dimarts, 30 de desembre de 2008

Abusos patronals.


S'ha creat una web portada bàsicament per membres d'universitats andaluses que volen cridar l'atenció sobre la profileració d'aquests abusos i proposar i exigir solucions als mateixos.

http://www.abusospatronales.es/

Descafeïnat.


Sèrie de cançons i poemes amb missatge.
Descafeïnat d’Els Pets.


Quan des de petits, plegats,

anàvem a fer mal

per molt que ens arrisquéssim

no t'enxampaven mai.

Sempre al capdavant manant,

un líder natural,

brillant i sense escrúpols,

rebel i radical.

Eres molt llest

i vas canviar

el vermell per

un to més blau.

Descafeïnat com un trist tallat

tebi per fora i per dins glaçat.

Tant triomfador i tan desgraciat,

descafeïnat.

Ara he comprovat mirant

la premsa comarcal

que el "trajo" i la corbata

ja no et molesten tant.

Fa deu dies t'has casat

amb una de vint anys

que quan no hi ets s’entén amb

el teu assessor fiscal.

A la feina

manes tant

però els diumenges

no saps qui trucar.

Descafeïnat com un trist tallat

tebi, insípid i descremat.

Tan triomfador i tan desgraciat,

descafeïnat.

L'altre dia

ens vam trobar:

dos estranys que

no es van saludar.

Descafeïnat és com t'has quedat

tebi per fora i per dins glaçat.

Tan triomfador i tan desgraciat,

descafeïnat

Descafeïnat és com t'has quedat

tebi, insípid i descremat;

sense principis ni dignitat,

descafeïnat.

.

divendres, 26 de desembre de 2008

La dignitat profesional.

.
El sindicat CGT va fer arribar fa unes poques setmanes el manifest que adjuntem.

Els treballadors i treballadores municipals volem treballar i fer una bona
feina en benefici dels ciutadans.

Com a col·lectiu, tenim l'experiència de les feines en les quals treballem,
i coneixem a fons la realitat de la ciutat.

El govern municipal està actuant, cada cop més, en contra dels nostres
deures i drets professionals mitjançant una prepotent esquadra
tecnocràtica, que vol arrasar, amb falsedat i mobbing laboral-professional,
els nostres valors com a treballadors i treballadores al servei dels
ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

Se'ns veu i se'ns tracta com a peces programables enmig de suposats
processos de producció industrial (la fal·làcia tan estesa actualment, per
a confondre servei amb producció) i llavors, soto vocce, o 'a cop de bastó'
, van dient de nosaltres que no som productius, que no tenim criteris, ni
adaptabilitat, ni capacitat per a una millora continuada.

En canvi, en realitat se'ns vol aplicar un model organitzatiu propi de
mitjans del segle passat, però usant falsos paradigmes: ens volen convertir
en autòmats que només sàpiguen aplicar mecànicament procediments i
formularis,... i que callin, i ajupin el cap.

Ens volen com a caixes hermètiques, desconnectades entre si per mitjà de
botons de procediment, només pensades per a anar-les suprimint
continuadament, i substituir-les per d'altres més “fàcils de gestionar” -és
a dir més sotmeses a la intempèrie laboral i professional- eliminant, cada
cop més, la necessària autopercepció dels/les treballadores com a
companys/es d'un equip de servei als ciutadans i ciutadanes.

De retruc també als ciutadans, als professionals i a les empreses de la
ciutat se'ls emplaça a encaixar en el model previst o a renunciar al que
sigui que esperin de l'Administració Municipal.

Si això no fos cert, es cobririen amb contractació regular les baixes que
any rere any es produeixen a la plantilla, per tal de garantir d'aquesta
manera el relleu, la formació i la transferència de coneixements dintre del
propi col·lectiu de professionals.

Si això no fos cert, no procurarien la dispersió de la plantilla en més i
més organismes autònoms i empreses municipals.

Si això no fos cert, no farien de la temporalitat i l'interinatge la
situació més habitual per a totes les noves incorporacions.

Si això no fos cert, invertirien en formació i en recursos tècnics i
materials per tal que poguéssim continuar fent la feina que fins ara havíem
estat fent, en les millors condicions.

