dijous, 28 d’abril de 2011

Cal respectar els drets laborals del personal de les empreses públiques.


El sindicat Comissions Obreres ha recordat a la Generalitat que si vol acomiadar un miler de treballadors d'empreses públiques, com preveu el pla d'ajust aprovat al febrer, ha d'aplicar la llei i respectar els drets laborals dels afectats. Ho ha dit a COMRàdio, el secretari general del sindicat a Catalunya, Joan Carles Gallego, que acusa el Govern català de voler aplicar un expedient de regulació d'ocupació.
Des d'UGT també han denunciat que el Govern vulgui desmantellar un model que ha costat molts anys d'aconseguir i li ha reclamat que el defensi a Madrid recordant que Catalunya és la comunitat amb menys proporció de treballadors públics. Segons el sindicat aquest és el camí i no anar retallant i retallant fins fer una administració impossible.

Segons Gallego, el que vol fer el Govern a les empreses públiques és un ERO com el que s'ha aplicat a empreses com la SEAT, Nissan o Derbi, i ha recordat que en tots aquests casos l'autoritat laboral ha de vetllar perquè es compleixi la llei.

En aquest punt, ha apuntat que complir la llei vol dir que s'han de presentar les causes de la reducció de plantilla i un pla social que inclogui, entre altres temes, quina indemnització cobraran els treballadors acomiadats, quines possibilitats de recol·locació tenen i les garanties de futur de les empreses afectades.

Els sindicats alerten que segons el pla d'ajust aprovat pel Govern, fins a 2.500 persones de les empreses públiques es poden quedar sense feina, segons els primers càlculs, tot i que algunes fonts eleven la xifra d'acomiadats fins als 2.500. (Nota del transcriptor: aquí s'ha colat un ball de xifres repetint la mateixa quantitat).

El pla preveu que les empreses i entitats públiques que depenguin en més d'un 50% del Govern, tenen l'obligació de reduir fins un 6% la seva massa salarial, o bé retallar d'un 5% la plantilla i el termini acaba el 30 de juny. El Govern, en un breu comunicat, ha volgut deixar clar que no s'acomiadarà cap funcionari.

Font: http://www.lamalla.cat/economia/article?id=456660

dijous, 21 d’abril de 2011

Atents a l'arbitratge empresa-treballadors.


Jose Luis Carretero comenta en aquest article, publicat en la revista Transversales, com l’arbitratge per part de l’Estat en els conflictes entre empreses i treballadors sense el consentiment previ d’aquests, anirà tenint cada vegada major repercussió, segurament en perjudici dels treballadors.

Segons les informacions que han anat transcendint a l’opinió pública, l’arbitratge serà un element essencial del nou model de negociació col·lectiva. Es parla d’un arbitratge obligatori, una vegada s’acabi amb el període limitat durant el qual es mantindrà la ultractivitat dels convenis, com una de les possibilitats que s’estan movent en aquests moments.

Però en tot cas, s’accepti o no aquest model concret, la veritat és que els laudes arbitrals es convertiran en un element essencial de la nova estructura negociadora. L’arbitratge, certament, pot tenir en principi una imatge de bondat i de progressivitat: al cap i a la fi minimitza els costos de les parts (encara que només en principi, doncs els honoraris d’àrbitres i conciliadores no són menors) i dirimeix el conflicte d’interessos des d’una posició que, es presumeix, és sempre acceptable per a les forces contendents.

No obstant això, autors com Juan Hernández Zubizarreta han posat en relleu com el mecanisme del laude arbitral, aplicat a les relacions entre els Estats de la Perifèria i les multinacionals, ha constituït un dels elements que han permès a aquestes últimes abatre les regulacions i controls estatals i internacionals que els impedien maximitzar la seva taxes de beneficis amb evidents perjudicis mediambientals i socials.

