dijous, 30 d’abril de 2009

Conveni: Punt de vista de l'Ajuntament ,resum global de CCOO i criteri de la CGT.

.
Adjuntem la visió de l'acord des del punt de vista d'un comunicat emès per l'Ajuntament en data d'ahir. Per altra banda
a l’enllaç podeu veure el RESUM GLOBAL del PREACORD de la NEGOCIACIÓ de les CONDICIONS de TREBALL 2008-2011 fet pel sindicat CCOO. Si aneu a l'enllaç heu de "clicar" el text que diu "resum acord".

Punt de vista de l'Ajuntament:

Avui dia 29 d'abril, l'Alcalde Jordi Hereu ha ratificat l'Acord signat entre l'Ajuntament i els sindicats UGT i CCOO que recull les condicions de treball comunes del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest document haurà de ser elevat al plenari municipal per a la seva aprovació definitiva.

Procés de negociació i procés d’aplicació:

Ahir dia 28 d’abril, a la Mesa General de negociació es va signar per part d’UGT i CCOO, l’Acord de condicions de treball comuns del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Barcelona per al període 2088-2011. La mesa general té una composició paritària (15 membres de l’Administració i 15 dels sindicats) i la representació sindical és: 7 UGT, 6 CCOO i 2 CGT.

En la mateixa data, a la Mesa de funcionaris es va signar l’Acord de les condicions de treball específiques del personal funcionari de la Guàrdia Urbana i dels Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament per al període 2008-2011. Igualment, a la Mesa de personal laboral de l’Ajuntament de Barcelona ha procedit a l’Acord sobre les condicions específiques de personal laboral per al mateix període.

Aquest acord, fruit del treball d’un any de negociacions, significa un punt d’inflexió respecte als darrers acords, amb la signatura conjunta dels dos grans sindicats de classe amb representació a l’Ajuntament, CCOO i UGT, que entre ambdós disposen del 85% de representació a la Mesa General. Feia 14 anys que no es produïa aquesta signatura conjunta.

Aquest acord té una durada de quatre anys, i abasta el període comprès entre l’any 2008 i el 2011. El seu procés d’aplicació és divers segons els acords recollits. En tot cas, pel que fa als increments retributius de l’any 2008 i 2009, durant el mes de juny està previst realitzar les regularitzacions i abonaments d’endarreriments.

Àmbit d’aplicació:

Directament a més de 10.000 treballadors i treballadores municipals de l’Ajuntament, l’Institut de Cultura, l’Institut Municipal d’Educació, l’Institut Municipal d’Hisenda, l’Institut Municipal d’Urbanisme, l’Institut Municipal d’Informàtica, l’Institut Barcelona Esports, l’Institut Municipal de Mercats, l’Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, el Patronat Municipal de l’Habitatge, l’Agència de Salut Pública, l’Agència d’Energia de Barcelona i el Consorci de Biblioteques. Cal acabar d’ajustar l’Acord per al personal funcionari de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.

Principals aspectes a ressaltar de l’Acord:

• Dotació d’un fons econòmic equivalent al diferencial d’inflació i l’increment de la Llei de Pressupostos General de l’Estat¸ en el marc dels projectes de modernització i millora en la prestació dels serveis municipals. Aquest fons, serà del 2,2% per a l’any 2008. Per a l’any 2009 el fons serà de l’1%.

• La modernització dels sistemes de gestió de personal de l’Ajuntament, que preveu l’actualització del sistema d’ordenació i classificació dels llocs de treball, que substituirà el catàleg actual, les normes que regulen l’accés a la funció pública i la carrera professional, tant la vertical com l’horitzontal, en especial, aquesta última amb la dotació d’un fons econòmic per als anys 2010 i 2011, que permetrà la seva posada en marxa a partir del 2010 i que significarà la possibilitat de progressar professionalment sense necessitat de canviar de lloc de treball, mitjançant l’acreditació d’haver assolit les competències i els objectius previstos en el lloc de treball.