Si això no fos cert, no ens estarien ofegant en la precarietat de recursos
materials i de personal que patim per tal de justificar la fi de la gestió
directa en benefici de contractistes que treuen els seus beneficis de la
precarietat laboral i la subocupació.

Si això no fos cert, no contractarien subreptíciament, fora de la
plantilla, els quadres de comandament que ni coneixen les nostres feines,
ni les valoren, ni confien en els treballadors i treballadores de la
plantilla municipal.

Si això no fos cert, formarien quadres de comandament a partir de la pròpia
plantilla, els importaria la nostra opinió, s'esforçarien en valorar d'una
manera justa i consensuada els llocs de treball i en definitiva, cuidarien
de veritat i farien créixer el capital humà.

L'Ajuntament de Barcelona, per al desenvolupament de les seves
competències, utilitza entre 15.000 i 20.000 treballadors, dels quals només
uns 11.000 estan contractats de forma directa i estable pel propi grup
municipal.

Si de veritat fossin un govern municipal d'esquerres, demostrarien que es
pot dirigir una plantilla com aquesta de forma directa i oferint condicions
de treball dignes i estables, garantint el manteniment del poder
adquisitiu, la conciliació de la vida laboral i familiar i el creixement
com a treballadors i professionals.

Si no ho fa un govern d'esquerres, què podem esperar que faci la Nissan, o
la Seat, o qualsevol de les empreses a les quals ara es reclama
responsabilitat social?

On és la responsabilitat social que proclama l'Ajuntament de Barcelona?
.

dimarts, 23 de desembre de 2008

Consell fiscal sobre l'IRPF.

Si rebeu ingressos bruts del treball inferiors a 33.007,2 euros anuals i durant el 2009 pagareu encara una hipoteca (préstec per a l'adquisició d'habitatge habitual) podeu comunicar-ho al departament de personal abans de final del 2008 per a que us apliquin una rebaixa del tipus de retenció d'un 2%.
És una normativa recent d'Hisenda que farà que us retinguin menys en concepte de la declaració de la renda i tenir una mica més d'efectiu en les nòmines mensuals.

A la web de l'agència tributària hi ha un simulador de la propera declaració de renda per si voleu fer els càlculs.

Adjuntem també part del text de la normativa i el seu enllaç : Resolució d' 11 de desembre de 2008, del Departament de Gestió Tributària de l'Agència Estatal d' Administració Tributària

En primer lugar, el quinto párrafo del apartado 1 del artículo 86 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, incorpora una nueva reducción de dos enteros del tipo de retención aplicable sobre los rendimientos del trabajo personal de los contribuyentes que hubiesen comunicado a su pagador que destinan cantidades para la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual utilizando financiación ajena por las que vayan a tener derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual regulada en el artículo 68.1 de la Ley del Impuesto, siempre que, además, la cuantía total de sus retribuciones anuales previsibles sea inferior a 33.007,2 euros. La citada reducción no podrá dar lugar a un tipo de retención negativo.
En segundo lugar, el apartado 2 del artículo 87 del citado Reglamento incorpora en sus ordinales 3.º y 12.º dos nuevas causas de regularización del tipo de retención: la primera, cuando varíe la cuantía total de las retribuciones superando el importe de 33.007,2 euros determinante de la aplicación de la nueva reducción del tipo de retención anteriormente comentada; la segunda, se refiere al supuesto de que en el curso del año natural el contribuyente destine cantidades a la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual utilizando financiación ajena, por las que vaya a tener derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual regulada en el artículo 68.1 de la Ley del Impuesto determinante de una reducción en el tipo de retención o de que comunique posteriormente la no procedencia de esta reducción por incumplimiento de los requisitos reglamentariamente establecidos.
En tercer lugar, el artículo 88.1 del Reglamento del Impuesto dispone que para poder aplicar la comentada reducción los contribuyentes deberán comunicar al pagador que están destinando cantidades para la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual utilizando financiación ajena, por las que vayan a tener derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual. En el supuesto de que el contribuyente perciba rendimientos del trabajo procedentes de forma simultánea de dos o más pagadores, solamente podrá efectuar la comunicación anteriormente mencionada cuando la cuantía total de las retribuciones correspondientes a todos ellos sea inferior a 33.007,2 euros. Si los rendimientos del trabajo se perciben de forma sucesiva de dos o más pagadores, sólo se podrá efectuar la comunicación cuando la cuantía total de la retribución sumada a la de los pagadores anteriores sea inferior a 33.007,2 euros.
Finalmente, el apartado cuarto del mencionado artículo 88 del Reglamento del Impuesto establece que cuando el contribuyente deje de satisfacer cantidades para la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual utilizando financiación ajena o cuando sus retribuciones superen la cuantía de 33.007,2 euros deberá comunicarlo a su pagador en el plazo de diez días desde que tales situaciones se produzcan.
Estas novedades tienen una incidencia directa sobre los datos que los contribuyentes deben comunicar a su pagador sobre la situación personal y familiar que influye en el importe excepcionado de retener, en la determinación del tipo de retención o en las regularizaciones de éste, razón por la que, en uso de la habilitación conferida en el párrafo quinto del apartado 1 del artículo 88 del Reglamento del Impuesto, a cuyo tenor el contenido de las comunicaciones se ajustará al modelo que se apruebe por Resolución del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se procede a aprobar un nuevo modelo 145 de comunicación de datos que, adaptado a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, sustituya al aprobado por Resolución de este Departamento de Gestión Tributaria, de 13 de enero de 2003
.