Com afirma Hernández Zubizarreta: “el model neoliberal ha anat apuntalant l’arbitratge com mecanisme favorable a les transnacionals. No convé oblidar que els conflictes entorn a les inversions entre països rics es resolen en el marc dels sistemes jurídics nacionals o per mecanismes entre estats, al marge dels sistemes arbitrals (…) La privatització del dret afecta directament a les majories socials. Els tribunals arbitrals es troben al marge del Dret Públic estatal i internacional” (Juan Hernández Zubizarreta, “La feudalización del derecho corporativo transnacional. La nueva lex mercatoria en Bolivia”, en Erika González y Mario Gandarillas (Coords.) “Las multinacionales en Bolivia”, Icaria-Paz con Dignidad-OMAL, 2010).

Així, en el marc de la lex mercatoria internacional, que regula les relacions entre els Estats del Sud i les empreses del Nord, en relació a les inversions d’aquestes últimes, l’existència i efectivitat dels laudes arbitrals s’ha disparat, amb evidents efectes sobre l’ordenació resultant. Mentre la tutela dels drets dels treballadors queda reexpedida a tribunals interns sotmesos a profundes modificacions deslegitimatòries per part de l’univers neoliberal, la salvaguarda dels inversors es protegeix per mecanismes arbitrals reforçats que acaben, d’una manera o altra, realitzant una autèntica “justícia de classe”, enormement esbiaixada.

No en va, com va indicar el president de la Direcció del CIADI (organisme del Banc Mundial encarregat de potenciar i engegar els mecanismes arbitrals) “l’arbitratge existeix només amb un propòsit: servir a l’home de negocis”. No és d’estranyar, doncs, que les resolucions del propi CIADI afavoreixin comunament els interessos de les companyies transnacionals, en el marc de laudes arbitrals portats a terme per experts en Comerç Internacional desvinculats professionalment del Dret Internacional dels Drets Humans i del Dret Internacional del Treball.

Existeix el mateix perill quan parlem de l’arbitratge en el marc de la negociació col·lectiva laboral en el nostre Estat? Podem començar a dirimir-lo en funció d’una sèrie d’elements bàsics a tenir en compte.

En primer lloc, hem de tenir present que, en el nostre ordenament, l’arbitratge com mitjà heterònom d’arranjament de controvèrsies es fonamenta en l’autonomia de voluntat de les parts, el que “ho vincula constitucionalment amb la llibertat com valor superior de l’ordenament” (STC 176/96 de 11 de novembre).

No obstant això, perquè aquesta benèfica vinculació es produeixi, l’arbitratge ha de respectar determinats límits, doncs en altre cas podria afectar a altres drets constitucionals també en joc: el dret a la tutela judicial efectiva (art. 24 de la Constitució) i el dret a la negociació col·lectiva (art. 37.1 CE), així com als drets connexos a aquesta última com el dret de vaga o el de la llibertat sindical (art. 28 CE).

En tot cas, i respecte del dret a la tutela judicial efectiva, hem de tenir en compte que no és possible legalment que ningú impedeixi el dret a l’acció judicial per via de prohibicions directes o tàcites, però en tot cas les parts d’un conflicte poden, vàlidament, decidir en ús de la seva autonomia, si utilitzaran per a dirimir-lo els camins judicials o els de l’arbitratge, amb un evident límit constitucional: l’arbitratge ha de ser enterament voluntari, doncs “ha d’haver conformitat de les parts de sotmetre’s al procediment arbitral” (STC 59/2003 de 12 de juliol).

I què passa en els conflictes d’interessos, és a dir, en els conflictes que no tracten de determinar el sentit d’una norma sinó de redactar la norma mateixa, en aquest cas el conveni col·lectiu, per exemple? Aquí, de nou, el règim constitucional espanyol és clar: l’arbitratge d’interessos en un procés de negociació col·lectiva tampoc pot ser obligatori, sinó que ha de ser resultat de la lliure voluntat de les parts. Referent a això, el nostre Tribunal Constitucional va declarar contrari a la Carta Magna l’arbitratge administratiu obligatori previst en l’article 25 del Reial decret de Relacions de Treball del 1977, amb les següents paraules: “ni es tracta pròpiament d’un arbitratge ni, encara que fora així, concorren els elements justificatius de la restricció que al dret a la negociació pot establir-se” (STC 11/81, de 8 d’abril).

