dijous, 29 d’octubre de 2009

Condemna per cessió il·legal de treballadors a l'Ajuntament.


Manifest sindical, en aquest cas de la CGT, recollit en "males herbes", butlletí de Parcs i Jardins.

AUXILIARS DE L’ARXIU HISTÒRIC GUANYEN UN RECURS PER CESSIÓ IL·LEGAL DE TREBALLADORS I L’AJUNTAMENT ES SALTA LA LLEI I LA JUSTÍCIA

L’any 2007 els treballadors externalitzats de l’Arxiu Històric de la Ciutat, amb el suport dels treballadors fixes, del Comitè d’Empresa de l’ICUB I de la Junta de Personal de l’Ajuntament de Barcelona van gosar aixecar la seva veu contra la precarietat (sous i condicions socials) i van reivindicar: una relació contractual directa ja que el seu treball és estructural i no temporal, sense intermediaris (empresa MAGMA) i el reconeixement de la seva categoria d’auxiliars d’arxiu/biblioteca. Volien negociar aquests dos punts amb la direcció de l’ICUB, que es va negar en rodó a entrar en el tema.

Al març de 2007 interposen demanda al Jutjat de lo Social. Es fixa el judici pel 5 de juliol de 2007. S’ajorna per incomparecència del director del centre. Es torna a fixar la vista per al 25 d’octubre de 2007. El jutge del Jutjat núm. 17 no es pronuncia sobre la cessió il.legal de treballadors, però dicta una sentència desfavorable als treballadors per “manca de proves”. Immediatament comença una repressió ferotge per part de l’empresa MAGMA sobre els treballadors denunciants: sancions, arbitrarietats, tracte vexatori per part d’un coordinador de l’empresa, acomiadaments improcedents. La majoria de treballadors abandona l’empresa fastiguejats pel tracte i el salari de misèria, però interposen Recurs contra la sentència. Passa tot l’any 2008.

Finalment el proppassat setembre de 2009 el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA dóna la raó als treballadors i dicta sentència contra l’empresa MAGMA (cedent) i l’ICUB (cessionària) per CESSIÓ IL.LEGAL DE TREBALLADORS en els termes prohibits per l’ordenament jurídic i condemna a les esmentades empreses a “estar y pasar por esta declaración con las consecuencias a ello inherentes, y especialmente con la declaración de indefinida, de la relación laboral de los actores.

Aquesta és la narració resumida dels fets, però el calvari jurídic no s’acaba aquí: en aquests moments l’empresa MAGMA ha interposat recurs de cassació, l’Ajuntament continua sense pronunciar-se i de nou ens llencen a la maquinària destructiva dels seus “serveis jurídics” (que per cert paguem tots els contribuents) en una maniobra que té per únic objectiu NO APLICAR I DILATAR una sentència que, per fi, dóna la raó als treballadors.

L’empresa MAGMA continua a l’arxiu i continua, per tant, el fet delictiu de la cessió de treballadors, contra el qual ens vam aixecar en el seu moment. I l’Ajuntament demostra, amb la seva negativa a no entrar en negociacions amb els treballadors “perquè la sentència no és en ferm ja que l’empresa ha interposat un nou recurs extraordinari”, que recalcitrantment es doblega al mandat de les empreses privades que alimenta i protegeix, important-li un rave els seus treballadors.

El cas de l’AHCB no és un cas aïllat. Forma part de tota una política municipal que està aconseguint desmembrar la cosa pública, privatitzar serveis i externalitzar categories professionals i prestacions per a millor glòria i enriquiment d’empreses privades i vividors al servei de l’administració pública. Mentre es dedica a “fer teràpia” amb 500 alts càrrecs i alts funcionaris amb el seu llenguatge floral: de noves il·lusions, Barcelona és la millor del món, nova primavera, plan 2.0, etc….

Volem recordar i denunciar a l’Alcalde Hereu que en temps d’eleccions va prometre que “cap treballador d’empresa externa hauria de cobrar menys de 1.000 euros” que canviï de discurset demagògic per a les properes, perquè no solament no ha fet res en aquest sentit, no ha donat cap pas ni té cap intenció política de fer-ho, sinó que ho ha augmentat i, en el cas de l’AHCB en concret, el seu govern, que hauria de ser el primer en aplicar la llei, se la salta impunement a la torera.