• L’ocupació pública, amb una oferta pública acumulada prevista per al període de vigència del conveni de més de 1500 places de treball.
Concretament en els àmbits de: o Seguretat Ciutadana, amb 1000 places d’agent de la Guàrdia Urbana; o Serveis Socials, amb l’objectiu d’avançar en la implantació de les Lleis de la Dependència i de Serveis Socials; o Educació, per la posada en marxa de les noves escoles bressol, i o Prevenció, per reforçar l’estructura d’emergències.

• La promoció interna, acordant-se un total de 280 places destinades a la promoció dels professionals de l’Ajuntament, principalment dels grups administratius i amb l’objectiu d’afavorir la tecnificació dels recursos humans interns. Així, al llarg de la vigència d’aquest acord, es convocaran processos de promoció interna vertical en el mateix lloc de treball de 30 places del grup E al grup C2, de 100 places del grup C2 a C1, de 100 places del grup C1 a A2 i de 50 places del grup A2 al grup A1.

• La jornada i els horaris de treball, que permeten avançar en un millor equilibri entre la conciliació familiar i laboral i les millores en la prestació dels serveis públics. En aquest sentit, s’han flexibilitzat els horaris d’entrada i sortida, intentant garantir que sigui possible sortir a les 17 hores quan es treballi a les tardes; s’ha millorat l’organització de determinats horaris per millorar i racionalitzar l’atenció al ciutadà i s’ha flexibilitzat el període i la forma de gaudiment de les vacances.

• La igualtat de gènere, amb el desenvolupament i aplicació dels programes d’equitat d’oportunitats de l’Ajuntament de Barcelona.

• L’homologació i equiparació de les condicions econòmiques dels col•lectius de la guàrdia urbana i bombers amb la dels seus sectors de referència que s’aplicarà de forma gradual al llarg de tot el període de vigència de l’acord.


L’Acord significa un suport decidit del govern i de la plantilla per avançar en la reorganització interna de l’Ajuntament, en introduir una major flexibilitat que ens permetrà gestionar millor i adaptar tot aquest gran volum humà a les noves necessitats que planteja la modernització de l’Administració municipal, que és un dels compromisos del govern en la implementació del nou model de gestió de l’Ajuntament, el Barcelona 2.0.

.
Punt de vista de la CGT:

En línies generals aquest acord recull el que l’EBEP, la Llei de Conciliació de la Generalitat i altres, ja estableix i, sobre tot, estableix la doble escala salarial al limitar els augments salarials del 2010 i 2011 als treballadors de més de cinc anys d’antiguitat (interins i incorporats després del 2005 queden exclosos).

Pel que fa a Relació de Llocs de Treball, una referència més ambigua i indeterminada en el temps que la que surtia a l’Acord anterior (que ja sabem en qué va quedar).

Pel que fa a la reducció de la Jornada ordinària, res de res.

Totes les portes a l’arbitrarietat (lliure designació de tots els nivells 26, per exemple), a la reducció de la plantilla estable, etc. queden obertes.

La funcionarització es queda en una declaració d’intencions.

Pretén excloure als sindicants “no signants” de qualsevol procés de negociació futur.
.

dimecres, 29 d’abril de 2009

Signatura conveni Ajuntament Barcelona 2008-2011.

Avui dia 29 d'abril, l'Alcalde ha ratificat l'acord signat entre l'Ajuntament i els sindicats UGT i CCOO que conté les condicions de treball comunes del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Barcelona. El document haurà de ser elevat al plenari municipal el mes de maig per a la seva aprovació definitiva.
Aquest Acord entrarà en vigor l'endemà de la seva signatura i tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2011, amb efectes econòmics retroactius des de l’1 de gener de 2008 llevat de disposició en contrari que hauria de constar en el seu text articulat.
Fins aquests moments els sindicats CGT i ASI s’han mostrat contraris a la signatura d’aquest acord.
-----
Nota posterior : al lateral esquerra del bloc teniu l'enllaç al text definitiu del conveni.

dimarts, 28 d’abril de 2009

Activitats jornada seguretat i salut en el treball.