El mateix succeïx pel que fa a altres drets connexos al relatiu a la negociació col·lectiva, com són el dret de vaga o el de la llibertat sindical: no resulten afectats si l’arbitratge és lliurement constituït per la part concernida, però resultaran conculcats si a aquesta se li imposa una dinàmica arbitral que li impedeix tenir la seva pròpia estratègia.

Així doncs, aquí trobem els límits efectius que respecte a l’exercici de l’arbitratge han d’interessar-nos: constitueix una justícia “de classe” (doncs mai es nomena com àrbitre a l’operari manual de la cantonada) que pot ser útil en determinats moments o conculcar drets fonamentals dels treballadors, si no és constitucionalment establert.

Per tant, el recurs a un arbitratge obligatori i forçat, a més de afectar drets constitucionalment protegits respecte dels subjectes (sindicals, laborals) que no ho han pactat, inaugura el perill de l’estructuració d’una doble via per a l’efectivitat dels drets concernits: una jurisdiccional desarticulada, empantanada i deslegitimada pel neoliberalisme, per als drets socials reconeguts, i una “de classe” i reforçada per als privilegis empresarials. Podria significar, en funció de com fora específicament legislat, una volta de rosca essencial en la construcció d’un ordenament del treball a la imatge i semblança de la lex mercatoria internacional, centrat a reforçar la tutela de la part, de facto, més poderosa en la relació laboral: el propi empresari. I tot això, no ho oblidem, sense el necessari debat democràtic referent a això entre les bases del moviment obrer.

Mantinguem-nos atents.

Font: http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article5296 (article extret del web de l'ICEA)

dimecres, 13 d’abril de 2011

Més sobre les mobilitzacions ciutadanes contra les retallades i en defensa dels serveis públics.

Comunicat d'UGT:
NO A LES RETALLADES
NO ALS ACOMIADAMENTS
CONCENTRACIÓ 14 D'ABRIL
El proper dia 14 d’abril a les 6 de la tarda la UGT conjuntament amb altres sindicats convoquem a tots els empleats i empleades publiques a una concentració
en la Plaça Sant Jaume contra les retallades en els SERVEIS PÚBLICS i contra els acomiadaments que això esta suposant ja en aquests moments.
Aquesta política de retallades està suposant ja una pèrdua considerable de llocs de treball i la seva continuïtat posa en perill milers de llocs de treball, poden arribar a més de 20.000, aquesta situació ha començat a tenir conseqüències desastroses i irreversibles.
Les ultimes informacions son que a tot el sector de salut arriben retallades en l’activitat, tant a la sanitat pública com la concertada, a més de les ja implementades retallades de sous dels treballadors. Això vol dir que els ciutadans i ciutadanes patirem directament les conseqüències, desplaçaments per rebre alguns tractaments, reducció de serveis als hospitals comarcals, augment de les llistes d’espera, reducció de personal amb la conseqüent pèrdua de qualitat assistencial.
De la mateixa manera les retallades afecten especialment en els Serveis d’atenció directa com poden ser les residències de l’ICASS, les llars d’infants, centres d’infància, el Servei d’ocupació de Catalunya, els veterinaris d’escorxadors o a l’ensenyament, entre d’altres.

D’altra part les retallades poden intentar produir-les a la resta de les administracions públiques de Catalunya desprès de les properes eleccions municipals. En aquests moments ja és planteja la NO aplicació d’acords signats en algunes administracions locals aprofitant-se de la situació.
Defensen els SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT, i per aconseguir-lo, les administracions tenen que assumir la seva responsabilitat i això vol dir invertir en medis, plantilles suficients i ocupació de qualitat.
L’objectiu ES CLAR, justificar les retallades per deteriorar els serveis públics, la lògica sempre es la mateixa, deterioren el servei públic per poder justificar desprès la seva entrega a mans privades, es a dir negoci privat amb diners públics.