divendres, 19 de desembre de 2008

Notícia de la concentració a la plaça Sant Jaume.


Adjuntem l'enllaç al noticiari "Infodia "del dia d'avui a BTV. Cal mirar des del minut 9.42 que és on comença la notícia. Informació una mica incompleta i amb imatges de quan ja havia marxat part de la gent, però almenys informen que altres vegades ni això.
.

dimecres, 17 de desembre de 2008

Concentració unitària per a la negociació del conveni (3) i bombers.

.
També ha arribat una circular del sindicat UGT:

En el dia d’ahir, els Sindicats UGT i CC.OO han signat, a la mesa
sectorial de negociació per al col.lectiu de Bombers, un pre-acord a
l’apartat econòmic del conveni.

Aquest pre-acord estipula una pujada salarial pels quatre anys de
vigència del conveni de: 4,2% pel 2008, 3% pel 2009, 3% pel 2010, i 3%
pel 2011. També s’assegura un 4,5% en el supòsit de que la inflacció pugi
d’aquesta quantitat. A més a més una quantitat per l’homologació dels
nostres bombers als de la Generalitat.

Aquest acord ha estat refrendat pel col.lectiu de Bombers, de manera
quasi unànime en una votació en una assemblea general.

S’ha de dir que encara resten altres matèries específiques de negociació,
i entenem que aquest pre-acord obre el camí a la possible signatura
definitiva.

Des de la UGT esperem que aquesta decisió permeti el desbloqueig de la
resta de taules de negociació i així poder arribar a un acord global de
conveni.

Per això, ara es important l’assistència a la concentració que ha estat
convocada pel dia 19 pel conjunt de la representació sindical a la Plaça
de Sant Jaume. Us esperem a tots i totes.
.

dilluns, 15 de desembre de 2008

Concentració unitària per a la negociació del conveni (2)

.
Afegim el manifest del sindicat CCOO.

El proper dia 19 de desembre tindrà lloc el plenari de l’Ajuntament on
s’aprovaran els pressupostos per l’any 2009.

En un moment en el que la negociació del conveni està encallada,
l’aprovació aquests pressupostos poden limitar les reivindicacions
econòmiques del personal al incloure la partida de despeses de personal pel
2009.

Tal i com es va decidir a l’assemblea de treballadors/es del mes de
novembre es convoca:


CONCENTRACIÓ

Per a tot el personal de l’Ajuntament i Organismes,
el dia 19 de desembre de 2008, a les 12,30
a la Plaça Sant Jaume.
Fem sentir la nostra veu i el descontent per la marxa de la negociació del
conveni.
.

diumenge, 14 de desembre de 2008

Concentració unitària per a la negociació del conveni.

.
Adjuntem la circular convocant a la concentració unitària de tots els sindicats que ha fet arribar el sindicat CGT.


Companys, companyes,

Una vegada més i de forma unitària els sindicats representats a l'Ajuntament fem una crida a la mobilització convocant una


Assemblea General Reivindicativa de treballadors i treballadores municipals

a la Plaça de Sant Jaume el divendres dia 19 de desembre de 12:30 a 15:00 hores, coincidint amb el Ple Municipal que ha d'aprovar el pressupost municipal per a l'any 2009.