El que sí és un fet nou és que, per primera vegada en aquest ajuntament, treballadors en precari, juntament amb funcionaris i fixes, han tingut la valentia de denunciar la seva situació i exigir un canvi de situació de coses: el dret a un contracte de treball digne, sense empreses prestamistes i a unes millors condicions laborals.

EXIGIM, en compliment de la sentència del TSJC:

* La contractació directa dels auxiliars de l’AHCB externalitzats, en primer lloc dels companys que van interposar la demanda i el recurs.


* Que l’empresa MAGMA deixi d’actuar a l’AHCB i que no torni a desviar les seves responsabilitats amb noves maniobres jurídiques dilatòries.


EXIGIM que l’Ajuntament i instituts s’avinguin d’una vegada per sempre a posar sobre la taula dades, números, situacions concretes, de tots els llocs de treball externalitzats i en precari, de tot allò que no apareix en cap conveni ni pacte, però que s’està movent cada dia als nostres llocs de treball…. tot allò que no existeix, embolcallat de por i de resistències a anomenar pel seu nom:

NO AL TREBALL PRECARI


Avís: ENLLAÇ A LA INFORMACIÓ SOBRE LA CREACIÓ D'UN GRUP A GOOGLE PER PROMOURE L'ASSOCIACIÓ O PLATAFORMA D'AFECTATS I SOLIDARIS.

dilluns, 26 d’octubre de 2009

A voltes amb la Telma.


Noticia de diari El punt de dia 22 que no hem vist recollida a gaires mitjans.

Telma Ortiz, la més «qualificada»

El primer tinent d'alcalde, Carles Martí, va haver de defensar ahir la contractació de Telma Ortiz Rocasolano en qualitat d'adjunta a la direcció de Relacions Internacionals davant les insinuacions dels portaveus de l'oposició que la germana de la princesa Leticia ha estat «nomenada a dit» i que s'ha reestructurat tota una àrea de l'Ajuntament per donar-li feina. Martí va admetre que la incorporació d'Ortiz fa part de les designacions de personal «assessor» discrecionals per part de l'alcalde, però va indicar que va haver de superar altres candidats. «Es va determinar que la senyora Ortiz era la més qualificada», va dir. El delegat de Presidència, Ignasi Cardelús, va detallar que les proves van consistir en una revisió de currículums i una entrevista amb el nou director del departament. El govern, però, no va aclarir perquè ha trigat prop de dos mesos a oficialitzar el fixatge de Telma Ortiz.


Avís: ENLLAÇ A LA INFORMACIÓ SOBRE LA CREACIÓ D'UN GRUP A GOOGLE PER PROMOURE L'ASSOCIACIÓ O PLATAFORMA D'AFECTATS I SOLIDARIS.

divendres, 23 d’octubre de 2009

El 75% dels treballadors pateix estrès .


Resultats de l'estudi fet per l'observatori de riscos psicosocials de l'UGT analitzant més de 4500 llocs de treball.

El 75% dels treballadors pateix estrès a causa, sobretot, a unes deficients condicions ambientals de treball, el 31% ha vist empitjorar la seva salut a causa dels riscos psicosocials, i el 16% reconeix treballar en un ambient "fustigador", on es produeixen comportaments violents. Aquestes són algunes de les conclusions de l'Observatori de Riscos Psicosocials de la UGT, després d'analitzar més de 4.500 llocs de treball, en diferents àrees d'activitat. El sindicat assenyala com una de les principals causes dels riscos psicosocials les estratègies d'organització de treball i demanda, entre altres coses, a les empreses que avaluïn aquests riscos, s'adeqüin la càrrega i ritme de treball a la capacitat dels treballadors; i estableixin un sistema de gestió que eviti aquests riscos i fomenti la comunicació entre els diferents nivells. Així mateix, proposa establir protocols i polítiques antiassetjament.

