dimarts, 30 de desembre de 2008

Abusos patronals.


S'ha creat una web portada bàsicament per membres d'universitats andaluses que volen cridar l'atenció sobre la profileració d'aquests abusos i proposar i exigir solucions als mateixos.

http://www.abusospatronales.es/

Descafeïnat.


Sèrie de cançons i poemes amb missatge.
Descafeïnat d’Els Pets.


Quan des de petits, plegats,

anàvem a fer mal

per molt que ens arrisquéssim

no t'enxampaven mai.

Sempre al capdavant manant,

un líder natural,

brillant i sense escrúpols,

rebel i radical.

Eres molt llest

i vas canviar

el vermell per

un to més blau.

Descafeïnat com un trist tallat

tebi per fora i per dins glaçat.

Tant triomfador i tan desgraciat,

descafeïnat.

Ara he comprovat mirant

la premsa comarcal

que el "trajo" i la corbata

ja no et molesten tant.

Fa deu dies t'has casat

amb una de vint anys

que quan no hi ets s’entén amb

el teu assessor fiscal.

A la feina

manes tant

però els diumenges

no saps qui trucar.

Descafeïnat com un trist tallat

tebi, insípid i descremat.

Tan triomfador i tan desgraciat,

descafeïnat.

L'altre dia

ens vam trobar:

dos estranys que

no es van saludar.

Descafeïnat és com t'has quedat

tebi per fora i per dins glaçat.

Tan triomfador i tan desgraciat,

descafeïnat

Descafeïnat és com t'has quedat

tebi, insípid i descremat;

sense principis ni dignitat,

descafeïnat.

.

divendres, 26 de desembre de 2008

La dignitat profesional.

.
El sindicat CGT va fer arribar fa unes poques setmanes el manifest que adjuntem.

Els treballadors i treballadores municipals volem treballar i fer una bona
feina en benefici dels ciutadans.

Com a col·lectiu, tenim l'experiència de les feines en les quals treballem,
i coneixem a fons la realitat de la ciutat.

El govern municipal està actuant, cada cop més, en contra dels nostres
deures i drets professionals mitjançant una prepotent esquadra
tecnocràtica, que vol arrasar, amb falsedat i mobbing laboral-professional,
els nostres valors com a treballadors i treballadores al servei dels
ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

Se'ns veu i se'ns tracta com a peces programables enmig de suposats
processos de producció industrial (la fal·làcia tan estesa actualment, per
a confondre servei amb producció) i llavors, soto vocce, o 'a cop de bastó'
, van dient de nosaltres que no som productius, que no tenim criteris, ni
adaptabilitat, ni capacitat per a una millora continuada.

En canvi, en realitat se'ns vol aplicar un model organitzatiu propi de
mitjans del segle passat, però usant falsos paradigmes: ens volen convertir
en autòmats que només sàpiguen aplicar mecànicament procediments i
formularis,... i que callin, i ajupin el cap.

Ens volen com a caixes hermètiques, desconnectades entre si per mitjà de
botons de procediment, només pensades per a anar-les suprimint
continuadament, i substituir-les per d'altres més “fàcils de gestionar” -és
a dir més sotmeses a la intempèrie laboral i professional- eliminant, cada
cop més, la necessària autopercepció dels/les treballadores com a
companys/es d'un equip de servei als ciutadans i ciutadanes.

De retruc també als ciutadans, als professionals i a les empreses de la
ciutat se'ls emplaça a encaixar en el model previst o a renunciar al que
sigui que esperin de l'Administració Municipal.

Si això no fos cert, es cobririen amb contractació regular les baixes que
any rere any es produeixen a la plantilla, per tal de garantir d'aquesta
manera el relleu, la formació i la transferència de coneixements dintre del
propi col·lectiu de professionals.

Si això no fos cert, no procurarien la dispersió de la plantilla en més i
més organismes autònoms i empreses municipals.

Si això no fos cert, no farien de la temporalitat i l'interinatge la
situació més habitual per a totes les noves incorporacions.

Si això no fos cert, invertirien en formació i en recursos tècnics i
materials per tal que poguéssim continuar fent la feina que fins ara havíem
estat fent, en les millors condicions.

Si això no fos cert, no ens estarien ofegant en la precarietat de recursos
materials i de personal que patim per tal de justificar la fi de la gestió
directa en benefici de contractistes que treuen els seus beneficis de la
precarietat laboral i la subocupació.

Si això no fos cert, no contractarien subreptíciament, fora de la
plantilla, els quadres de comandament que ni coneixen les nostres feines,
ni les valoren, ni confien en els treballadors i treballadores de la
plantilla municipal.

Si això no fos cert, formarien quadres de comandament a partir de la pròpia
plantilla, els importaria la nostra opinió, s'esforçarien en valorar d'una
manera justa i consensuada els llocs de treball i en definitiva, cuidarien
de veritat i farien créixer el capital humà.

L'Ajuntament de Barcelona, per al desenvolupament de les seves
competències, utilitza entre 15.000 i 20.000 treballadors, dels quals només
uns 11.000 estan contractats de forma directa i estable pel propi grup
municipal.

Si de veritat fossin un govern municipal d'esquerres, demostrarien que es
pot dirigir una plantilla com aquesta de forma directa i oferint condicions
de treball dignes i estables, garantint el manteniment del poder
adquisitiu, la conciliació de la vida laboral i familiar i el creixement
com a treballadors i professionals.

Si no ho fa un govern d'esquerres, què podem esperar que faci la Nissan, o
la Seat, o qualsevol de les empreses a les quals ara es reclama
responsabilitat social?

On és la responsabilitat social que proclama l'Ajuntament de Barcelona?
.

dimarts, 23 de desembre de 2008

Consell fiscal sobre l'IRPF.

Si rebeu ingressos bruts del treball inferiors a 33.007,2 euros anuals i durant el 2009 pagareu encara una hipoteca (préstec per a l'adquisició d'habitatge habitual) podeu comunicar-ho al departament de personal abans de final del 2008 per a que us apliquin una rebaixa del tipus de retenció d'un 2%.
És una normativa recent d'Hisenda que farà que us retinguin menys en concepte de la declaració de la renda i tenir una mica més d'efectiu en les nòmines mensuals.

A la web de l'agència tributària hi ha un simulador de la propera declaració de renda per si voleu fer els càlculs.

Adjuntem també part del text de la normativa i el seu enllaç : Resolució d' 11 de desembre de 2008, del Departament de Gestió Tributària de l'Agència Estatal d' Administració Tributària

En primer lugar, el quinto párrafo del apartado 1 del artículo 86 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, incorpora una nueva reducción de dos enteros del tipo de retención aplicable sobre los rendimientos del trabajo personal de los contribuyentes que hubiesen comunicado a su pagador que destinan cantidades para la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual utilizando financiación ajena por las que vayan a tener derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual regulada en el artículo 68.1 de la Ley del Impuesto, siempre que, además, la cuantía total de sus retribuciones anuales previsibles sea inferior a 33.007,2 euros. La citada reducción no podrá dar lugar a un tipo de retención negativo.
En segundo lugar, el apartado 2 del artículo 87 del citado Reglamento incorpora en sus ordinales 3.º y 12.º dos nuevas causas de regularización del tipo de retención: la primera, cuando varíe la cuantía total de las retribuciones superando el importe de 33.007,2 euros determinante de la aplicación de la nueva reducción del tipo de retención anteriormente comentada; la segunda, se refiere al supuesto de que en el curso del año natural el contribuyente destine cantidades a la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual utilizando financiación ajena, por las que vaya a tener derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual regulada en el artículo 68.1 de la Ley del Impuesto determinante de una reducción en el tipo de retención o de que comunique posteriormente la no procedencia de esta reducción por incumplimiento de los requisitos reglamentariamente establecidos.
En tercer lugar, el artículo 88.1 del Reglamento del Impuesto dispone que para poder aplicar la comentada reducción los contribuyentes deberán comunicar al pagador que están destinando cantidades para la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual utilizando financiación ajena, por las que vayan a tener derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual. En el supuesto de que el contribuyente perciba rendimientos del trabajo procedentes de forma simultánea de dos o más pagadores, solamente podrá efectuar la comunicación anteriormente mencionada cuando la cuantía total de las retribuciones correspondientes a todos ellos sea inferior a 33.007,2 euros. Si los rendimientos del trabajo se perciben de forma sucesiva de dos o más pagadores, sólo se podrá efectuar la comunicación cuando la cuantía total de la retribución sumada a la de los pagadores anteriores sea inferior a 33.007,2 euros.
Finalmente, el apartado cuarto del mencionado artículo 88 del Reglamento del Impuesto establece que cuando el contribuyente deje de satisfacer cantidades para la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual utilizando financiación ajena o cuando sus retribuciones superen la cuantía de 33.007,2 euros deberá comunicarlo a su pagador en el plazo de diez días desde que tales situaciones se produzcan.
Estas novedades tienen una incidencia directa sobre los datos que los contribuyentes deben comunicar a su pagador sobre la situación personal y familiar que influye en el importe excepcionado de retener, en la determinación del tipo de retención o en las regularizaciones de éste, razón por la que, en uso de la habilitación conferida en el párrafo quinto del apartado 1 del artículo 88 del Reglamento del Impuesto, a cuyo tenor el contenido de las comunicaciones se ajustará al modelo que se apruebe por Resolución del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se procede a aprobar un nuevo modelo 145 de comunicación de datos que, adaptado a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, sustituya al aprobado por Resolución de este Departamento de Gestión Tributaria, de 13 de enero de 2003
.

divendres, 19 de desembre de 2008

Notícia de la concentració a la plaça Sant Jaume.