Relacionat amb el dia de la Seguretat i Salut en el Treball que se celebra a nivell mundial, l'Escola d'Administració Pública i la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l'Administració organitza una jornada de reflexió sobre la seguretat i salut el dijous 30 d'abril de 2009, de 12 a 14.30 h a l’Escola d'Administració Pública de Catalunya al carrer de Girona, 20 - 08010 Barcelona.
Cal inscriure’s en línia a la web www.eapc.cat

Tema: el grau d'implantació de la prevenció de riscos laborals en les Administracions Públiques en general i, específicament, a l'Administració de la Generalitat tenint en compte que aquest any 2009 es compleixen deu anys des de la creació dels serveis de prevenció de riscos laborals, en compliment del Decret 312/1998, d'1 de desembre.
.

dilluns, 27 d’abril de 2009

Informació del conveni a la premsa.

Notícia del diari el Punt del passat diumenge sobre el preacord del conveni.

Els treballadors de l'Ajuntament de Barcelona cobraran un 3,2% més.

El consistori tanca amb CCOO i UGT un preacord pel nou conveni, que se signarà la setmana que ve.

Els treballadors de l'Ajuntament de Barcelona cobraran a partir del mes vinent un 3,2% més, en funció del nou conveni que ja ha pactat el consistori amb els sindicats CCOO i UGT, majoritaris al comitè d'empresa i a la junta de personal. El preacord, que podria ser ratificat a mitjan setmana que ve, també inclou la creació d'un nou plus que es cobrarà a partir dels cinc anys d'antiguitat i que oscil•larà entre els 65 i els 118 euros mensuals, en funció de la categoria laboral, i preveu completar en tres anys l'equiparació dels Bombers i la Guàrdia Urbana als cossos homòlegs dependents d'altres administracions.

El preacord que han subscrit els dos sindicats majoritaris pel conveni 2008-2011 preveu una pujada d'un 2,2% addicional als dos punts que ja va pujar el salari l'any 2008, quan l'IPC va pujar un 4,2, i per a aquest 2009, un altre augment d'un 1% addicional al 2% que ja es va aplicar al gener passat a partir de les previsions dels pressupostos generals de l'Estat. Això suposa, d'una banda, que l'increment corresponent al 2009 se situa en un 3%, que dobla l'IPC. I també que, a partir del moment que se signi el conveni, els treballadors, als quals les millores s'abonaran amb els efectes retroactius corresponents, notaran en les seves nòmines un increment d'un 3,2% respecte del que cobrin ara.

Nou complement
No és aquesta l'única millora econòmica que planteja la redacció, que regeix per al conjunt de la plantilla municipal, tant per als funcionaris com per a la resta d'empleats. També es preveu un nou complement, denominat «de carrera professional», que es cobrarà a partir del cinquè any d'antiguitat i que oscil•larà entre els 65 i els 118 euros, segons la categoria, i que en cap cas serà inferior al 10% del sou base. El cobrament d'aquest nou plus, però, no s'aplicarà fins l'any vinent.
L'acord també preveu una progressiva equiparació de les condicions i retribucions dels bombers municipals a les dels de la Generalitat, que es completarà l'últim any de vigència del conveni, el 2011. L'únic aspecte en què no s'assolirà la plena equiparació amb el cos del govern català és en l'horari, que es reduirà de les 40 hores setmanals actuals a poc menys de 39, una retallada horària amb què no s'arriba encara a les 37,5 que fan els Bombers de la Generalitat, precisa el president de la junta de personal, Pepe García, de CCOO, que afegeix que l'Ajuntament compensarà salarialment aquesta hora i escaig de diferència.
Aquests mateixos criteris s'aplicaran també a la Guàrdia Urbana, per apropar també les seves condicions laborals a les d'altres cossos policials, com ara els Mossos d'Esquadra. El pacte inclou també millores pel que fa a la flexibilitat horària i incorpora noves mesures de conciliació de la vida familiar i laboral.

Pendent de la UGT
L'assemblea d'empleats municipals afiliats a CCOO va ratificar el preacord, que es va assolir el dia 17 passat, aquest divendres, i la d'afiliats a la UGT està previst que ho faci aquest dimarts. Si també l'accepta, la signatura de l'acord definitiu es pot rubricar abans de fi de mes, segons apunta el president del comitè d'empresa, l'ugetista Antonio Gómez Lorite.
.

dissabte, 25 d’abril de 2009

Novetats sindicals i novetats del conveni a la xarxa.


