divendres, 18 de novembre de 2011

Comunicats sindicals sobre la pròrroga del conveni.

CCOO:

GARANTITS ELS DRETS DE L’ACORD 2008-2011
(Per manca de plena legitimitat de l’únic sindicat denunciant)

Després de consultes jurídiques realitzades per l’Administració, el vigent Acord de Condicions Laborals de l’Ajuntament de Barcelona (que afecta uns 12.000 treballadors/es) resta prorrogat per un any, atès que, segons es desprèn de la Sentència del TS 3579/1997, resulta insuficient la denúncia del sindicat SAPOL, ja que cap de la resta de sindicats de la part social ni CCOO, ni UGT, ni CGT, ni ASI no van denunciar l’Acord (l’Ajuntament, tampoc).

El fet que l’Acord resti prorrogat no implica passivitat en les negociacions, sinó la oportunitat de desenvolupar molts punts pendents ‘importantíssims’ que, per motius de la crisi s’han vist ‘congelats’. En aquest sentit, CCOO hem demanat l’obertura immediata de les diferents Meses de Seguiment (Ajuntament i Organismes Autònoms), sens perjudici de tenir en compte que, segons addueix l’Administració, les partides econòmiques estan subjectes a la llei de pressupostos estatals (LGPE), encara no publicada.

UGT:

L’AJUNTAMENT PRORROGA L’ ACORD FINS EL 31-12-2012
Ahir, dia 16 es va tornar a reunir la 2a. Mesa General, per resoldre els dubtes jurídics exposats per part de l'Administració a la reunió del dia 28 d’octubre, en relació a la denúncia del Conveni presentada pel SAPOL.

L'Administració ens va informar que:
En virtut de la sentència del Tribunal Suprem de la Sala del Social STS 3579/1997 de data 21 maig 1997. Es desprèn de la mateixa sentència que la legitimitat per a la denúncia d'un conveni, només la pot fer valer qui de la mateixa manera té legitimitat per poder subscriure un de nou, i que substitueixi l'anterior. Per tant, només pot ser legitima una denúncia quan aquesta està presentada pel 51% o més dels components de la Mesa. (SAPOL representa el 13,3%)

Per això l’ACORD NO ESTÀ DENUNCIAT, i per tant l'ACORD està automàticament PRORROGAT fins el 31-12-2012. Atès que en el temps preceptiu l'Administració no ha utilitzat el seu dret de denúncia, ni tampoc la resta de centrals sindicals -UGT-CCOO-CGT-ASI- en solitari o en coalició que acreditessin un mínim del 51%.

La UGT ha fet constar en acta, que es convoqui la Mesa de Seguiment del Conveni per garantir els compliments: salarials, oferta pública, carrera professional, equiparació d’SPEIS i GUB, l'estabilitat de les plantilles, etc.

Davant la petició de SAPOL i CGT de voler estar a la Mesa de Seguiment de Conveni; la UGT demana a l'Administració que es convoquin les diferents Meses, la UGT donarà participació a la resta de sindicats que no van signar l’acord.

UGT celebra que SAPOL i CGT es sumin a la lluita en defensa dels acords del conveni.

Una vegada més la responsabilitat de la UGT s'ha vist valorada ja que gràcies al Conveni signat per al període 2008-2011, ara podem mantenir les nostres condicions prorrogades fins 31-12-2012.


CGT:

L'ACORD DE CONDICIONS LABORALS ES PRORROGA PERQUÈ LA MAJORIA NO EL VOLIA NEGOCIAR

Us demanem disculpes anticipades per informar-vos del que altres ja us han informat, però creiem que és necessari aclarir algun concepte i insistir en la nostra posició com a Secció Sindical de la CGT en aquest Ajuntament.

A la reunió de la Mesa General de Negociació celebrada aquest dimecres dia 16 de novembre s'ha oficialitzat el que tots ja sabíem des de fa setmanes que passaria: l'Acord de Condicions Laborals 2008-2011 es prorroga de moment un any, fins al 31/12/2012. Es prorroga per una raó de fons simple i fàcil d'entendre: ni l'Ajuntament ni la majoria de la representació dels treballadors municipals ha volgut obrir ara el procés de negociació d'un nou Acord de Condicions Laborals. Ens sembla absurd que alguns mirin de dissimular aquesta decisió darrera de suposats tecnicismes.

La posició de la CGT, malgrat saber des de fa un parell de mesos que això és el que passaria, sempre a estat la d'encetar la negociació, i si no vàrem presentar denúncia formal és perquè sabíem que sense la denúncia dels signants, que al mateix temps formen la majoria sense alternativa pràctica als òrgans de representació, no hi hauria nova negociació (si no és que denunciava l'Ajuntament).

Com hem dit anteriorment, la pròrroga de l'actual Acord no va més enllà del “virgencita que me quede como estoy” i representa d'entrada la renúncia a qualsevol hipotètic increment salarial que la llei permetés per al 2012 per qualsevol concepte (incloses aportacions al Fons de Pensions) perquè a l'Acord de Condicions Laborals prorrogat, tots els punts que fan referència a temes salarials es refereixen inequívoca i específicament als anys de vigència de l'Acord (2008-2011) sense possible pròrroga.

De tota manera, un cop consumada la pròrroga, considerem que pot ser útil per als interessos dels treballadors i treballadores municipals un ràpid i complert desenvolupament de l'Acord actual en la resta d'aspectes (Oferta Pública, Promoció Interna, Funcionarització, Sistema d'Ordenació de Llocs de Treball, Aprofitament dels recursos propis, etc.) sempre que es defensin de forma conjunta, amb coratge i sense por a cridar a la mobilització dels treballadors i treballadores municipals, que han de donar el seu suport. En aquest sentit, des de la CGT reiterem la nostra disposició a fer pinya amb aquest objectiu, en la mobilització i en les meses de negociació i seguiment, sense renúncies però també sense defugir responsabilitats.

Esperem que dintre d'un any puguem estar tots iniciant la negociació d'un nou Acord, però amb la consciència de la feina ben feta.
.