Adjuntem l'enllaç al noticiari "Infodia "del dia d'avui a BTV. Cal mirar des del minut 9.42 que és on comença la notícia. Informació una mica incompleta i amb imatges de quan ja havia marxat part de la gent, però almenys informen que altres vegades ni això.
.

dimecres, 17 de desembre de 2008

Concentració unitària per a la negociació del conveni (3) i bombers.

.
També ha arribat una circular del sindicat UGT:

En el dia d’ahir, els Sindicats UGT i CC.OO han signat, a la mesa
sectorial de negociació per al col.lectiu de Bombers, un pre-acord a
l’apartat econòmic del conveni.

Aquest pre-acord estipula una pujada salarial pels quatre anys de
vigència del conveni de: 4,2% pel 2008, 3% pel 2009, 3% pel 2010, i 3%
pel 2011. També s’assegura un 4,5% en el supòsit de que la inflacció pugi
d’aquesta quantitat. A més a més una quantitat per l’homologació dels
nostres bombers als de la Generalitat.

Aquest acord ha estat refrendat pel col.lectiu de Bombers, de manera
quasi unànime en una votació en una assemblea general.

S’ha de dir que encara resten altres matèries específiques de negociació,
i entenem que aquest pre-acord obre el camí a la possible signatura
definitiva.

Des de la UGT esperem que aquesta decisió permeti el desbloqueig de la
resta de taules de negociació i així poder arribar a un acord global de
conveni.

Per això, ara es important l’assistència a la concentració que ha estat
convocada pel dia 19 pel conjunt de la representació sindical a la Plaça
de Sant Jaume. Us esperem a tots i totes.
.

dilluns, 15 de desembre de 2008

Concentració unitària per a la negociació del conveni (2)

.
Afegim el manifest del sindicat CCOO.

El proper dia 19 de desembre tindrà lloc el plenari de l’Ajuntament on
s’aprovaran els pressupostos per l’any 2009.

En un moment en el que la negociació del conveni està encallada,
l’aprovació aquests pressupostos poden limitar les reivindicacions
econòmiques del personal al incloure la partida de despeses de personal pel
2009.

Tal i com es va decidir a l’assemblea de treballadors/es del mes de
novembre es convoca:


CONCENTRACIÓ

Per a tot el personal de l’Ajuntament i Organismes,
el dia 19 de desembre de 2008, a les 12,30
a la Plaça Sant Jaume.
Fem sentir la nostra veu i el descontent per la marxa de la negociació del
conveni.
.

diumenge, 14 de desembre de 2008

Concentració unitària per a la negociació del conveni.

.
Adjuntem la circular convocant a la concentració unitària de tots els sindicats que ha fet arribar el sindicat CGT.


Companys, companyes,

Una vegada més i de forma unitària els sindicats representats a l'Ajuntament fem una crida a la mobilització convocant una


Assemblea General Reivindicativa de treballadors i treballadores municipals

a la Plaça de Sant Jaume el divendres dia 19 de desembre de 12:30 a 15:00 hores, coincidint amb el Ple Municipal que ha d'aprovar el pressupost municipal per a l'any 2009.

Contra la Subhasta del Conveni
que pretén imposar l'Administració, tancant en fals la negociació i fent
créixer la llavor del desànim i la divisió entre tots nosaltres. Participem
i recolzem plenament de les reivindicacions específiques dels molts
col·lectius que estan molt o poc mobilitzats reclamant una atenció especial
que es mereixen i per la qual estan o han estat lluitant fins ara, però què
passa amb la majoria de la plantilla, la que no té un col·lectiu de
referència, la que està oblidada, enterrada en papers o lligada a una taula
sense que ningú es plantegi quin és el valor de la seva feina, quina
formació li cal, a quina carrera professional pot aspirar...


En favor de la dignitat professional dels treballadors i treballadores
municipals
No necessitem que ens professionalitzin, ja som bons professionals des
d'abans que arribessin aquests que es pensen que en saben molt de governar
administracions. Tampoc volem que subcontractin la nostra feina, el que cal
és que obrin més oferta pública, no només per regularitzar als interins
sinó per acabar amb la temporalitat i la precarietat dels treballadors i
treballadores municipals que formen les plantilles de les empreses
subcontractades i per estar en condicions de donar als ciutadans i les
empreses de Barcelona el servei que els hi devem.

Per les 35 hores de jornada setmanal
Perquè no cal que s'omplin la boca parlant als mitjans de conciliació de la
vida familiar, o de polítiques d'igualtat de gènere, o de crear llocs de
treball que aviat se'n van volant cap a d'altres continents, volem la
jornada de 35 hores i horaris més flexibles per tal que tots i totes puguem
conciliar de veritat la vida personal amb la familiar, per a que a tots i
totes ens resulti més fàcil pensar en fer una carrera en l'administració
sense patir per l'atenció als nostres rols de pares i mares (això és
lluitar per la igualtat de gènere!), per a que si l'Ajuntament vol i pot
ampliar el seu horari d'activitat i d'atenció als ciutadans ho faci
generant a l'hora més llocs de treball (no volen combatre l'atur?).

Per una Relació de Llocs de Treball justa i negociada
Que contempli a tothom, que acabi amb les arbitrarietats clarificant per
endavant els requeriments, les funcions, les condicions, els criteris
d'avaluació i la retribució de cada lloc de treball, que reconegui i
rectifiqui els oblits, els greuges comparatius i reconegui l'autèntic valor
dels llocs de treball realment importants (què és més valuós, el servei
directe al ciutadà o el servei directe al regidor, al gerent o al
director?).

Que ningú no signi un conveni com el que ens ofereixen ara,
un conveni que torna a deixar per més endavant tot el que és realment
important a canvi de millores retributives parcials que es quedaran en no
res a quatre anys vista sinó abans.

Anem tots i totes el dia 19 a la Plaça Sant Jaume a recordar-ho !!
.

dijous, 11 de desembre de 2008

Retallada pensions per incapacitat.

.
El sindicat CCOO va convocar a una concentració el passat dia 10, davant de la Delegació del Govern, per rebutjar la retallada de les pensions per incapacitat en els funcionaris jubilats o amb invalidessa.

Comenten que el Govern de l'Estat ha inclòs en el Projecte de Pressupostos la retallada de les pensions per incapacitat en les classes passives (funcionaris, jubilats o amb invalidesa), és a dir, allò que afecta els funcionaris de l'Estat i transferits que formen part de MUFACE i MUJEJU, majoritàriament funcionaris de l'Administració de l'Estat, de l'Administració de Justícia i personal docent transferit del MEC.
.

dimarts, 9 de desembre de 2008

Sentència judicial treballadora de Parcs i Jardins.


En una anterior entrada ja comentàvem la sentència sobre "qui fa feines administratives ha de cobrar d'administratiu"

Ara hi ha una sentència recollida pel diari El Punt, del qual transcrivim l'article, que afecta directament a l'Ajuntament amb una treballadora de Parcs i Jardins, sobre l'obligació de pagar segons el tipus de feina que es fa. Llegint la crònica dels fets sembla que la realitat supera qualsevol ficció.

Multa a l'Ajuntament de Barcelona per «temeritat» judicial

Un jutge sanciona Parcs i Jardins amb 250 euros per obstruccionisme

Una duríssima esbroncada judicial i una multa de 250 euros és el que ha aconseguit l'Ajuntament de Barcelona per haver intentat estalviar-se els 700 euros que li reclamava una empleada de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins per haver fet durant uns mesos feines corresponents a una categoria laboral superior. La sentència, que dóna la raó a la treballadora i contra la qual no es pot recórrer, sanciona també l'empresa per haver entorpit i complicat el procés sense motiu i amb «pura finalitat obstruccionista».

L'any passat, el Suprem ja va donar a l'institut presidit per la tinent d'alcalde Imma Mayol una estirada d'orelles per no haver justificat prou el recurs presentat contra una sentència que el condemnava per haver vulnerat el dret de vaga i que el Suprem va ratificar.