UGT considera que els factors psicosocials no poden considerar-se com elements secundaris per a la seguretat i la salut laboral i constata que, en els últims anys, han augmentat.
Algunes de les causes són: s'ha incrementat el nombre de treballadors que exerceixen la seva professió en unes condicions ambientals deficients (ja sigui per nivell de soroll, temperatura o espai de treball), hi ha hagut un augment de la càrrega mental (els treballadors es veuen obligats a treballar en dates i terminis ajustats); augmenta la manca d'autonomia, trobant-nos amb sectors excessivament mecanicistes i, també, la preocupació pel que fa a les condicions d'ocupació i futur laboral, especialment entre els treballadors menors de 45 anys amb contractes eventuals ( els homes declaren sentir-se més insatisfets pel salari percebut, mentre que les dones senten gran preocupació per la seva continuïtat laboral). A més, s'han incrementat les situacions de violència i agressions en els llocs de treball.

Els problemes relacionats amb una mala salut mental són la quarta causa d'incapacitat laboral i el lloc de treball és primordial per evitar aquestes situacions. Per això, un dels objectius principals que hem de perseguir els interlocutors socials i les institucions públiques és fer front als riscos psicosocials adoptant mesures preventives per evitar els factors que els provoquen.
L'estructura actual del treball ha conduït a la recerca de noves formes d'organització en les quals preval la recerca de l'eficiència en les organitzacions, el control rigorós i obsessiu del cost i la insistència en la qualitat dels productes. Poques organitzacions es plantegen com a objectiu la satisfacció o el benestar dels seus treballadors, ja que el punt de mira se centra en la satisfacció de les necessitats econòmiques. Així, en el disseny dels llocs de treball no es té en consideració els aspectes psicològics, les capacitats, les expectatives i les limitacions de les persones, el que fa que no s'assoleixin els rendiments esperats i, alhora, hi hagi un deteriorament de les condicions de treball. Això provoca estrès en els treballadors.

Després de l'anàlisi de més de 4.500 llocs de treball, en diferents àrees d'activitat, algunes de les conclusions són:

El 75% dels treballadors presenta estrès, degut a diferents causes:

el 44% dels enquestats diu patir unes deficients condicions de treball, el 87% tenen càrrega mental alta; el 83% reconeix que no té autonomia; el 76% no té definit un rol (ambigüitat a l'hora de definir les tasques que té de desenvolupar), el 70% declara que el contingut del seu treball és pobre i el 71% diu sentir inseguretat respecte a les condicions del seu treball i al futur de la seva carrera professional.

Un 81% diu "sentir-se cremat" per la feina, degut sobretot a que es produeix una manca de confiança en les pròpies competències. Els símptomes del burnout són l'esgotament, la distància mental (cinisme i despersonalització) i ineficàcia professional.

Un 31% dels treballadors ha vist empitjorar la seva salut tant física com psicològica a conseqüència del treball. Les malalties més exterioritzades són: cansament i fatiga, mals de cap i coll, problemes dels ulls, dificultats de concentració, irritabilitat, sensació d'aclaparament, dormir malament, etc.

Encara que els enquestats amb prou feines reconeixen les manifestacions de mobbing o assetjament psicològic en el treball, el 16% d'ells reconeix treballar en ambients de treball fustigadors, on es produeixen comportaments violents, (bàsicament insults i amenaces).

Mesures per prevenir els riscos psicosocials:

-La prevenció dels riscos psicosocials s'ha de fer a la mida de cada empresa o organització particular, però les mesures preventives han de recolzar-se en:

-Obligació d'avaluar els riscos psicosocials

-Adequar la càrrega i ritme de treball als treballadors.

-Fomentar estratègies de comunicació entre els diferents nivells.

-Establir un sistema de gestió que promogui l'absència de conflictes.

-Millorar la motivació de les persones.

-Facilitar la cohesió interna del grup.

-Potenciar la creativitat i capacitats dels treballadors.

-Millorar la qualitat de les relacions laborals.

-Formar i informar els treballadors sobre els riscos a què estan exposats.

-Dissenyar els horaris de treball de manera que evitin conflictes amb les exigències i responsabilitats externes al treball. Els horaris dels torns rotatoris han de ser estables i predictibles.

-Comprovar que les exigències de treball siguin compatibles amb les capacitats i recursos del treballador i permetre la seva recuperació després de tasques físiques o mentals particularment exigents.Davant de l'assetjament, establir protocols i polítiques antiassetjament que comportin:

-Un codi de conducta,

- Procediment formal de gestió de conflictes.