Contra la Subhasta del Conveni
que pretén imposar l'Administració, tancant en fals la negociació i fent
créixer la llavor del desànim i la divisió entre tots nosaltres. Participem
i recolzem plenament de les reivindicacions específiques dels molts
col·lectius que estan molt o poc mobilitzats reclamant una atenció especial
que es mereixen i per la qual estan o han estat lluitant fins ara, però què
passa amb la majoria de la plantilla, la que no té un col·lectiu de
referència, la que està oblidada, enterrada en papers o lligada a una taula
sense que ningú es plantegi quin és el valor de la seva feina, quina
formació li cal, a quina carrera professional pot aspirar...


En favor de la dignitat professional dels treballadors i treballadores
municipals
No necessitem que ens professionalitzin, ja som bons professionals des
d'abans que arribessin aquests que es pensen que en saben molt de governar
administracions. Tampoc volem que subcontractin la nostra feina, el que cal
és que obrin més oferta pública, no només per regularitzar als interins
sinó per acabar amb la temporalitat i la precarietat dels treballadors i
treballadores municipals que formen les plantilles de les empreses
subcontractades i per estar en condicions de donar als ciutadans i les
empreses de Barcelona el servei que els hi devem.

Per les 35 hores de jornada setmanal
Perquè no cal que s'omplin la boca parlant als mitjans de conciliació de la
vida familiar, o de polítiques d'igualtat de gènere, o de crear llocs de
treball que aviat se'n van volant cap a d'altres continents, volem la
jornada de 35 hores i horaris més flexibles per tal que tots i totes puguem
conciliar de veritat la vida personal amb la familiar, per a que a tots i
totes ens resulti més fàcil pensar en fer una carrera en l'administració
sense patir per l'atenció als nostres rols de pares i mares (això és
lluitar per la igualtat de gènere!), per a que si l'Ajuntament vol i pot
ampliar el seu horari d'activitat i d'atenció als ciutadans ho faci
generant a l'hora més llocs de treball (no volen combatre l'atur?).

Per una Relació de Llocs de Treball justa i negociada
Que contempli a tothom, que acabi amb les arbitrarietats clarificant per
endavant els requeriments, les funcions, les condicions, els criteris
d'avaluació i la retribució de cada lloc de treball, que reconegui i
rectifiqui els oblits, els greuges comparatius i reconegui l'autèntic valor
dels llocs de treball realment importants (què és més valuós, el servei
directe al ciutadà o el servei directe al regidor, al gerent o al
director?).

Que ningú no signi un conveni com el que ens ofereixen ara,
un conveni que torna a deixar per més endavant tot el que és realment
important a canvi de millores retributives parcials que es quedaran en no
res a quatre anys vista sinó abans.

Anem tots i totes el dia 19 a la Plaça Sant Jaume a recordar-ho !!
.

dijous, 11 de desembre de 2008

Retallada pensions per incapacitat.

.
El sindicat CCOO va convocar a una concentració el passat dia 10, davant de la Delegació del Govern, per rebutjar la retallada de les pensions per incapacitat en els funcionaris jubilats o amb invalidessa.

Comenten que el Govern de l'Estat ha inclòs en el Projecte de Pressupostos la retallada de les pensions per incapacitat en les classes passives (funcionaris, jubilats o amb invalidesa), és a dir, allò que afecta els funcionaris de l'Estat i transferits que formen part de MUFACE i MUJEJU, majoritàriament funcionaris de l'Administració de l'Estat, de l'Administració de Justícia i personal docent transferit del MEC.
.

dimarts, 9 de desembre de 2008

Sentència judicial treballadora de Parcs i Jardins.


En una anterior entrada ja comentàvem la sentència sobre "qui fa feines administratives ha de cobrar d'administratiu"

Ara hi ha una sentència recollida pel diari El Punt, del qual transcrivim l'article, que afecta directament a l'Ajuntament amb una treballadora de Parcs i Jardins, sobre l'obligació de pagar segons el tipus de feina que es fa. Llegint la crònica dels fets sembla que la realitat supera qualsevol ficció.