NO ALS ACOMIADAMENTS, CONTRA L’ATAC ALS SERVEIS PÚBLICS
TOTS I TOTES A LA CONCENTRACIÓ
Dia : Dijous 14 d’abril - 18 hores
Lloc: Plaça Sant Jaume

SENSE EMPLEATS PÚBLICS NO HI HA SERVEIS PÚBLICS
SENSE SERVEIS PÚBLICS NO HI HA ESTAT DEL BENESTAR

Comunicat de CCOO:

CONCENTRACIÓ D'EMPLEADES I EMPLEATS PÚBLICS EN DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS

Data: 14/04/2011
Hora: 18:00h.
Lloc: PLAÇA SANT JAUME - BARCELONA
· CONTRA ELS ACOMIADAMENTS DEL PERSONAL A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
· CONTRA L'AMORTITZACIÓ DE PLACES VACANTS
· EN DEFENSA DE L'OCUPACIÓ I LA QUALITAT EN EL SERVEIS PÚBLICS
· CONTRA LES RETALLADES SOCIALS
· DEFENSEM L'ESTAT DEL BENESTAR
HEM DE FER FRONT A AQUESTA AGRESSIÓ. NO PODEM PERMETRE AQUEST ABÚS
MOBILITZA'T EL 14 D'ABRIL.
OMPLIM LA PLAÇA SANT JAUME!!!
.

Promoció interna especial i categories a funcionaritzar.


A la Gaseta Municipal número 11 del dia 10 d’abril de 2011 han estat publicades les bases per a la promoció interna de:
- 30 places d’auxiliar administratiu.
- 50 places d’administratiu.
- 30 places de gestor d’administració general.
La data límit de presentació de sol·licituds, a partir d’avui, serà de 20 dies naturals, es ha dir fins al 30-04-2011.
En aquestes convocatòries, es podran presentar el personal laboral fix de la mateixa categoria funcionarial, per tal d’accedir al procés de funcionarització i canviar a la condició de funcionari de la mateixa categoria.

Això significa que les 30, 50 i 30 places de promoció interna són per canviar del subgrup C2 al subgrup C1, etc.. Les places a funcionaritzar no tenen límit i no resten de les convocades per canviar de subgrup. Els laborals que es presentin a la funcionarització no canviaran de grup, nomes de règim laboral.
En quan a les ofertes públiques que han de sortir (26 places de subalterns, 68 d’auxiliar administratiu i 10 de gestors), seran publicades el dia 12 d’abril del 2011 al BOP. (...)

Font: Comunicat de CCOO

dimarts, 12 d’abril de 2011

MOBILITZACIONS CIUTADANS EN CONTRA DE LES RETALLADES I EN DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS

Companys, companyes,

Més enllà de les eleccions sindicals i de les passades convocatòries a la mobilització dels diferents sindicats, sembla que finalment SÍ que comença a bellugar-se alguna cosa a la consciència ciutadana. Cada cop són més les persones que fent servir les xarxes socials s'autoorganitzen i posen en marxa iniciatives de resposta a la situació de retallades socials i laborals que estem vivint.

Fruit d'una d'aquestes xarxes, tenim que aquesta setmana mateix els treballadors i treballadores de la Sanitat Pública i els ciutadans en tant que usuaris, ens autoconvoquem a una concentració el dimecres dia 13 d'abril a les 17:00 al Portal de la Pau (monument a Colón). Si voleu afegir-vos a l'esdeveniment al Facebook, l'enllaç és https://www.facebook.com/event.php?eid=104543099631805
Més de 1500 persones han confirmat ja la seva assistència per aquest canal.

Just al dia següent, els treballadors i treballadores de l'Ensenyament Públic, a través dels sindicats del Sector (USTEC, CCOO, UGT, ASPEPC i també CGT-Ensenyament), convoquen concentració a la Plaça de Sant Jaume també contra les retallades i en defensa dels serveis públics el dijous 14 d'abril a les 18:00 hores.

Des del Sindicat d'Administració Pública de la CGT i des d'aquesta Secció Sindical ens hi sumem a aquestes convocatòries i us convidem a tots i totes a participar-hi i a difondre-les també pels vostres mitjans.