-Integració en l'estructura jeràrquica. Implicar tots els estaments de l'empresa en l'estudi i prevenció de l'assetjament per millorar les condicions de treball i salut dels treballadors.

-Sistemes de comunicació. Establir mecanismes o instruments de comunicació dins de l'empresa, fomentar el diàleg entre els treballadors i entre la direcció i els treballadors per prevenir i detectar a temps els problemes d'assetjament.


Avís: ENLLAÇ A LA INFORMACIÓ SOBRE LA CREACIÓ D'UN GRUP A GOOGLE PER PROMOURE L'ASSOCIACIÓ O PLATAFORMA D'AFECTATS I SOLIDARIS.

dilluns, 19 d’octubre de 2009

Associació Afectats al facebook.


Si sou usuaris del facebook us comentem que hem donat d'alta l'usuari "Associació Afectats -antidiscriminacions Laborals- " per tenir una altra via ,en aquest cas molt més informal, de comunicació i intercanvi amb la gent interessada, solidaria o encuriosida amb els objectius dels afectats per la política laboral de l'Ajuntament de Barcelona, sense necessitat de compartir aquests objectius.
Aquest canal està obert a tothom i fins i tot ja hi ha com a amics (segons terminologia del facebook) diversos regidors municipals.

diumenge, 18 d’octubre de 2009

Polítiques laborals a Parcs i Jardins.


Notícia recollida a la revista "serveis a la ciutadania" del mes d'octubre i a la web del sindicat CCOO al mes de juliol.

CCOO denuncia la política de recursos humans de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona

La Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO informa que la Direcció de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona ha decidit contractar 7 peons de jardineria per realitzar les suplències en una plantilla que a dia d'avui ronda els 1.050 treballadors i treballadores, el que suposa un contracte d'estiu per cada 150 fixes. Els jardiners i jardineres de la ciutat consideren que aquesta decisió suposa una greu negligència en la gestió del verd de la ciutat perquè comporta un perill i un greu risc de deteriorament de les esmentades zones verdes, al ser humanament impossible cobrir el treball del personal de jardineria que estigui en període de vacances amb només 7 contractes de peó de jardineria que, per major escarni, cobriran llocs de comercials (treballs per a altres empreses). En anys anteriors, la Direcció de l'Institut venia realitzant una mitjana de 70-80 contractes d'estiu, insuficients per a les necessitats reals de manteniment, però que davant la contractació d'enguany sembla fins i tot generosa.

La nefasta política de recursos humans de l'empresa i la improvisació amb la que es treballa afegeixen nous perills per al verd públic. A finals de març, a 20 conservadors de parcs, de 36 que hi ha a la empresa, se'ls va canviar el destí, el que suposa una dificultat afegida mentre s'adapten a la seva nova zona. Per si això fos poc, la promoció interna en l'empresa està paralitzada; als més de 90 treballadors acollits a la jubilació parcial se'ls supleix amb peons de jardineria, que evidentment no sempre poden desenvolupar les mateixes tasques que treballadors experimentats, si no se'ls dóna la formació adequada. És impossible fer jardineria sense jardiners/eres. La secció sindical de CCOO considera que la no contractació de personal per al període estival, la manca de planificació, les deficiències de formació i l'absència de promoció interna suposarà, a curt i a llarg termini:

- Deteriorament del verd públic, que pot arribar a ser irreversible en algunes zones.
- Degradació del servei públic municipal amb l'augment consegüent de les queixes ciutadanes pel mal manteniment i "justificació" de la privatització del servei municipal.
- Augment i justificació de les inversions milionàries per a la remodelació i la recuperació de parcs, alguns de molt recent inauguració, utilitzant invariablement l'excusa de manca de personal per a la justificació dels expedients.

Avís: ENLLAÇ A LA INFORMACIÓ SOBRE LA CREACIÓ D'UN GRUP A GOOGLE PER PROMOURE L'ASSOCIACIÓ O PLATAFORMA D'AFECTATS I SOLIDARIS.

dimecres, 14 d’octubre de 2009

Més sobre l'acord de la funció pública.

.
Manifest sindical contrari a l'Acord de la Funció Pública fet pel sindicat
ASI (Acción Sindical Independiente).