Multa a l'Ajuntament de Barcelona per «temeritat» judicial

Un jutge sanciona Parcs i Jardins amb 250 euros per obstruccionisme

Una duríssima esbroncada judicial i una multa de 250 euros és el que ha aconseguit l'Ajuntament de Barcelona per haver intentat estalviar-se els 700 euros que li reclamava una empleada de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins per haver fet durant uns mesos feines corresponents a una categoria laboral superior. La sentència, que dóna la raó a la treballadora i contra la qual no es pot recórrer, sanciona també l'empresa per haver entorpit i complicat el procés sense motiu i amb «pura finalitat obstruccionista».

L'any passat, el Suprem ja va donar a l'institut presidit per la tinent d'alcalde Imma Mayol una estirada d'orelles per no haver justificat prou el recurs presentat contra una sentència que el condemnava per haver vulnerat el dret de vaga i que el Suprem va ratificar.

Aquest cop el conflicte era amb una empleada que reclamava 698 euros per haver fet, del febrer del 2006 al gener del 2007, tasques de conducció corresponents a una categoria laboral superior. La quantitat correspon a la diferència entre el seu sou i el d'una conductora. En la sentència, el jutge només accepta un dels arguments de Parcs i Jardins: el que fa referència a la part dels diners corresponents al mes de febrer del 2006, per al qual havia prescrit el termini per reclamar. Per això, rebaixa la xifra a pagar a 640 euros. La resta de la sentència és una successió de bufetades a les argumentacions de l'institut. Parcs diu que no és pertinent dur a judici un assumpte que pertany al marc de la negociació de conveni, i el jutge qualifica l'argument de «disbarat processal». Parcs diu que la treballadora no presenta un suposadament preceptiu informe de la comissió de conveni de l'empresa, i el jutge diu que això no cal. Parcs diu que el procés no és pertinent perquè s'està reclamant una categoria professional, i el jutge li recorda que no, que l'empleada només demana els diners, i que en l'argument de l'empresa hi ha «una falta total i absoluta de fonamentació», frase que es repeteix tres cops en la sentència. Parcs diu que la demanda està mal formulada, i el jutge li replica que està bé i l'acusa de plantejar això «amb voluntat d'entorpiment i de posar pals a les rodes».

I quan acaba l'esbroncada imposa el càstig. Simbòlic, això sí: pagament de les costes i de 250 euros per haver complicat el procés i haver esmerçat «esforços i recursos públics de manera totalment innecessària».
- «La part demandada, amb clara i manifesta voluntat entorpidora, ha oposat un reguitzell d'excepcions (...) que han donat una supèrflua i sobrera complexitat resolutiva al procediment»
- «Tenint en compte l'abast de l'entorpiment i la multiplicada ociositat d'aquest per l'exigua quantia de la reclamació, i considerant també l'advertiment que al respecte es va efectuar en l'acte de la vista sense remissió d'aquesta temerària conducta, es fixa en 250 euros la quantia de la sanció pecuniària corresponent a la descrita actuació temerària»

.

dilluns, 8 de desembre de 2008

Informe Randstad sobre el mobbing.

Tot seguit teniu la ressenya de l'informe Randstad sobre qualitat del treball a l'Europa dels 15 de la web de mobbing opinión
i l'enllaç al citat informe Randstad

Tot i no ser recent hi ha moltes dades de plena actualitat.


Desde La Comisión Europea y más concretamente desde el Consejo Europeo extraordinario celebrado en Luxemburgo en 1997 se ha venido insistiendo en la necesidad de crear entornos de trabajo de calidad para competir en la sociedad del conocimiento. El primer Informe Randstad sobre “Calidad del Trabajo en la Europa de los Quince”1 analizó el marco conceptual propuesto desde la Comisión para evaluar la Calidad del Trabajo aplicándolo a los estados miembros con especial referencia a la situación en España.

Este segundo Informe se centra en el análisis de un fenómeno de relevancia creciente a la hora de evaluar los entornos de trabajo saludables y de calidad, el del acoso moral en el lugar de trabajo o mobbing.
.

divendres, 5 de desembre de 2008

Obligació de protecció davant dels riscos laborals.