Aquest cop el conflicte era amb una empleada que reclamava 698 euros per haver fet, del febrer del 2006 al gener del 2007, tasques de conducció corresponents a una categoria laboral superior. La quantitat correspon a la diferència entre el seu sou i el d'una conductora. En la sentència, el jutge només accepta un dels arguments de Parcs i Jardins: el que fa referència a la part dels diners corresponents al mes de febrer del 2006, per al qual havia prescrit el termini per reclamar. Per això, rebaixa la xifra a pagar a 640 euros. La resta de la sentència és una successió de bufetades a les argumentacions de l'institut. Parcs diu que no és pertinent dur a judici un assumpte que pertany al marc de la negociació de conveni, i el jutge qualifica l'argument de «disbarat processal». Parcs diu que la treballadora no presenta un suposadament preceptiu informe de la comissió de conveni de l'empresa, i el jutge diu que això no cal. Parcs diu que el procés no és pertinent perquè s'està reclamant una categoria professional, i el jutge li recorda que no, que l'empleada només demana els diners, i que en l'argument de l'empresa hi ha «una falta total i absoluta de fonamentació», frase que es repeteix tres cops en la sentència. Parcs diu que la demanda està mal formulada, i el jutge li replica que està bé i l'acusa de plantejar això «amb voluntat d'entorpiment i de posar pals a les rodes».

I quan acaba l'esbroncada imposa el càstig. Simbòlic, això sí: pagament de les costes i de 250 euros per haver complicat el procés i haver esmerçat «esforços i recursos públics de manera totalment innecessària».
- «La part demandada, amb clara i manifesta voluntat entorpidora, ha oposat un reguitzell d'excepcions (...) que han donat una supèrflua i sobrera complexitat resolutiva al procediment»
- «Tenint en compte l'abast de l'entorpiment i la multiplicada ociositat d'aquest per l'exigua quantia de la reclamació, i considerant també l'advertiment que al respecte es va efectuar en l'acte de la vista sense remissió d'aquesta temerària conducta, es fixa en 250 euros la quantia de la sanció pecuniària corresponent a la descrita actuació temerària»

.

dilluns, 8 de desembre de 2008

Informe Randstad sobre el mobbing.

Tot seguit teniu la ressenya de l'informe Randstad sobre qualitat del treball a l'Europa dels 15 de la web de mobbing opinión
i l'enllaç al citat informe Randstad

Tot i no ser recent hi ha moltes dades de plena actualitat.


Desde La Comisión Europea y más concretamente desde el Consejo Europeo extraordinario celebrado en Luxemburgo en 1997 se ha venido insistiendo en la necesidad de crear entornos de trabajo de calidad para competir en la sociedad del conocimiento. El primer Informe Randstad sobre “Calidad del Trabajo en la Europa de los Quince”1 analizó el marco conceptual propuesto desde la Comisión para evaluar la Calidad del Trabajo aplicándolo a los estados miembros con especial referencia a la situación en España.

Este segundo Informe se centra en el análisis de un fenómeno de relevancia creciente a la hora de evaluar los entornos de trabajo saludables y de calidad, el del acoso moral en el lugar de trabajo o mobbing.
.

divendres, 5 de desembre de 2008

Obligació de protecció davant dels riscos laborals.


.
L'Administració (i qualsevol empresari) ha de protegir als seus treballadors dels riscos laborals, dins dels quals s'inclouen els riscos psicosocials i naturalment l'assetjament laboral o mobbing.
L’empresari o l'Administració han de garantir la seguretat dels seus treballadors en tots els aspectes que tinguin relació amb el seu treball, obligats per la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95 i normativa concordant.
Cal que realitzin les mesures i les activitats necessàries per prevenir riscos derivats de la feina i promoure la seguretat i la salut dels treballadors. Cal que prenguin les mesures que calguin a nivell d'organització del treball,etc., per erradicar, entre altres coses, l'assetjament laboral.
Tancant els ulls davant del que el psicòleg Iñaki Piñuel defineix com a psicòpates organitzacionals i a sobre, donant medalles a alguns d'aquests assetjadors, no és la manera més correcta d'actuar davant del que alguns psicòlegs defineixen com a "pomes podrides" d'una organització.
.

dimecres, 3 de desembre de 2008

Pau. D'Els Pets.

Reprenem la sèrie de cançons i poemes amb missatge.

PAU

Pau treballa i estudia,
repassa apunts i llibres
sota el taulell, mig d’amagat
d’una petita oficina
on es guanya la vida
amb un contracte temporal.

Pau comparteix la nevera
amb dos companys de feina
i amb un marroquí mig il•legal
i a l’habitació somia
amb una gironina
que viu al bloc que hi ha al davant.

Pau és com la resta
quan beu molt molesta
les cambreres dels locals,
però al mateix temps es mou,
vol canviar el món.

Pau no espera des de la trinxera,
Pau té clar que no vol renunciar.
Pau no es queda resignat al terra,
Pau demà tornarà a començar.

Pau té proves cada dia
de la pornografia que escampa
el món neoliberal.
Pau hi ha cops que desespera
però sap que no hi ha treva
en un combat tan desigual.

Pau no és cap heroi,
no té vocació
de ser carn de santoral,
però per dormir tranquil
ha de seguir.

Pau no espera des de la trinxera,
Pau té clar que no vol renunciar.
Pau no es queda resignat al terra,
Pau demà tornarà a començar
.

dilluns, 1 de desembre de 2008

Augments de sous i despeses d'alts càrrecs i eventuals.

.
Recollim article recent del diari El Punt.

L'Ajuntament augmenta un 60% la despesa en càrrecs de confiança als districtes.
La partida de retribucions als directius creixerà l'any vinent un 51,65% i la del personal eventual un 70,49%

El pressupost pel 2009 que ha elaborat el govern bipartit que presideix Jordi Hereu preveu un increment del 6% en les despeses de personal de l'Ajuntament, en principi per l'ampliació d'algunes plantilles com la de la Guàrdia Urbana i pel sou que passaran a cobrar els consellers que representen els partits polítics als districtes. Una anàlisi detallada del projecte, però, constata que les retribucions que més creixeran són les destinades als càrrecs de confiança (un 9,8%) i als directius del consistori (un 5,4%), mentre que la nòmina total dels funcionaris només augmentarà un 2%. Als deu districtes de la ciutat les previsions econòmiques són més sorprenents, amb un increment mitjà d'un 70,49% en la partida de personal eventual i d'un 51,65% en la d'alts càrrecs.

Potser els 41 regidors de l'Ajuntament de Barcelona, inclòs l'alcalde, Jordi Hereu, faran pedagogia a causa de la greu crisi econòmica congelant-se el sou l'any vinent, però aquest exemple no es traslladarà ni als alts càrrecs del consistori ni al personal de confiança que es reparteixen tots els grups municipals, tant a la casa gran com als deu consells municipals descentralitzats. Segons el projecte de pressupost pel 2009 aprovat en primera instància en comissió i pendent de ratificació el mes vinent en el ple del consistori, la partida destinada als gerents, comissionats, directors de serveis i assimilats creixerà un 5,4% respecte d'aquest any i suposarà una despesa de 3,6 milions d'euros. El capítol d'assessors, caps de gabinet o de programes, adjunts i tècnics de tota mena –tots ells nomenats a dit– encara s'inflarà més i augmentarà un 9,8% fins a arribar als 12,7 milions d'euros en nòmines, 1,2 milions més que el cost actual.
Aquests percentatges tenen els seus matisos en funció de l'actual doble organització de l'Ajuntament. Si bé en els anomenats sectors, que atenen el conjunt de la ciutat, es produeix una significativa desaparició d'alts càrrecs –a Serveis Generals, Recursos Humans i Finances el descens de la despesa és de l'11,23%, respecte del 4,55% que creix en l'àrea d'Acció Social i Ciutadania–, el pes econòmic del personal eventual en els serveis centralitzats augmenta un 20,46% de mitjana, amb salts espectaculars en els sectors de Medi Ambient (90,54%) i Educació, Cultura i Benestar (82,76%).
La davallada del nombre d'alts càrrecs als sectors de la casa gran no implica que s'hagin eliminat figures directives, sinó que aquestes reapareixen repartides en els comptes dels districtes, que veuen com la seva participació del 14% en la distribució dels recursos municipals es veu hipotecada per una multiplicació de les càrregues de personal, en detriment de les transferències corrents (subvencions) a famílies i a entitats sense ànim de lucre i de les inversions reals. Així, la partida destinada a alts càrrecs als districtes augmentarà de mitjana l'any vinent un 51,65%, amb puntes que gairebé arriben o superen el 100% en casos com ara Sarrià-Sant Gervasi, Sants-Montjuïc, les Corts, Eixample o Gràcia. La situació es repeteix en el cas del personal eventual, amb l'agreujant que aquest no minva en els serveis centralitzats. El volum de les nòmines als consells municipals es dispara de mitjana un 70,49%, però l'increment arriba a ser de prop del 200% a Sant Andreu, del 176% a Nou Barris i del 132% a Sarrià-Sant Gervasi. En àmbits com les Corts, on els comptes experimenten una alça del 15,25% fins a arribar al llindar dels 18 milions d'euros, les despeses de personal es mengen 13,7 milions i només en resten 4,2 per dedicar-los a transferències corrents i a inversions reals, malgrat que aquestes augmenten un 82,89%.