.
Hi ha diversos enllaços al text complet (no el resum de dues pàgines) del preacord de condicions laborals (Clàusules preliminars, Condicions Econòmiques, Jornada, horari, vacances, Permisos i llicències, Oferta Pública, promoció, selecció, carrera professional, Trasllats i mobilitat, borses de treball, formació, Condicions socials, condicions sindicals, Condicions específiques personal laboral, Classificació professional (laborals), Règim disciplinari (laborals)) penjats pel sindicat CGT.

Al ser un text molt llarg us facilitem l’enllaç dins la seva web.


La intesindical-CSC estrena un bloc de la secció sindical a l'Ajuntament de Barcelona . La seva adreça és http://intersindicalcscajbcn.ppcc.cat

La web de CCOO ha penjat el preacord del conveni (les dues pàgines de resum).
Per altra banda estan en procés de creació d’un espai d’accés directe de la secció sindical de CCOO a l’Ajuntament de Barcelona http://www.ccoo.cat/fsap/_local/ss/ccoobcn/index.htm
.

dilluns, 20 d’abril de 2009

Enllaç al preacord del conveni i primeres reaccions.

.
Adjuntem
l’enllaç al text del preacord del conveni extret de la web de la secció sindical de la Guàrdia Urbana del sindicat UGT.

També la reacció del sindicat CGT davant la firma del preacord recollit a la seva web:

Com ja haureu vist a partir del comunicat conjunt de divendres a última hora de la tarda, CC.OO. i UGT han signat amb l’Ajuntament un Preacord de Conveni.

D’on surt aquest Preacord?

El 6 de febrer, a la darrera reunió de la Mesa General de Negociació i tal i com vàrem oportunament informar, l’Ajuntament ja va presentar essencialment els mateixos elements que presenta aquest preacord, i tots els sindicats sense excepció el van rebutjar per parcial, ambigu i insuficient. De fet, va ser UGT qui va sorprendre a tothom dient solemnement que donava per trencades les negociacions per aquest motiu.

Vam haver d’esperar fins al 24 de febrer per veure convocada la plantilla municipal en Assemblea per valorar la situació, i la conclusió d’aquesta assemblea va ser que calia encetar una campanya de mobilització unitària de tots els treballadors i treballadores municipals per aconseguir un conveni que contemplés el conjunt de les reivindicacions. Ja llavors “els majoritaris” tenien decidit i pactat que ja no actuarien des dels òrgans unitaris (Junta i Comitè) sinó únicament com sindicats. Van convidar a la CGT; nosaltres no vàrem acceptar entrar en aquest joc.
Davant de la nostra insistència en el sentit de complir amb el compromís de mobilització adquirit per tots a l’assemblea del dia 24, “els majoritaris” convoquen concentracions a tots els districtes el 13 de març.
La CGT ha estat demanant en tot moment i de forma insistent una acció reivindicativa conjunta impulsada des dels òrgans unitaris de representació, concretada en la mobilització i conscienciació de tota la plantilla per aconseguir progressos transcendentals en el text del nou Conveni.
Paral.lelament, i ara ho sabem, “els majoritaris” s’han continuat reunint amb l’Ajuntament a l’espera del millor moment per concretar aquest preacord anunciat.

Qui ho ha negociat?

Que nosaltres sapiguem, només les cúpules directives de UGT i CC.OO.. La CGT no ha estat informada ni molt menys convocada a cap reunió (no sabem si als altres tres sindicats els hi han dit res). Això és absolutament inaudit des del moment que priven del dret a negociar si més no a un sindicat que en té tot el dret i que representa a un sector clarament creixent de la plantilla municipal.

Quin contingut té?

Els mateixos increments per al 2008 i el 2009 que l’Ajuntament ja va oferir el 6 de febrer.
El mateix compromís ambigu amb la garantia de l’IPC per al 2010 i el 2011 que el 6 de febrer.
Una referència encara ambigua a la carrera professional.
Una referència encara ambigua a una “homologació” del personal de GUB i SPEIS.
La incorporació de la part proporcional del complement encara anomenat de “manutenció” al personal de 32,5 hores a canvi de declarar obertament el seu caràcter d’horari “a extingir”.