.
L'Administració (i qualsevol empresari) ha de protegir als seus treballadors dels riscos laborals, dins dels quals s'inclouen els riscos psicosocials i naturalment l'assetjament laboral o mobbing.
L’empresari o l'Administració han de garantir la seguretat dels seus treballadors en tots els aspectes que tinguin relació amb el seu treball, obligats per la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 i normativa concordant.
Cal que realitzin les mesures i les activitats necessàries per prevenir riscos derivats de la feina i promoure la seguretat i la salut dels treballadors. Cal que prenguin les mesures que calguin a nivell d'organització del treball,etc., per erradicar, entre altres coses, l'assetjament laboral.
Tancant els ulls davant del que el psicòleg Iñaki Piñuel defineix com a psicòpates organitzacionals i a sobre, donant medalles a alguns d'aquests assetjadors, no és la manera més correcta d'actuar davant del que alguns psicòlegs defineixen com a "pomes podrides" d'una organització.
.

dimecres, 3 de desembre de 2008

Pau. D'Els Pets.

Reprenem la sèrie de cançons i poemes amb missatge.

PAU

Pau treballa i estudia,
repassa apunts i llibres
sota el taulell, mig d’amagat
d’una petita oficina
on es guanya la vida
amb un contracte temporal.

Pau comparteix la nevera
amb dos companys de feina
i amb un marroquí mig il•legal
i a l’habitació somia
amb una gironina
que viu al bloc que hi ha al davant.

Pau és com la resta
quan beu molt molesta
les cambreres dels locals,
però al mateix temps es mou,
vol canviar el món.

Pau no espera des de la trinxera,
Pau té clar que no vol renunciar.
Pau no es queda resignat al terra,
Pau demà tornarà a començar.

Pau té proves cada dia
de la pornografia que escampa
el món neoliberal.
Pau hi ha cops que desespera
però sap que no hi ha treva
en un combat tan desigual.

Pau no és cap heroi,
no té vocació
de ser carn de santoral,
però per dormir tranquil
ha de seguir.

Pau no espera des de la trinxera,
Pau té clar que no vol renunciar.
Pau no es queda resignat al terra,
Pau demà tornarà a començar
.

dilluns, 1 de desembre de 2008

Augments de sous i despeses d'alts càrrecs i eventuals.

.
Recollim article recent del diari El Punt.

L'Ajuntament augmenta un 60% la despesa en càrrecs de confiança als districtes.
La partida de retribucions als directius creixerà l'any vinent un 51,65% i la del personal eventual un 70,49%

El pressupost pel 2009 que ha elaborat el govern bipartit que presideix Jordi Hereu preveu un increment del 6% en les despeses de personal de l'Ajuntament, en principi per l'ampliació d'algunes plantilles com la de la Guàrdia Urbana i pel sou que passaran a cobrar els consellers que representen els partits polítics als districtes. Una anàlisi detallada del projecte, però, constata que les retribucions que més creixeran són les destinades als càrrecs de confiança (un 9,8%) i als directius del consistori (un 5,4%), mentre que la nòmina total dels funcionaris només augmentarà un 2%. Als deu districtes de la ciutat les previsions econòmiques són més sorprenents, amb un increment mitjà d'un 70,49% en la partida de personal eventual i d'un 51,65% en la d'alts càrrecs.