EXPLICACIONS POLÍTIQUES
El grup de CiU ha denunciat que el govern d'Hereu té previst passar l'any vinent de 246 a 320 càrrecs de confiança, sense especificar-ne la distribució, la qual cosa significa un 30% més de personal eventual i explica que la partida total de sous creixi 1,2 milions d'euros. «El bipartit de Jordi Hereu practica una doble moral: d'una banda fa veure que presenta un pressupost de contenció, però aquesta contenció no es reflecteix en les polítiques de contractació dels càrrecs de confiança», va manifestar la setmana passada el regidor de la federació Joaquim Forn.
Portaveus de l'executiu municipal, en canvi, han assegurat que la xifra de càrrecs de confiança no ha experimentat cap variació sobtada: «El 2008 n'hi havia 246 i el 2009 n'hi haurà 306 a causa dels 10 consellers de districte que passaran a dedicació exclusiva i dels altres 50 que tindran dedicació plena.» Aquestes fonts han atribuït les fortes variacions en les partides econòmiques destinades als directius del consistori i als treballadors eventuals al fet que les dades de referència de l'any passat es fonamenten en previsions inicials molt allunyades de la liquidació pressupostària, i no tenen en compte les incorporacions de personal de confiança que, a proposta de totes les formacions, s'han anat produint al llarg de l'exercici, tot i que el 2008 la llista de personal eventual només ha crescut en set persones (de 239 a 246). En definitiva, des del govern municipal s'han minimitzat els increments que registraran als districtes les despeses dedicades a alts càrrecs i personal eventual, justificant-les en «canvis organitzatius interns» que responen a la implementació de la «nova estructura» de funcionament del consistori, tot i que no han pogut aclarir, per exemple, si el sou que cobraran els consellers –39.238 euros bruts anuals els de dedicació exclusiva i 18.771 els de dedicació plena– s'ha de comptabilitzar en la columna d'alts càrrecs o d'eventuals. «S'ha creat un fons de contingència, d'1,3 milions d'euros per cobrir aquesta despesa», han dit els responsables consultats, que també han raonat les oscil•lacions en les partides que presenten els consells descentralitzats (des del 2% de Gràcia fins al 199,14% de Sant Andreu) amb el següent argument: «O s'està aplicant l'IPC o s'estan actualitzant nòmines.»
En total, el cost dels recursos humans de l'Ajuntament pel 2009, inclosos funcionaris i contractats laborals, serà de 352,490 milions d'euros, respecte dels 332,537 d'enguany.
.

divendres, 28 de novembre de 2008

Nova crònica sobre l'audiència pública dels pressupostos.

.
Adjuntem una crònica que ens han fet arribar de l’audiència pública de les ordenances fiscals i pressupostos pel 2009. En aquest cas es tracta d'un text de la
web del sindicat CGT. Si us assebenteu d'alguna altra ressenya us preguem ens la feu arribar.


Audiència pública pressupostos 2009: oïdes sordes a la participació.

L’Audiència pública celebrada el dimarts 25 de novembre ales 19:00 a la “Casa Gran” de l’Ajuntament, es va caracteritzar per la posada en escena a la que ja ens tenen acostumats les mesures de participació ciutadana i per la forta presència de personal municipal mobilitzat, fora i dins la sala.
Durant la sessió va ser ben palpable la presència de treballadores/ors municipals assistents a l’exterior de l’edifici reivindicant uns pressupostos que no hipotequin la responsabilitat social del govern municipal .
En l’interior del saló de l’acte , i després d’una llarga exposició dels representants del govern municipal i dels grups municipals el torn obert de paraules destinat a les entitats va recollir les intervencions del President de la Junta de personal de l’Ajuntament , d’un representant de la Secció sindical municipal de la CGT i d’un bomber municipal en lluita. També va intervenir un membre de l’associació d’afectats pel mobbing municipal.

Les diverses intervencions relacionades amb la mobilització per un conveni digne van posar de relleu les contradiccions dels pressupostos 2009 i del discurs i la identitat política que els acompanya per part del govern.

Aquestes contradiccions destacades per les intervencions es resumeixen en:

- Identitat / discurs polític “progressista” del govern municipal i increment de la privatització i de la precarització de la contractació del personal municipal (contenció del capítol de personal, disminuint laborals, però fort increment hores extres i capítol 2 per a contractar empreses enlloc de treballadors/es).

- Ostentació de la participació, transparència i bona “gestió” municipals però manca de l’existència d’una RLT , en definitiva d’una clara definició de funcions de cada treballador/a i dels organigrames i formes de provisió i promoció i reestructuracions de personal encobertes d’eslògans i retòriques “modernes” com Pla Primavera, Barcelona 2.0…

- Discurs orientat a aportar solucions a la crisi, creació de llocs de treball (via Barcelona activa, per tant iniciatives indirectes de foment empresarial i reciclatge ), i renúncia real a fer aquesta política directament des de l’Ajuntament amb increments de plantilla enlloc de subcontractar empreses (en ocasions, cadenes de subcontractació) i enlloc de fomentar el prestamisme laboral i el mileurisme (o pitjor).

En el torn de rèpliques el regidor Jordi W. Carnes Ayats, va fer cas omís dels plantejaments exposats pel personal municipal i enlloc de respondre es va dedicar a fer un discurs que no venia a to i ratllant la demagògia contra els serveis públics posant sobre la taula el qüestionament de la vàlua dels treballadors municipals (negant la seva connivència amb aquesta visió) . Tot seguit va donar una resposta centrada en els increments retributius conforme els PGE donaven un 2,2% d’increment salarial i que era la legalitat i no es podia fer res, que no responia al contingut de les intervencions sobre les conseqüències socials. Finalment va fer una crida a que els representants sindicals fossin responsables… acceptant l’oferta municipal.

La presentació dels pressupostos va haver de fer esment a l’increment de les transferències de les altres administracions a l’Ajuntament , finalment es va dir que no eren suficients, però va ignorar la obligació de respondre amb prestacions d’origen públic d’aquests ingressos enlloc d’usos pressupostaris en publicitat , o altres que no tenen res de servei públic.
Finalment es va obviar el debat de com aquests pressupostos perpetuen una forma privatitzada de proveir els serveis públics , en pitjors condicions pels treballadors/es “privatitzats” que acaben imposant , directament i indirecta, un model de precarietat a la ciutat de Barcelona agreujat per les conseqüències d’altres polítiques municipals com la de l’habitatge.
.

Novetats del bloc.

.
Si us és més fàcil de recordar ara també podeu trobar-nos per:
www.afectats.ppcc.cat

Hem afegit enllaços a dues webs sobre assetjament. Un recull notícies sobre mobbing i l'altre és un bloc d'Iñaki Piñuel, psicòleg i autor de llibres interessants com és el cas de "mi jefe es un psicópata".

Anem recollint enllaços a textos. Apart del conveni col•lectiu per a laborals, de l'acord de condicions per a funcionaris i de la guia d'una associació, també hem introduït un ampli dossier sobre assetjament laboral publicat per la Generalitat.

Recordem que teniu bastant normativa a aplicar en casos d'assetjament a la guia de l'associació CLAM i a l'informe de la Generalitat, situats al lateral esquerra del bloc.

Ampliem els textos de recerca per arbre (etiquetes) i incorporem color de text i fotografies i afegim un apartat amb enllaços directes a entrades històriques d'interès.

Finalment també trobareu l'enllaç per a poder subscriure-us a les noves entrades del bloc.
.

dimecres, 26 de novembre de 2008

Notícies concentració i audiència de la plaça Sant Jaume.


Apart de la crònica que podeu veure en l'entrada d'ahir del bloc hem buscat informació sobre les intervencions i la concentració durant l'audiència pública a la premsa. L'únic que hem trobat és la notícia i foto següents al diari el Punt.
Per altra banda si l'Ajuntament volia promocionar l'audiència pública ampliant la seva convocatòria i assistència (com ha fet davant del fracàs de l'any anterior on només i va anar una persona o títol individual i una entitat), també podria haver promocionat la seva difusió. Cosa no es fa presentant el pla de barris el mateix dia.


Tres sectors diferents del personal de l'Ajuntament van protagonitzar ahir davant el consistori una protesta pel conveni i els pressupostos municipals. Per una banda, els sindicats amb representació a la Junta de Personal i al comitè d'empresa de l'Ajuntament de Barcelona van convocar un acte de protesta per denunciar que els pressupostos pel 2009 del consistori promouen, segons van dir, «un deteriorament dels serveis públics» que implica una reducció de les retribucions bàsiques del personal funcionari i laboral. Uns minuts més tard va arribar a la plaça de Sant Jaume la manifestació dels representants de la Guàrdia Urbana, a la qual es va unir també personal dels bombers.