Quin contingut no té?
No es concreta la reducció d’hores en còmput anual de GUB i SPEIS.
Sobre tot, no té els annexos als quals es fa referència a l’última frase del punt 1 del preacord, i no els té perquè encara no existeixen ! En demanar-los, des d’UGT ens han confirmat que encara estan negociant aquests annexos, de manera que el que s’ha firmat és als efectes encara un DOCUMENT EN BLANC.

Quin contingut no tindrà?

El que no ens hem cansat de denunciar des de la CGT que s’estava rebutjant negociar.
La jornada de 35 hores setmanals, i ni tant sols un compromís de reducció progressiva de la jornada com des de la CGT ens vàrem oferir a discutir.
La negociació de la Relació de Llocs de Treball com eina per acabar amb l’arbitrarietat que el Barcelona 2.0 consagra.
La finalització i reversió del procés d’externalització dels llocs de treball de la plantilla municipal que també reimpulsa el projecte Barcelona 2.0.
Un compromís d’Oferta Pública d’Ocupació que asseguri no només la consolidació de la plantilla interina i temporal sinó la dotació suficient per a fer front als serveis públics municipals.
Un avenç clar en matèria de jubilacions (sobre tot jubilació parcial amb contracte de relleu per als funcionaris).

Quina és la posició de la CGT

No acceptem aquest preacord ni per la forma en que s’ha negociat ni pel seu contingut, i no deixarem de reivindicar el conjunt de les millores que venim demanant des del principi, amb o sense signatura de conveni per part d’aquests sindicats.
.

diumenge, 19 d’abril de 2009

Preacord pel conveni 2008-2011 de l'Ajuntament de Barcelona.

.
Les Seccions Sindicals d’UGT i CCOO informem que el divendres van arribar a un Preacord de condicions de treball del personal de l’Ajuntament de Barcelona pel període 2008-2011.
Manifesten que el preacord millora les condicions socials i econòmiques per al conjunt dels treballadors/es d’aquest Ajuntament.

Comenten que els increments salarials seran els previstos per la llei de pressupostos de l’Estat, amb uns fons anuals per intentar arribar al increment real de l’IPC de l’any anterior, però limitat al 4,5% de la massa salarial de tots els treballadors. Així l’any 2008 l’increment és un 2,2% addicional al 2% que fixen els pressupostos i per l’any 2009 el 2% que fixen els pressupostos més la previsió d’ un 1% .

També es parla de retribucions del pla de carrera, d’aplicar el plus d’ajut a la manutenció al personal amb jornada simplificada, d’un complement d’homologació de seguretat pública per a Guàrdia Urbana i bombers, de flexibilitat horària i d'aplicació de conciliació familiar i laboral.

A mesura que ens facilitin més detalls us els farem arribar.
.

divendres, 17 d’abril de 2009

Mobilitzacions pel desenvolupament de l'EBEP.


Comunicat del dijous 16 fet pel sindicat CCOO sobre les concentracions pel desenvolupament de l'EBEP.

Èxit de les mobilitzacions en defensa del desenvolupament de l'EBEP


Al voltant de 1000 delegats i delegades van participar durant el dia d'ahir (pel dia 15) en la jornada de concentracions i mobilitzacions en l'exigència del desenvolupament de L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic que es van celebrar en les 4 capitals catalanes davant de les subdelegacions del govern.
Amb aquesta mobilització, les organitzacions sindicals i de manera molt concreta CCOO, hem volgut deixar palés al govern espanyol, perquè no es tracta d'un ministre o una ministra ja que la responsabilitat és governamental, que no estarem amb els braços creuats mentre es donen una i altra vegada excuses i més excuses. Cal que es desenvolupi, amb la negociació necessaria amb les organitzacions socials, aquesta norma bàsica que ha trigat quasi bé 3 dècades en ser aprovada des de que va entrar en vigor la Constitució Espanyola que el fixava com obligació a desenvolupar legalment. Per CCOO millorar la qualitat dels serveis públics es quelcom fonamental tant per els drets dels treballadors públics com per garantir un bon servei per a la ciutadania, perquè els serveis públics de qualitat són una veritable garantia de drets.