“HITO HISTÓRICO”

El gobierno del Sr. Zapatero y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, han subscrito el Acuerdo de la Función Pública, dónde entre otras peoras se establece la congelación salarial de todos los empleados públicos, para los años 2010, 2011 y 2012, así como una cláusula de revisión salarial falaz y tramposa.
Los sindicatos venden como un “hito histórico” la congelación salarial de los funcionarios que recogen los Presupuestos Generales del Estado de 2010.
Así lo destacan los líderes sindicales de CCOO, UGT y CSIF tras estampar sus rúbricas en el pacto que estará vigente en el período 2010 – 2012. El capítulo 1 de las cuentas del estado de 2010, referido a personal público sólo subirá un 0’3% de la masa salarial. Este leve incremento se traducirá en la gran mayoría de los casos en un crecimiento cero de las nóminas. Por ello, los firmantes, prefieren poner el énfasis en el “hito histórico” quesupone que el acuerdo incluya una cláusula de revisión salarial, que se aplicará en 2012 si los funcionarios pierden poder adquisitivo en los dos años anteriores.

CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL
En el sector privado estos mecanismos se referencian al IPC real. Sin embargo, la aplicación de la cláusula incluida en el acuerdo de la función pública dependerá y estará sujeta a:
1. “La evolución presupuestaria del incremento del IPC”
2. “La previsión de crecimiento económico”
3. “La capacidad de financiación de los presupuestos del Estado”
4. “La valoración del aumento de la productividad del empleo público derivado de acciones o programas específicos”

La dependencia de esta cláusula de tantas variables, dificulta e incluso impide en la práctica su aplicación. Además de consagrar la congelación salarial para los funcionarios para los años 2010, 2011 y 2012 el acuerdo o pacto no prevé incremento alguno para estos años, al mismo tiempo rebaja la tasa de reposición de empleo público al 15%.
La consecución de este acuerdo, que contiene los gastos de personal, ha sido posible gracias al “buen hacer” de la vicepresidenta primera del gobierno y los firmantes sindicales del pacto de la función pública; la señora de la Vega expresó su deseo de que el mismo ”sirva de ejemplo y acicate para el diálogo social en el sector privado”. Además de lacongelación salarial de los funcionarios, los presupuestos recogen subidas del IVA y del IRPF y la supresión de la recién estrenada deducción de los 400 euros, que tan graciosamente nos donó el Sr.Zapatero antes de las elecciones, cuando necesitaba nuestro voto.

¡NOS QUITAN, NOS CONGELAN, NOS BAJAN EL SUELDO
Y ADEMÁS… NOS SUBEN LOS IMPUESTOS

Avís: ENLLAÇ A LA INFORMACIÓ SOBRE LA CREACIÓ D'UN GRUP A GOOGLE PER PROMOURE L'ASSOCIACIÓ O PLATAFORMA D'AFECTATS I SOLIDARIS.

diumenge, 11 d’octubre de 2009

Privatitzacions i precaritzacions a l'Ajuntament.


Manifest de la Junta de personal / Comitè d'empresa i seccions sindicals d' A.I.-A.S.I.-CC.OO.-C.G.T.-U.G.T. de l'Ajuntament de Barcelona contra la privatització del del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones.

NO A LA PRIVATITZACIÓ DEL CIRD


La Junta de Personal i Comitè d'empresa. les seccions sindicals de CC.OO.,
U.G.T., A.S.I. , A.I. i de CGT de l'Ajuntament de Barcelona, davant les
preocupants notícies que apunten a la privatització de la gestió del Centre
d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) mitjançant l’externalització
del servei a una empresa privada.


MANIFESTEN
Que s'oposen frontalment a les pretensions de l'Ajuntament en el sentit de
continuar passant innecessàriament serveis públics a la gestió i/o execució
privada, tot canviant llocs de treball municipals per altres privatitzats
en condicions que poden arribar a ser molt precàries, i menys en casos com
el que es planteja al CIRD, que suposaria desmuntar un servei de gestió
pública amb 24 anys d’història a la ciutat i que per la seva vàlua mereixia
ser reforçat sense precarietat i amb la garantia de ser prestat per
personal públic funcionari que queda al marge d'interessos privats o
clientelars en la trajectòria i qualitat de les seves prestacions.