El CONVENI, PER LLARG
Per altra banda, el gerent de recursos humans i organització de l'Ajuntament de Barcelona, Carles Arias, va explicar ahir mateix que no veu possibilitats d'un acord imminent pel que fa al conveni i l'acord de condicions de tota la plantilla de l'Ajuntament, formada per uns 10.000 funcionaris.

Arias considera que les principals dificultats per arribar a un acord són les pretensions econòmiques dels treballadors i la negativa de l'Ajuntament a negociar una reducció de jornada.

Les negociacions es fan en reunions que se celebren cada dues setmanes mitjançant una mesa general.
.

dimarts, 25 de novembre de 2008

Manifestació i intervencions a l'Audiència pública dels pressupostos.


.
Aquest dimarts hi ha hagut l'Audiència pública pels pressupostos i ordenances fiscals pel 2009, on apart de fer la presentació pública dels mateixos diverses entitats i ciutadans presentaven les seves propostes i preguntes.

Mentre centenars de treballadors es manifestaven a la porta de l'Ajuntament en defensa d'un conveni digne, al saló de Cròniques de la Casa Gran es feia la presentació oficial. Diversos treballadors de l'Ajuntament ,algun d'ells representant sindical, han pres part del torn de paraula: manifestant la incongruència de regatejar poder adquisitiu dels treballadors mentre es crean multitud de càrrecs de lliure designació i nivells elevadíssims, la falta de voluntat de l'Ajuntament de crear un catàleg de llocs de treball, les condicions precàries de material i vehicles de certs col·lectius com els bombers, etc.

Un membre de la promotora d'afectats per la política laboral de l'Ajuntament ha preguntat en que consisteixen les partides del tipus "incentius al rendiment" dins les despeses de personal, si l'únic pagament legal d'aquest tipus serien hores extres que ens consta que no es fan en aquests casos. També ha preguntat on van a parar els diners pressupostats per als llocs de treball que desapareixen quan una víctima d'assetjament és feta fora del seu lloc i fins i tot, algú que no pot aguantar més l'assetjament, acaba marxant del mateix Ajuntament.

El regidor i tinent d'alcalde Jordi William Carnes amb molt bones paraules ha agraït les intervencions i tirant pilotes fora ha dit que no eren temes per tractar allà sinó a la mesa de negociació del conveni.

Amb referència a demanar explicacions sobre com es gasten diverses partides del Capítol 1 dels pressupostos (despeses de personal) com els incentius al rendiment o els diners que s'estalvien amb les víctimes del mobbing sincerament no sabem que té a veure amb la taula de negociació del conveni.
.

diumenge, 23 de novembre de 2008

Concentració pel conveni durant l'audiència pública (2).

.
Afegim el manifest del sindicat CGT (a l'entrada del 19 de novembre podeu veure el de CCOO) convocant a la concentració del dimarts 25 a les 18.30 hores:


Companys i companyes,

A les darreres reunions de la Mesa General l'Ajuntament va millorar la seva oferta econòmica per a l'any 2008, oferint un increment total del 2% (PGE) + 2,2% proporcional per a tothom (IPC de l'Estat).

Des de la CGT volem denunciar que aquesta oferta és simple i manifestament insuficient per raons molt clares que la majoria dels treballadors i treballadores municipals compartim:

1. Aquest increment no assegura el manteniment del poder adquisitiu.

Primer, perquè els nostres salaris estan actualment, molt més que un 4’2% per sota del manteniment del poder adquisitiu. Segon perquè no existeix cap compromís per part de l’Ajuntament de continuar aplicant increments suficients de cara al 2009, 2010 i 2011.
2. L'Ajuntament es continua tancant en banda i no vol entrar a negociar la reducció de jornada. Llavors per a quan les 35 hores?
3. L'Ajuntament anuncia que en els propers anys revisarà l'ordenació dels llocs de treball, però no es compromet a fer cap revisió de la valoració dels mateixos de forma negociada. És imprescindible aturar l'arbitrarietat, volem una Relació de Llocs de Treball justa i negociada.
4. L’Ajuntament no até les justes reivindicacions de molts col•lectius maltractats per molts anys d'indiferència: bombers, personal de Serveis Socials, personal d'inspecció, de Serveis Tècnics, personal d'atenció al ciutadà, arxivers, informàtics, personal amb jornada reduïda (32,5 hores), etc.


L'Assemblea General del dia 4 de novembre va acordar convocar-nos als treballadors i treballadores municipals a diverses concentracions, la primera de les quals serà el

25 de novembre a les 18:30
a la Plaça de Sant Jaume,
coincidint amb el tràmit d'exposició pública
dels pressupostos municipals per al 2009


La prepotència tecnòcrata de la que fa ús l’Ajuntament no aconseguirà que els treballadors i treballadores municipals renunciem a res. La nostra dignitat com a treballadors i treballadores municipals val molt més que un tant per cent a la nòmina de cada mes, nosaltres exigim que ens respectin i que valorin la importància de la nostra feina, i per això caldrà que canviïn la seva actitud i acceptin dialogar “de tu a tu” amb els sindicats.
Han de gestionar els serveis públics actuant amb responsabilitat social, sense subcontractacions ni interinatges que deteriorin les condicions de treball dels empleats públics, sense buidar de contingut els llocs de treball de ningú, potenciant la conciliació de la vida familiar de tothom per assolir realment la igualtat...


Anem tots i totes a dir-ho ben alt

.

dijous, 20 de novembre de 2008

10 anys per poder fer una promoció interna.


.
Curiós decret d’alcaldia publicat a la
Gaseta municipal del 20 de novembre. 10 anys per acceptar que dues persones podien presentar-se a dues promocions internes. Potser els han donat massa temps per estudiar, no?


L‟Alcalde per decret de 7 de novembre de 2008 ha adoptat la següent proposta com a resolució i n‟ha ordenat el compliment.
Donar compliment a les sentències 1315/2005 i 727/2006 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, declarades fermes respectivament per les interlocutòries del Tribunal Suprem d‟11 d‟octubre de 2007 i 28 de febrer de 2008, que condemnen l‟Ajuntament per haver exclòs a les senyores Consuelo Muñoz Carrasco i Mercè Sierra Urroz de la convocatòria restringida de promoció interna de 1998 per a la provisió de 14 places de Tècnic Superior de Gestió i les declaren admeses a l‟esmentat procés selectiu per tal que aquest prossegueixi en els termes legals procedents, motiu pel que i atès que a l‟esmentada convocatòria restaren dues places sense cobrir es disposa:

1r) Procedir a una repetició de l‟esmentat procés selectiu des de l'inici de la fase d'oposició respecte de les aspirants excloses en el seu dia senyores Consuelo Muñoz Carrasco i Mercè Sierra Urroz.
2n) Ajustar el procediment de selecció en tots els seus extrems a les bases aprovades en 3 de juliol de 1998, excepte en el que es refereix a la composició del tribunal qualificador, que estarà integrat pels següents membres:
(…)
3r) Requerir a les dues aspirants per a que, en el termini de vint dies naturals a partir del dia següent al de notificació d‟aquesta resolució, puguin presentar a qualsevol dels Registres municipals currículum vitae degudament documentat amb l‟advertència que només podran ser tinguts en compte a la fase de concurs els mèrits obtinguts fins el 20 d‟octubre de 1998, data en laque finalitzava el període original de presentació d'instàncies per a participar en la convocatòria.
4t) Notificar aquesta resolució a les interessades, i lliurar-les-hi còpia de les bases de la convocatòria amb el tribunal actualitzat i comunicar-les-hi que el començament dels exercicis els serà notificat personalment a partir del mes de gener de 2009 amb una anticipació mínima de 15 dies naturals.

L‟Alcalde per decret de 7 de novembre de 2008 ha adoptat la següent proposta com a resolució i n‟ha ordenat el compliment.

Donar compliment a la sentència 727/2006 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i interlocutòries de 30 d‟octubre de 2006 del mateix Tribunal i de 28 de febrer de 2008 i 22 de maig de 2008 del Tribunal Suprem, que condemnen l‟Ajuntament per haver exclòs de la convocatòria restringida de promoció interna de 1998 per a la provisió de 10 places de Tècnic Superior en Dret a la senyora Mercè Sierra Urroz, a qui es declara admesa a l‟esmentat procés selectiu per tal que aquest prossegueixi en els termes legals procedents, motiu pel qual i atès que a l‟esmentada convocatòria restaren set places desertes es disposa:

1r) Procedir a una repetició de l‟esmentat procés selectiu des de l‟inici de la fase d‟oposició respecte de la candidata exclosa senyora Mercè Sierra Urroz.
2n) Ajustar el procediment de selecció en tots els seus extrems a les bases aprovades en 3 de juliol de 1998, excepte en el que es refereix a la composició del tribunal qualificador, que estarà integrat pels següents membres:
(...)
3r) Requerir a la senyora Sierra Urroz per a que, en el termini de vint dies naturals a partir del dia següent al de notificació d‟aquesta resolució, pugui presentar a qualsevol dels Registres municipals currículum vitae degudament documentat amb l‟advertència que només podran ser tinguts en compte a la fase de concurs els mèrits obtinguts fins el 1 d‟octubre de 1998, data en la que finalitzava el període original de presentació d‟instàncies per a participar en la convocatòria.
4t) Notificar aquesta resolució a la interessada, lliurar-li còpia de les bases de la convocatòria amb el tribunal actualitzat i posar en el seu coneixement que l'inici de les proves tindrà lloc a partir del mes de gener de 2009 amb una anticipació mínima de 15 dies naturals.