Així mateix, la jornada ha estat un primer toc d'atenció al govern català que renunciant a la sobirania que li atorga l'Estatut de Catalunya renuncia a desenvolupar, tal com preveu la legislació bàsica i el propi estatut d'autonomia, una llei catalana de la funció pública, i el que encara és pitjor treballa sobre la base de propostes en molts aspectes regressives i absolutament parcials oblidant a parts importants dels serveis i la funció pública del nostre país.

Finalment CCOO felicita al conjunt de delegats i delegades que han participat en aquesta important jornada
.

Barcelona, 17 d’abril de 2009

dimecres, 15 d’abril de 2009

Jornada de Seguretat i Salut Laboral


El proper dia 27 d´abril la SCSMT (Societat Catalana de Seguretat i Medicina en el Treball) organitza, amb l´IMAS (Institut Municipal d’Assistència Sanitària), la II Jornada de Seguretat i Salut Laboral amb motiu del Dia Internacional de Seguretat i Salut Laboral.

Dia que l’any passat va servir per canviar el nom del carrer pont del Treball per pont del Treball digne tot i que ni el pont ni el treball estan massa dignes.

El tema d´enguany és la violència en el treball . A l’enllaç podeu veure el programa.
La Jornada es farà a l´Hospital del Mar, de 8:15 a 13:30h. L´assistència és gratuïta, i cal inscripció prèvia, contactant amb el Servei de Prevenció:

NGonzalez@imas.imim.es / telèfon 93 248 30 66 (de 8 a 15 hores).
.

dilluns, 13 d’abril de 2009

Ajuntaments que donen exemple.


L’Ajuntament de Móstoles (Madrid) finança uns servei per als seus ciutadans afectats per estrès laboral, síndrome d’estar cremat, mobbing i discriminació laboral.

Mitjançant un acord amb PRIDICAM (una associació d’afectats de la comunitat de Madrid i totalment externa i imparcial) realitzen una campanya de sensibilització i una sèrie d’activitats assistencials:

- Servei d'informació i orientació psicològica.
- Grups d'ajuda mútua.
- Intermediació afectat-empresa.

Aquests serveis es presten a la Junta de Districte Municipal

Podeu veure la notícia a l'enllaç.
.

dimecres, 8 d’abril de 2009

Pel desenvolupament de l'EBEP.


Convocatòria de CCOO i UGT pel desenvolupament de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.


Pel desenvolupament negociat de l’EBEP . En defensa del Serveis Públics

Davant del nul interès que mostra el Govern de l’Estat en el desenvolupament de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, agreujat a Catalunya per la manca de voluntat del Govern per afrontar el diàleg i la negociació de l’Estatut de l’Empleat Públic de Catalunya, CCOO i UGT hem convocat concentracions davant de les delegacions i subdelegacions del Govern a tot l’Estat el proper dia 15 d’abril a les 12 hores.
A Catalunya es faran davant de seus oficials del Govern (de l'Estat) a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Concentracions dimecres 15 d’abril a les 12h:
Barcelona: davant de la Delegació del Govern al Carrer Mallorca, 278.
Girona: davant de la Subdelegació del Govern a l’Avinguda Jaume I, 17
Lleida: davant de la Subdelegació del Govern a la Plaça de la Pau, 1
Tarragona: davant de la Subdelegació del Govern a la Plaça Imperial Tarraco, 3

En defensa dels Serveis Públics. Mobilitza’t.

.

diumenge, 5 d’abril de 2009

Declaració sobre els inspectors dels districtes.

Nota de premsa del sindicat UGT sobre el cas de l'inspector de l'Eixample.


LA UGT RECLAMA QUE S'UNIFIQUIN ELS CRITERIS D'INSPECCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
Lamenta que el consistori no hagi sortit en defensa de la professionalitat dels funcionaris