RECORDEM:
• Concentració en defensa de la Sanitat Pública – dimecres 13 a les 17 hores al Portal de la Pau
• Concentració en defensa de l'Ensenyament Públic i de tots els serveis públics – dijous 14 a les 18 hores a Plaça de Sant Jaume

Des d'aquesta Secció Sindical us volem informar també que s'està gestant des de diversos grups de Facebook una important mobilització per al dia 15 de maig. L'enllaç a l'esdeveniment és https://www.facebook.com/event.php?eid=199787633376457

Què esperes ? Fes-ho còrrer !

Font: comunicat de la CGT

divendres, 8 d’abril de 2011

Resultats de les eleccions sindicals a l'Ajuntament de Barcelona.


Noticia de CCOO manifestant que han guanyat les eleccions (ens han remès els resultats parcials per organismes que no adjuntem per problemes de configuració). Taula facilitada per UGT on també diu que han guanyat les eleccions i valoració dels resultats de CGT.
Cal tenir present que la taula només recull els vots de laborals i funcionaris de l’Ajuntament. Hi ha moltíssims laborals que han de votar en els comitès d’empresa dels seus instituts o organismes autònoms i que es computen apart. D’aquí que dos sindicats puguin dir que guanyen.
Notícia de CCOO:
CCOO guanya les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona i augmenta la seva representativitat

Els resultats globals de les eleccions sindicals celebrades ahir a l’Ajuntament de Barcelona donen 51 delegats i delegades a la candidatura de CCOO; 39, a la UGT i 30, per a la resta d’organitzacions.

D’aquesta manera CCOO guanya les eleccions i augmenta la seva representativitat al Consistori barceloní.


Part de la taula d’UGT:

Nº DELEGATS
...................Junta de Personal ....... Comitè d’empresa
UGT ....................10................................. 6
CCOO ..................11................................. 3
SAPOL.................. 9.................................. -
CGT .................... 5.................................. 2
ASI...................... 4................................... 2
CSIF...................... -................................. -
CATAC.................. -................................. -

Valoració de CGT
(...)valorem com a molt bons els resultats obtinguts per la CGT en aquestes eleccions sindicals 2011.
Hem tret 5 delegats a la Junta de personal (abans 3) , 2 delegats al Comitè d’Empresa de l’Ajuntament , més 3 delegats, la majoria, a l’Institut municipal de Serveis Socials (abans de la creació de l’Institut de Serveis Socials teníem 3 delegats al CE de l’Ajuntament que incloïa els companys de serveis socials), i també hem entrat al CE de l’ICUB amb 1 delegat.

Volem destacar que la nostra candidatura a la Junta de personal ha estat la més votada a les meses:
• Conjunta d'Urbanisme, Barcelona informació i IMI
• ICUB
• Institut Municipal d’Hisenda
• Totes les dels districtes (excepte la de les Corts on hem estat els tercers)
I com dèiem també al C.E. de l’Institut Municipal de Serveis Socials som majoria.

Tal i com esperàvem hem fet un important pas endavant. Us agraïm el vot a tots i totes els que ens heu fet confiança, que ens esforçarem molt en no decebre, i continuem treballant des d'avui mateix amb el suport indispensable de tots i totes vosaltres en la defensa de tots els punts del nostre programa.
.

dilluns, 4 d’abril de 2011

7 d'abril. Eleccions sindicals a l'Ajuntament de Barcelona.


QUÈ CAL SABER PER ANAR A VOTAR?

Com tothom sap el proper dia 7 d'abril es celebren les eleccions sindicals per triar els 39 delegats que composaran la Junta de Personal de l'Ajuntament de Barcelona.

Així mateix s'elegiran els 13 delegats, repartits 7 pel col.legi de Tècnics i Administratius i 6 pel col.legi d'especialistes, que composaran el Comitè d'Empresa de l'Ajuntament.

També hi haurà eleccions per constituir els comitès d'empresa dels següents Instituts Municipals:
Hisenda, Cultura, Serveis Socials, Consorci d'Educació de Barcelona, IMEB, Agència de Salut Pública, Mercats, Bagursa, i Patronat Municipal de l'Habitatge.