Potser els 41 regidors de l'Ajuntament de Barcelona, inclòs l'alcalde, Jordi Hereu, faran pedagogia a causa de la greu crisi econòmica congelant-se el sou l'any vinent, però aquest exemple no es traslladarà ni als alts càrrecs del consistori ni al personal de confiança que es reparteixen tots els grups municipals, tant a la casa gran com als deu consells municipals descentralitzats. Segons el projecte de pressupost pel 2009 aprovat en primera instància en comissió i pendent de ratificació el mes vinent en el ple del consistori, la partida destinada als gerents, comissionats, directors de serveis i assimilats creixerà un 5,4% respecte d'aquest any i suposarà una despesa de 3,6 milions d'euros. El capítol d'assessors, caps de gabinet o de programes, adjunts i tècnics de tota mena –tots ells nomenats a dit– encara s'inflarà més i augmentarà un 9,8% fins a arribar als 12,7 milions d'euros en nòmines, 1,2 milions més que el cost actual.
Aquests percentatges tenen els seus matisos en funció de l'actual doble organització de l'Ajuntament. Si bé en els anomenats sectors, que atenen el conjunt de la ciutat, es produeix una significativa desaparició d'alts càrrecs –a Serveis Generals, Recursos Humans i Finances el descens de la despesa és de l'11,23%, respecte del 4,55% que creix en l'àrea d'Acció Social i Ciutadania–, el pes econòmic del personal eventual en els serveis centralitzats augmenta un 20,46% de mitjana, amb salts espectaculars en els sectors de Medi Ambient (90,54%) i Educació, Cultura i Benestar (82,76%).
La davallada del nombre d'alts càrrecs als sectors de la casa gran no implica que s'hagin eliminat figures directives, sinó que aquestes reapareixen repartides en els comptes dels districtes, que veuen com la seva participació del 14% en la distribució dels recursos municipals es veu hipotecada per una multiplicació de les càrregues de personal, en detriment de les transferències corrents (subvencions) a famílies i a entitats sense ànim de lucre i de les inversions reals. Així, la partida destinada a alts càrrecs als districtes augmentarà de mitjana l'any vinent un 51,65%, amb puntes que gairebé arriben o superen el 100% en casos com ara Sarrià-Sant Gervasi, Sants-Montjuïc, les Corts, Eixample o Gràcia. La situació es repeteix en el cas del personal eventual, amb l'agreujant que aquest no minva en els serveis centralitzats. El volum de les nòmines als consells municipals es dispara de mitjana un 70,49%, però l'increment arriba a ser de prop del 200% a Sant Andreu, del 176% a Nou Barris i del 132% a Sarrià-Sant Gervasi. En àmbits com les Corts, on els comptes experimenten una alça del 15,25% fins a arribar al llindar dels 18 milions d'euros, les despeses de personal es mengen 13,7 milions i només en resten 4,2 per dedicar-los a transferències corrents i a inversions reals, malgrat que aquestes augmenten un 82,89%.


EXPLICACIONS POLÍTIQUES
El grup de CiU ha denunciat que el govern d'Hereu té previst passar l'any vinent de 246 a 320 càrrecs de confiança, sense especificar-ne la distribució, la qual cosa significa un 30% més de personal eventual i explica que la partida total de sous creixi 1,2 milions d'euros. «El bipartit de Jordi Hereu practica una doble moral: d'una banda fa veure que presenta un pressupost de contenció, però aquesta contenció no es reflecteix en les polítiques de contractació dels càrrecs de confiança», va manifestar la setmana passada el regidor de la federació Joaquim Forn.
Portaveus de l'executiu municipal, en canvi, han assegurat que la xifra de càrrecs de confiança no ha experimentat cap variació sobtada: «El 2008 n'hi havia 246 i el 2009 n'hi haurà 306 a causa dels 10 consellers de districte que passaran a dedicació exclusiva i dels altres 50 que tindran dedicació plena.» Aquestes fonts han atribuït les fortes variacions en les partides econòmiques destinades als directius del consistori i als treballadors eventuals al fet que les dades de referència de l'any passat es fonamenten en previsions inicials molt allunyades de la liquidació pressupostària, i no tenen en compte les incorporacions de personal de confiança que, a proposta de totes les formacions, s'han anat produint al llarg de l'exercici, tot i que el 2008 la llista de personal eventual només ha crescut en set persones (de 239 a 246). En definitiva, des del govern municipal s'han minimitzat els increments que registraran als districtes les despeses dedicades a alts càrrecs i personal eventual, justificant-les en «canvis organitzatius interns» que responen a la implementació de la «nova estructura» de funcionament del consistori, tot i que no han pogut aclarir, per exemple, si el sou que cobraran els consellers –39.238 euros bruts anuals els de dedicació exclusiva i 18.771 els de dedicació plena– s'ha de comptabilitzar en la columna d'alts càrrecs o d'eventuals. «S'ha creat un fons de contingència, d'1,3 milions d'euros per cobrir aquesta despesa», han dit els responsables consultats, que també han raonat les oscil•lacions en les partides que presenten els consells descentralitzats (des del 2% de Gràcia fins al 199,14% de Sant Andreu) amb el següent argument: «O s'està aplicant l'IPC o s'estan actualitzant nòmines.»
En total, el cost dels recursos humans de l'Ajuntament pel 2009, inclosos funcionaris i contractats laborals, serà de 352,490 milions d'euros, respecte dels 332,537 d'enguany.
.