.

dimecres, 19 de novembre de 2008

Concentració pel conveni durant l'audiència pública.

.
Tot seguit podeu veure un manifest del sindicat CCOO convocant a la concentració del dimarts 25 a la tarda recolzada per tots els sindicats:

QUE ELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS PER AL 2009 NO ENS HIPOTEQUIN EL CONVENI


En l’assemblea del passat dia 4, es van decidir accions de mobilització
per impedir que els pressupostos municipals per al 2009 que el mes vinent
presentaran a aprovació, puguin hipotecar el conveni.

Exigim, com a mínim:

• IPC (4,2% per al 2008) i clàusula de revisió salarial
• Carrera professional per sobre de l’IPC
• Resolució de greuges històrics per sobre de l’IPC

I a més, per completar:

• Tots els drets en la conciliació de la vida laboral i familiar
• Jornada de 35 hores
• Relació de llocs de treball

Però l’administració està més disposada a anomenar un munt de consellers
per districte a càrrec de la massa salarial de la plantilla, a convertir
en nivell 28 els que eren nivell 26 després d’haver-los buidat de
funcions, anomenar un reguitzell de nivells 26 per fer la feina que han
deixat de fer els ascendits a 28 i posats a fer, a convertir en nivell 24
a un altre munt de personal. Tots manant i al pas que anem, ningú per
obeir.

No hi ha diners per a les nostres demandes, però sí que els tenen per a
les seves reformes organitzatives, plans primavera o com se li vulgui dir
a l’invent del malbaratar els recursos.

Una de les propostes feta en l’assemblea i recolzada per tots els
sindicats, és anar a l’audiència pública en la que presenten els
pressupostos municipals a la premsa i a l’oposició, per tant us esperem
el proper

dimarts 25 de novembre
a les 18,30 hores
a la plaça de Sant Jaume

després pujarem junts al Saló de Cròniques de la casa gran, on se celebra
l’audiència, per expressar la nostra protesta i les nostres
reivindicacions.

NO HI FALTEU !!!
.

dissabte, 15 de novembre de 2008

Aviat el delicte de mobbing al Codi Penal.


Anem pel bon camí i, modestament, potser alguns de nosaltres hi ha aportat el seu granet de sorra:
El Consell de Ministres va presentar ahir dia 14 l’avantprojecte de la llei orgànica amb la qual l’executiu reforma el Codi Penal i ha analitzat un informe del ministre de Justícia, sobre l'Avantprojecte de llei per reformar el Codi Penal de 1995.

La vicepresidenta del Govern, María Teresa Fernández de la Vega, ha recordat que la reforma respon a les demandes socials plantejades pels ciutadans, entre d'altres, davant els delictes relacionats amb les agressions sexuals.
Apart de molts altres temes es proposa la creació del delicte d'assetjament laboral.

Dins dels delictes de tortures i contra la integritat moral, s'introdueix la conducta d'assetjament laboral, és a dir, l'assetjament psicològic o hostil en el marc de qualsevol activitat laboral que humiliï a qui els pateix. També inclou, en el marc d'altres relacions contractuals, l'alteració de condicions imposant situacions de greu ofensa a la dignitat. Amb això quedarien incorporades en el tipus penal totes aquelles conductes d'assetjament produïdes tant en l'àmbit de les relacions jurídico-privades com en el de les relacions jurídico-públiques, entenent per aquestes últimes les produïdes en el marc funcionarial.

Teniu l’enllaç a la pàgina web de la Moncloa que parla sobre el tema.
.

divendres, 14 de novembre de 2008

Reformar les lleis sobre mobbing laboral.


.
Algunes associacions i col·lectius anti-assetjament estan fent una campanya per promoure millores legislatives en el tema del mobbing. Com que certes mentalitats només funcionen amb el pal i la pastanaga de vegades cal endurir les lleis per evitar certs comportaments.
Adjuntem l'enllaç a una d'aquestes campanyes, es tracta d'una proposta de llei sobre l'assetjament moral que ha fet un magistrat de Santander.
Hi ha propostes interessants tot i que faltaria introduir també alguna referència més al Codi Penal.
.

dimarts, 11 de novembre de 2008

Qui fa feines d'administratives ha de cobrar d'administratiu/va.

Notícia recollida recentment a Vilaweb

El TSJC dicta una altra sentència que obliga l'ICS a pagar una treballadora per la feina que fa.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat una sentència que obliga l'Institut Català de la Salut (ICS) a pagar a una auxiliar administrativa els complements retributius corresponents als d'una categoria superior perquè, en realitat, fa feines d'administrativa.
La resolució confirma una primera sentència del jutjat contenciós administratiu número 1 de Girona, que donava la raó a la treballadora i contra la qual l'ICS va presentar un recurs. Fa uns mesos, el TSJC ja havia dictat una sentència, que va crear jurisprudència, en què es posava de part d'una auxiliar administrativa de l'ICS pel mateix motiu. La primera sentència d'aquest cas també s'havia dictat des d'un jutjat de Girona. «És una situació generalitzada de l'administració», assegura Rafael Bassols, del bufet Fuentes de Girona, que és l'advocat que ha defensat les dues empleades de l'ICS que han guanyat els dos casos.
.

dissabte, 8 de novembre de 2008

Ni mort descansa en pau.

.

Notícia del diari el Punt del dimecres, 5 de novembre

L'Ajuntament de Barcelona demanda la vídua d'un empleat mort a la feina per estalviar-se part de la pensió.
Treball va obligar Parcs i Jardins a pagar-li més per haver vulnerat la llei de prevenció.

L'Ajuntament de Barcelona anirà fins al final per evitar-se la compensació que ha d'abonar a la vídua d'un empleat de Parcs i Jardins que va morir a la feina després que s'haguessin ignorat tant una petició de trasllat per motius mèdics com un primer ensurt pocs dies abans. La Seguretat Social va determinar que s'havia incomplert la llei de prevenció de riscos i va fixar un complement del 35% de la pensió a càrrec de l'empresa. El consistori ha demandat la vídua per estalviar-se'l.

Fa més de dos anys que el vigilant del parc de Diagonal Mar Francisco Jurado va morir arran d'una insuficiència respiratòria, i l'assumpte encara cueja. El desembre del 2007, l'inspector Raül Ballestín va emetre una acta d'infracció contra l'Institut Municipal de Parcs i Jardins en considerar que hi havia «responsabilitat empresarial pel que fa a les mesures no adoptades i que s'haurien d'haver adoptat tenint en compte els antecedents clínics coneguts» de Jurado. El vigilant estava afectat per greus problemes respiratoris arran dels quals havia demanat un trasllat a un parc amb unes condicions més amables que les de Diagonal Mar, on la manca de zones d'ombra, la proximitat al mar i la presència d'un llac fan que hi hagi més humitat i que la calor sigui més difícil de suportar que a la majoria de zones verdes de la ciutat.
Tot i que la petició anava avalada per un informe mèdic, l'institut municipal no li va concedir el canvi de destinació, ni abans ni després d'un primer atac en hores de feina que Jurado va tenir l'1 de juliol del 2006, dinou dies abans de la seva mort, i que, tot i que va comportar el seu ingrés a l'hospital del Mar, l'empresa no va fer constar en el servei de prevenció. A més, en el seu informe, Ballestín va constatar que arran d'aquest primer accident, l'institut municipal tampoc no va engegar «cap acció per determinar la causa de l'accident, revisar l'estat de salut del treballador» ni establir «el que va passar per tal d'intentar evitar la seva repetició».


QUERELLA ARXIVADA
El desembre passat, la direcció provincial de l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) va establir que Parcs i Jardins, a manera de penalització, havia de pagar un complement del 35% sobre la pensió que rep la vídua, que, amb la resolució de la Inspecció de Treball a la mà, es va querellar contra l'institut municipal. La querella, però, va ser arxivada, i ara és l'empresa presidida per la tinenta d'alcalde ecosocialista Imma Mayol la que contraataca amb una demanda contra la dona, l'INSS i la Tresoreria General de la Seguretat Social per tal que es retiri el recàrrec de prestacions, en considerar que no està demostrada la relació causal entre les irregularitats detectades i la mort de Jurado. El judici es dirimeix avui al jutjat social número 17.
El sindicat CGT ha convocat per avui una concentració a les portes del jutjat, a la ronda de Sant Pere, per protestar contra l'actuació «immoral i lamentable» que, a parer seu, està tenint Parcs i Jardins en tot aquest assumpte.