S'HA REPARTIT EL CENS FUNCIONARIS ENTRE 47 MESES ELECTORALS

Hi haurà 14 meses electorals pel col.lectiu de guàrdies, 10 meses pel personal d'educació, 3 meses pels Bombers, una per districte municipal amb un criteri de proximitat, tres meses a la Casa Gran, una al carrer Escar, diverses meses en els instituts grans, com Hisenda, Cultura, Salut Pública, i la resta, s' han agrupat alguns centres grans amb alguns Instituts petits.

EL PERSONAL LABORAL DE L' AJUNTAMENT, VOTARÀ A LA CASA GRAN

Dues meses, una pel col.legi d' especialistes i una d'altra pel col.legi de tècnics.

ELS LABORALS DELS INSTITUTS VOTARAN A LA SEU DEL SEU INSTITUT.

L'HORARI GENERAL DE VOTACIÓ SERÀ ENTRE LES 8 I LES 18,30 HORES.

AQUEST HORARI S'AVANÇARÀ EN AQUELLES MESES DE GUARDIA URBANA ON VOTIN ELS COMPANYS DEL TORN DE NIT

ELS BOMBERS TAMBÉ COMENÇARAN MITJA HORA ABANS

ES DONEN FINS A TRES HORES PER ANAR A VOTAR

Font: informació facilitada pel sindicat UGT
Un Ajuntament on vota tothom. Fins i tot els nivells 28 i 30 que són entre 150 i 180 directors i gerents d'alta confiança. Quan tingueu eleccions a la vostra empresa amb el mateix criteri l'empresari, el director, el gerent,... també pot votar i després seure a negociar les condicions dels treballadors, "enfront" els qui ell mateix haurà votat.
.

Sobre la privatització de l'OAC de Sant Miquel.


Comunicat del sindicat CGT:

LA CGT EXIGEIX A L'AJUNTAMENT QUE L'EMPRESA QUALYTEL DEIXI D'EXERCIR COMPETÈNCIES RESERVADES A FUNCIONARIS AMB EL SEU PERSONAL DE L'OAC DE SANT MIQUEL COM A PAS PREVI A LA DENÚNCIA EN LA JURISDICCIÓ DEL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU


Com molt bé sabeu tots i totes, des de fa ja mesos l'Ajuntament està oferint tots els serveis propis d'una OAC des de la nova OAC de la Plaça Sant Miquel, atesa per personal subministrat per l'empresa Qualytel.

Ja vàrem apuntar en el seu dia que la majoria dels actes que es realitzen en una OAC fora dels estrictament informatius han de ser exercits per personal que tingui la condició de funcionari, per tractar-se d'actes que impliquen donar fe de documents, rebre compareixences o impulsar procediments administratius. En les darreres setmanes la CGT, mitjançant els seus advocats, ha presentat fins a dos requeriments formals a l'Ajuntament per tal que cesi en aquesta activitat, la qual cosa ens dona peu a iniciar properament el corresponent procés contenciós-administratiu, cosa que farem.

No cal dir que no estem en contra dels interessos del personal de Qualytel, que actualment presta el servei en unes condicions laborals, socials i econòmiques molt pitjors de les que correspondrien a funcionaris de plantilla que fessin la mateixa feina; estem a favor de defensar les condicions i la dignitat dels llocs de treball de l'Administració Municipal, que l'Ajuntament ha de dotar amb personal propi amb totes les garanties que requereix el servei públic. I si no en té prou de funcionaris, que faci més oferta pública per cobrir les vacants en comptes d'inventar-se artificis de tot tipus per justificar i possibilitar la prestació de serveis públics a través d'empreses privades.

Ja n'hi ha prou de generar beneficis en empreses privades a costa de les condicions de vida dels treballadors i treballadores i a costa també de l'interès públic que no es beneficia ni en reducció real de costos finals ni en qualitat del servei.

DEFENSEM ELS LLOCS DE TREBALL DE L'ADMINISTRACIÓ
DEFENSEM ELS SERVEIS PÚBLICS
DEFENSEM EL NOSTRE FUTUR