Que recolzen i recolzaran amb tots els seus mitjans als treballadors i
treballadores del CIRD que defensen el necessari caràcter públic de
l’execució del servei, i a tots i totes els que potser en un futur massa
proper es puguin trobar en una situació com aquesta.


Que la privatització del CIRD comporta un incompliment del vigent Acord de
condicions de treball comunes dels empleats públics de l’Ajuntament , en el
sentit dels articles 23 al 26, pel que fa a: l’obligació de negociar
mesures de racionalització (art.23), l’obligació d’informar a l’òrgan de
representació de personal de qualsevol canvi de gestió dels serveis
(Art.26), l’obligació de negociar amb la Comissió de seguiment la
racionalització de plantilla (Art.24), l’aprofitament dels recursos propis
(Art.25) .DEMANEN
Al govern municipal i als grups municipals representats al Ple que aturin
aquest projecte privatitzador i tots els altres de semblants que puguin
haver en cartera. Esperem de l'Ajuntament que insisteixi en una política de
gestió i execució de serveis públics sense fer abandó del marc de la gestió
pública i respectant els drets de les dones de Barcelona i de les diferents
associacions i grups d'estudi sobre la problemàtica i realitats de les
dones en general, consistents en rebre serveis específics de la seva
condició de gènere amb recursos laborals no precaritzats i amb garantia de
la no interferència d’interessos privats o clientelars.

Avís : ENLLAÇ A LA INFORMACIÓ SOBRE LA CREACIÓ D'UN GRUP A GOOGLE PER PROMOURE L'ASSOCIACIÓ O PLATAFORMA D'AFECTATS I SOLIDARIS.

dimarts, 6 d’octubre de 2009

Xatejar i navegar a la feina.

.
Curiosa noticia recollida per
Barcelona activa (empresa municipal), contrària a tot allò que sempre es va dient.

Els empleats que xategen i naveguen són més rendibles i productius

Utilitzar de forma mesurada l'ordinador a la feina per a usos personals contribueix a augmentar la productivitat laboral.

L'empresa posa la tecnologia a l'abast del treballador, però això no significa que aquest hagi d'estar tot el dia utilitzant el seu ordinador amb fins laborals. En realitat, sabem que un treballador que passa el 20% del seu temps laboral navegant al seu gust, per exemple consultant el compte del banc i llegint el seu diari favorit, és un 9% més rendible que un altre que no ho faci.
Un estudi realitzat aquest any per la Universitat de Melbourne demostra que navegar per Twitter, Facebook o altres pàgines d'Internet a la feina augmenta la productivitat dels empleats. En aquesta activitat s'inclou
també la consulta del correu electrònic personal i fer una ullada al compte del banc.

Avís: ENLLAÇ A LA INFORMACIÓ SOBRE LA CREACIÓ D'UN GRUP A GOOGLE PER PROMOURE L'ASSOCIACIÓ O PLATAFORMA D'AFECTATS I SOLIDARIS.

dissabte, 3 d’octubre de 2009

Jornada mundial pel treball digne. 2009.


La Confederació Sindical Internacional (CSI) convoca, el proper 7 d'octubre, la 2a Jornada Mundial pel Treball Digne.
El text següent és el que està inclòs a la web del “World Day for Decent Work”.

La crisi econòmica amenaça l'ocupació i el futur de les persones a tot el món. Dècades de desregulació, ambició i grans beneficis per a una petita minoria, han sumit el món en la pitjor recessió que ha tingut lloc des de la dècada de 1930. El treball decent ha de figurar en el centre de les accions dels governs per recuperar el creixement econòmic i construir una nova economia global que situï a les persones en primer terme.
Uniu-vos a la Confederació Sindical Internacional en la campanya per una recuperació i una reforma econòmiques, en la Jornada Mundial pel Treball Decent, el 7 d'octubre de 2009. El suport de la seva organització és molt important, i els ofereix l'oportunitat d'unir-se a milions a tot el món en una mobilització unificada reclamant un canvi.

Per altra banda a les 10.30 hores hi haurà una concentració de delegats i delegades sindicals a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.

Avís: ENLLAÇ A LA INFORMACIÓ SOBRE LA CREACIÓ D'UN GRUP A GOOGLE PER PROMOURE L'ASSOCIACIÓ O PLATAFORMA D'AFECTATS I SOLIDARIS.