L’endemà va aparèixer al Punt un complement de la notícia:

Suspès el judici pel treballador de Parcs i Jardins de Barcelona mort a la feina.

El judici que havia de dirimir ahir si l'Ajuntament de Barcelona ha de compensar o no la vídua d'un empleat de Parcs i Jardins que va morir a la feina el juliol del 2006 va ser suspès. La raó és que l'acta de la inspecció de Treball que fonamenta el recàrrec del 35% de la pensió, que ha de pagar l'empresa a la vídua i contra el qual recorria el consistori, va ser anul•lat al maig pel Departament de Treball, que hi va detectar errors en la tipificació dels incompliments de la llei de prevenció de riscos que determinava l'inspector.
Des de llavors, l'Instituto Nacional de la Seguridad Social, que és qui hauria de gestionar, si escau, el pagament, ha reclamat dues vegades a Inspecció de Treball una nova acta, que encara no s'ha fet. Per això, el jutge va optar per suspendre el judici, com a mínim fins que es resolgui el procés administratiu.
La mort de Francisco Jurado, que treballava de vigilant al parc de Diagonal Mar, ha estat envoltada per la polèmica perquè, tot i el delicat estat de salut del treballador, l'empresa va rebutjar una sol•licitud de trasllat fonamentada en raons mèdiques i no va fer constar ni va tenir en compte un primer ensurt que Jurado va tenir 19 dies abans de morir arran d'una insuficiència respiratòria. La vídua va presentar una querella contra l'empresa pública que no va ser desestimada, com deia ahir per error aquest diari, sinó que no va ser admesa a tràmit.

.

dimarts, 4 de novembre de 2008

Assemblea conveni i altres.

.
Ahir els bombers es manifestaven en defensa dels seus drets laborals. Avui hi ha hagut una assemblea de tots els treballadors de l’Ajuntament.

S’ha vingut a dir que és bastant vergonyós que després de deu mesos tenint paralitzada la negociació del conveni no volent mantenir el poder adquisitiu, no fent catàleg de llocs de treball (que sembla que els faci por), no volent ni parlar de les 35 hores,... ara surten amb plans de districtes, Barcelona 2.0 i altres temes amb un enfocament que deixa bastant a desitjar.
La filosofia és la del castell feudal: vassalls a treballar i callar i cap dret laboral, mentrestant el rei Artur i el cavallers de la taula rodona es van repartint els dominis. Això sí quan vinguin eleccions aniran dient que defensen els drets dels treballadors, que estan en contra de la precarització laboral, etc. Bé ja ho han dit fa poc amb el Pla d’Actuació Municipal. I mentrestant a cal ferrer cullerot de fusta.

A la majoria del treballadors no els volen respectar el poder adquisitiu però mentrestant amb el Barcelona 2.0 augmentaran espectacularment els càrrecs de lliure designació amb nivell 26 i 28 i els apujaran el sou un 15%,i a d’altres els passaran de 20 a 22 , tot això es clar per a càrrecs de “confiança”. Creen consellers de districte en nòmina i amb sou dins del capítol I (despeses de personal ) dels pressupostos. Anul•len la descentralització dels districtes i dels serveis personals. Volen crear un institut de serveis socials (quina afició pels instituts...). La llista és llarga, al final de tot adjuntem part del comunicat que ha fet el sindicat CGT (cal tenir present que tots els sindicats venien a dir el mateix) on es detallen més alguns temes.

S’anuncien mobilitzacions en diversos actes i es planteja la possibilitat de fer mesures reivindicatives:correus informatius, pancartes, samarretes i reivindicacions en “indumentària tèxtil”, etc.
Trancrivim a continuació part del comunicat del sindicat citat:

Mentre als mitjans de comunicació el govern de l'Alcalde Hereu, per boca de l'Albert Puig, el seu gerent, es diu a tota la ciutadania que la nova organització de la Barcelona 2.0 camina endavant amb l'acord dels sindicats, que el conveni està pràcticament enllestit i que l'únic que reivindiquem els treballadors i treballadores municipals són increments retributius per sobre de la inflació, la realitat és molt diferent:

PLA DE DISTRICTES:

• ES BUIDA DE CONTINGUT I D'AUTONOMIA A LA GESTIÓ DELS DISTRICTES, es centralitza la gestió de les OACs, la dels Serveis Personals (Punt final imarxa enrere a la Descentralització)
• PARADOXAL AUGMENT DEL NIVELL SALARIAL DE 30 NOUS DIRECTORS QUE PASSEN DE TENIR UN NIVELL 26 A TENIR UN NIVELL 28 (Això suposa fins a quasi un 15% d'augment salarial per als interessats)
• 7 NOUS CONSELLERS DE DISTRICTE (POLÍTICS NO ELECTES) AMB UNA RETRIBUCIÓ ANUAL DE 48,000 EUROS.

SERVEIS PERSONALS:
• ES PREVEU LA CREACIÓ D'UN INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS, sense negociar, consultar ni informar a la representació dels treballadors i treballadores pel que fa a la finalitat de la creació d'aquest nou Organisme Autònom (no havíem quedat que volen recentralitzar?) ni pel que fa a quina situació quedaran els companys i companyes que aniran a parar al nou Institut, ni pel que fa a les polítiques de contractació (noves externalitzacions?) de nou personal per part d'aquest Institut.


RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL:
• L'AJUNTAMENT, AMB ELS SEUS OO.AA. INCLOSOS, AGAFA UNA FEBRE INUSITADA CONVOCANT 182 CONCURSOS I 26 LLIURES DESIGNACIONS EN ELS ÚLTIMS 10 MESOS, coincidint amb l'obertura de la negociació del Conveni (110 concursos anuals de promig durant el mandat anterior).
• MOLTS D'AQUESTS LLOCS DE TREBALL SÓN NOUS O REQUALIFICACIONS DE LLOCS ANTERIORS.
• NO POCS CONCURSOS I LLIURES DESIGNACIONS QUEDEN DESERTS, obrint la via a la nova contractació de personal interí per a cobrir directament llocs singulars i de comandament.
• L'AJUNTAMENT ES NEGA A OBRIR LA NEGOCIACIÓ DE LA RLT, repetint dia rere dia a la Mesa General de Negociació que fer la RLT és una tasca difícil i laboriosa, que com a molt podrem entrar a parlar de criteris generals (no se sap quan).


NEGOCIACIÓ COL•LECTIVA:
• CAP AVENÇ EN CAP DE LES REIVINDICACIONS CENTRALS DEL CONJUNT DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES MUNICIPALS, 35 hores? Ni parlar-ne.
Clàusula de revisió salarial? Ni parlar-ne. Definició i revisió de la RLT? Ni parlar-ne. Homologació dels bombers de Barcelona als de la Generalitat? Ni parlar-ne...
• MENYSPREU ABSOLUT ALS INTERLOCUTORS SOCIALS. Allà on l'Ajuntament ha de negociar, es limita a consultar, allà on ha de consultar, es limita a informar, allà on ha d'informar, calla o ens fa anar una còpia de la seva propaganda.
• REPRESSIÓ ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES PER EXERCIR EL SEU DRET A LA MANIFESTACIÓ. Instruint expedients disciplinaris i fins i tot provant d'encetar processos penals contra companys i companyes bombers per “danys a la propietat pública”.

.

divendres, 31 d’octubre de 2008

Acudits laborals.


.
Adjuntem una sèrie d'acudits sobre temes laborals. De tan en tan també és bó desconectar.

Riure.

Un cap de personal està explicant acudits i tots els empleats riuen, menys un.
Així doncs, el cap pregunta al que no riu:
- Per què no rius? és que no et fan gràcia els meus acudits?
I l'empleat contesta:
- És que jo ja tinc contracte fix.

Pensament filosòfic argentí.

"Quan els treballadors s'ajunten juguen a futbol."
"Quan els gerents s'ajunten juguen al tenis."
"Quan els directors s'ajunten juguen al golf."

Conclusió: Quan més càrrec tens més petites son les teves pilotes.


Increment de sou.

Un empleat es presenta al despatx del cap de personal per demanar un augment de sou i diu:

- He de dir-li que m'haurà d'apujar el sou, ja que tinc tres companyies molt importants que van darrera meu.
- Ah, si?...quines?
- La del telèfon, la de l'aigua i la de la llum.Increment de sou 2.

Un empleat entra al despatx del cap per demanar-li un augment de sou:
- Sap que porto més de 15 anys a l’empresa i mai m’han augmentat el sou, crec que és hora que m’augmenti els 300 euros mensuals que guanyo des que em va contractar.
- Bé i quant vols guanyar?
- Doncs vaig fer alguns càlculs pel temps passat i la feina que faig i crec que em correspondria guanyar uns 1500 euros como a mínim.
- Mira, et pagaré 5.000 euros mensuals, un vehicle al teu càrrec, vacances pagades on vulguis i t’assignaré una secretària.
- Està fent broma?
- Sí, però tu has començat!Extensions.