La Secció sindical de la UGT a l'Ajuntament de Barcelona vol puntualitzar algunes informacions en relació als suposats casos de corrupció a al consistori de la ciutat. Considera la majoria de mitjans de comunicació no han informat amb prou rigorositat i per això vol fer les següents precisions:
· A diferència del què es diu a les notícies difoses pels mitjans de comunicació, tan sols hi ha un funcionari municipal detingut. Es tracta d'un inspector de Districte (grup professional C), i no de cap alt càrrec municipal ni cap de Servei. També afirmem que és absolutament fals que l'enginyer detingut també sigui o hagi estat funcionari de l'Ajuntament de Barcelona.
· Entre les funcions encomanades als inspectors de districte, no hi ha les de concedir ni de denegar cap tipus de llicència municipal, doncs la seva tasca es limita a inspeccionar i verificar el compliment de les ordenances municipals.
· La inspecció municipal es composa d'inspectors i d'inspectors tècnics , i l'actuació d'uns o d'altres es determina en funció de la complexitat tècnica de cada cas.
· L'accés a aquests llocs de treball es realitza mitjançant concurs, per a qual cosa no hi ha cap dubte de la professionalitat dels funcionaris.
· Els informes o actuacions dels inspectors es ratifiquen com a mínim per 4 superiors jeràrquics, fins arribar al gerent o regidor responsable de resoldre l'expedient, la llicència, etc..
· El grup d'inspecció, si bé funcionalment depèn d'una direcció executiva comuna, desenvolupa la seva activitat de forma descentralitzada als 10 Districtes, i l'autonomia funcional de cadascun d'ells pot generar que davant d'infraccions iguals s'executin procediments diferents.
· Durant els últims anys l'Ajuntament de Barcelona ha externalitzat un gran nombre de serveis, alguns associats al servei d'inspecció.
Actualment hi ha empreses privades que treballen per a l'Ajuntament els empleats dels quals s'adrecen de forma ambigua als ciutadans com a inspectors municipals, fet que considerem que pot generar com a mínim malinterpretacions.
Des de la Secció Sindical de la UGT a l'Ajuntament de Barcelona volem posar de manifest la necessitat que el consistori fixi un criteri únic per a fer les inspeccions a la ciutat de Barcelona. Demanem més homogeneïtat de les actuacions municipals i els procediments, que han de portar més transparència de la tasca d'Inspecció.

La disparitat de criteris (l'autonomia funcional als districtes) a l'hora de fer les inspeccions, porta a una manca de transparència de les actuacions i dóna lloc a que per una mateixa infracció, per exemple, es determinin sancions diferents. Això fa que de vegades una situació com aquesta desemboqui en negociacions, i per tant pugui donar lloc a possibles corruptel·les.
Per últim, volem manifestar públicament el nostre suport i reconeixement professional al col·lectiu d'Inspectors Municipals, i lamentem profundament la falta de celeritat dels responsables municipals en desmentir les informacions errònies i defensar la honorabilitat i professionalitat dels funcionaris de l'Ajuntament de Barcelona.
.

dijous, 2 d’abril de 2009

Requisits dels concursos i valoració de mèrits.

.
Ens han fet arribar una documentació elaborada per a la preparació del temari laboral en antigues oposicions de l’Ajuntament. Recull els requisits d’accés a l’ocupació pública dins l’administració :

Sistemes de reclutament.

La Constitució reconeix en el seus articles 23.2 i 103.3 els principis d'igualtat, mèrit (currículum personal) i capacitat en l'accés a l'ocupació pública. L'objecte és evitar l'arbitrarietat en la contractació.

El principi d'igualtat d'accés a les funcions i càrrecs també comporta el dret a romandre-hi fins que desapareguin els requisits i condicionaments del nomenament.

El principi d'igualtat implica que la convocatòria de concursos s'estableixen en termes generals i abstractes i no en termes concrets i individuals que impliquin reserves encobertes. S'han de fer perfils i no fotografies.

El principi d'igualtat serveix d'instrument verificador de l'ús dels principis de mèrit i capacitat, a l'impedir una aplicació discriminatòria dels mateixos.

L'articulació tècnica dels principis de mèrit i capacitat, quan apareixen conjuntament en un procediment de selecció ha de fer-se seguint els següent termes:
a) Ha d'haver-hi independència en la valoració del mèrit i de la capacitat, de manera que no es pugui acumular el mèrit si no hi ha prou capacitat i el mèrit no sigui excloent.
b) La valoració dels mèrits no pot ser tan desproporcionada que vulneri el dret a la igualtat ni per sobrevaloració ni per exclusió.
.