Un empleat d'una empresa agafa el telèfon i diu:

- Nena! mou el cul i puja'm un cafè amb dues pastes, però ja!
A l'altre cantó del telèfon una veu diu:
- Inútil! T'has equivocat d'extensió, estàs parlant amb el director general!
I l'altre contesta:
- I tu què, explotador de merda! tens idea de amb qui estàs parlant?
- No...
- Uf..., bé doncs deixem-ho així- i penja.


La carta de recomanació.


Un director ha de fer una carta de recomanació per a un alt càrrec més aviat inútil i poc pencaire. No vol mentir però tampoc dir la veritat, finalment escriu:

"Vostè serà afortunat si aconsegueix que aquesta persona treballi per a vos."


Guanyar diners.

Entre comerciants:

- Sols hi ha una manera de guanyar diners honradament.
- Ah, sí?, quina ?
- Ja suposava que no la coneixies.


Fas falta a on treballes?

Una gran empresa contracta a un grup de caníbals. Això sí, el cap de personal els demana que no es mengin a la resta dels empleats.
Quatre setmanes més tard, el gerent general truca a tots els caníbals:

- Vostès estan treballant molt dur i estic molt satisfet, però la senyora que serveix el cafè, va desaparèixer, algú sap el que pot haver passat?
Tots els caníbals van negar amb el cap. Quan el gerent va marxar, el cap dels caníbals els reuneix a tots i pregunta:
- Qui va ser l'idiota que es va dinar a la senyora del cafè?
Un dels caníbals aixeca tímidament la mà i el cap caníbal li diu:
-Ets una bèstia!. En quatre setmanes ens hem menjat tres directors, dos gerents d'operacions, tres consultors, tres gerents de vendes i un gerent de recursos humans i ningú se'n va adonar ... Podríem haver seguit així per un bon temps, però no!, havies d'espatllar-ho tot menjant-te una persona necessària....
.

dimecres, 29 d’octubre de 2008

Conveni o Barcelona 2.0?

.
Seguidament transcrivim un comunicat dels sindicats fent la convocatòria d'una assemblea pel dia 4 de novembre. El conveni totalment parat, etc. i ara surten amb la Barcelona 2.0.
Per tenir una Barcelona 2.0 primer caldria arreglar la Barcelona 1.0NO TENIM CONVENI
NO VOLEM “PLA PRIMAVERA”
(“pauta de districtes” o “Barcelona 2.0”).....
....SENSE NEGOCIACIÓLa negociació del conveni no avança positivament en cap tema clau :
- IPC + clàusula de revisió
- 35 hores
- Relació de llocs de treball

Denunciem que l’Ajuntament està aplicant plans de reestructuració organitzativa sota noms com:
nova pauta de districtes, pla primavera o Barcelona 2.0 dels quals s’està informant indegudament a treballadors i a la premsa en general dient que els sindicats estan d’acord amb aquesta reforma. Quan la realitat és que aquests canvis s’impulsen sense l’acord, informació ni
comunicació als representants dels treballadors, mentre s’endarrereix sistemàticament la realització de la relació de llocs de treball.

S’estan escatimant els increments salarials per sota de l’IPC, al mateix temps que ja es determinen llocs de treball altament remunerats, via“escapisme” administratiu (eufemísticament anomenats lliures designacions)
.

NO a “BARCELONA 2.0” sense negociació

ASSEMBLEA GENERAL
dimarts 4 de novembre de 2008
12,30 HORES
Via laietana 16 (locals CCOO)


PER : - IPC + CLÀUSULA DE REVISIÓ
- 35 h.
- RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

NO HI FALTEU
PER UN CONVENI DIGNE


CCOO UGT CGT ASI AI SAPOL

dimarts, 28 d’octubre de 2008

Llibre sobre el mobbing a les administracions públiques.


Adjuntem l’enllaç a un llibre sobre l’assetjament a les administracions públiques i el seu resum editorial.


El mobbing en la Administración es una tragedia humana que se permite y se consiente como un medio de neutralizar a empleados que resulten incómodos para el directivo de turno, por diversas razones, unas más confesables que otras. Hablar de mobbing administrativo es hablar de mobbing laboral. Ambos persiguen idénticas finalidades: la destrucción del hombre en su dimensión laboral-intelectual primero y la expulsión, después, del centro de trabajo. Pero las consecuencias no se limitan a la simple relación jurídica que vincula al funcionario con su Administración. Sus efectos tóxicos se trasladan a su ámbito social y sobretodo, al familiar, provocando daño moral y en el mayor número de ocasiones, daño psiquiátrico. Porque en suma se le hipoteca un futuro sin mayor motivo y razón, destruyendo un presente por una persecución extrema, silenciosa.La burocracia mal empleada como sistema de organización, tiende a extremar estas conductas reprobables porque se construye sobre la autoridad y jerarquía, creando situaciones asimétricas de poder: dominación del funcionario directivo sobre el funcionario dominado, a voluntad propia o a golpe de expediente disciplinario.La falta de Códigos Éticos en nuestras Administraciones Públicas, sea porque no existen, sea porque son testimoniales, no impiden estas actuaciones. Las inercias de poder siempre tienden a proteger al funcionario directivo prescindiendo del subordinado. Junto al miedo, como estrategia gestora, dibujan una Administración insolidaria con los perseguidos...el instinto de conservación impide complicidades que puedan resultar perjudiciales. El aislamiento se erige en compañero diario en esa dura tempestad.En plena efervescencia de los Derechos humanos, de la Ética de Tercera generación, de la Responsabilidad Social Corporativa, el mobbing es un anacronismo que surge de voluntades anquilosadas, impenetrables por las nuevas formas de gestión construidas sobre el capital humano en la organización, fuerza motriz de todo el Sistema.

.

dijous, 23 d’octubre de 2008

Línies estratègiques de la Gerència de Recursos Humans.

.
Segons el número 106 de la revista La municipal estan il•lusionats en la posada en marxa d’unes noves polítiques de recursos humans i volen cuidar i enfortir els pilars de la nostra organització: les persones. Volen oferir un servei de qualitat que ajudi a tots els treballadors a créixer com a professionals de l’Ajuntament de Barcelona.

Així marquen una sèrie de línies estratègiques:

1- Planificar les necessitats de recursos humans amb l’objectiu de rejovenir i tecnificar la plantilla.
Dubte: rejovenir vol dir precaritzar amb contractes temporals i externalitzacions? I com es tecnifica si s’escatima la formació?

2 - Modernitzar els instruments de gestió de persones.
Ja ens ho explicareu com i que enteneu per això.

3 -Millorar els sistemes de selecció, provisió i promoció per atreure i retenir bons professionals i disposar-ne en el moment i forma que la corporació precisa.
Ens emociona aquesta declaració d’intencions: s’han acabat els concursos a mida, els amiguismes, l’assetjament per fer fora a personal competent quan a algun càrrec se li creuen els cables. A partir d’ara seran objectius en la valoració dels treballadors.

4-Desenvolupar les competències de les persones, especialment les del personal directiu i de comandament.
Mira, si és per fer formació a alts càrrecs això si que ho compleixen.

5- Implantar la cultura d’atenció al client.
Per tractar bé al client comença tractant bé al treballador.

6- Impulsar el desenvolupament organitzatiu i adaptar les formes de gestió a les necessitats de l’Ajuntament.

7- Afavorir que l’Ajuntament de Barcelona esdevingui referent públic en polítiques de responsabilitat social corporativa i implicar els agents socials en el procés de canvi i modernització de l’Ajuntament.

Bonica declaració d’intencions però molt han de canviar les coses per poder ser referent de res positiu.
.

dilluns, 20 d’octubre de 2008

Indesinenter (poema)

Retornem a la sèrie de cançons i poemes amb missatge. Aquí teniu un poema de Salvador Espriu musicat per Raimon.

Nosaltres sabíem
d'un únic senyor
i vèiem com
esdevenia
gos.
Envilit pel ventre,
per l'afalac al ventre,
per la por,
s'ajup sota el fuet
amb foll oblit
de la raó
que té.
Arnat, menjat
de plagues,
sense parar llepava
l'aspra mà
que l'ha fermat
des de tant temps
al fang.
Li hauria estat
senzill de fer
del seu silenci mur
impenetrable, altíssim:
va triar
la gran vergonya mansa
dels lladrucs.
Mai no hem pogut,
però, desesperar
del vell vençut
i elevem en la nit
un cant a crits,
car les paraules vessen
de sentit.
L'aigua, la terra,
l'aire, el foc
són seus,
si s'arrisca d'un cop
a ser qui és.
Caldrà que digui
de seguida prou,
que vulgui ara
caminar de nou,
alçat, sense repòs,
per sempre més
home salvat en poble,
contra el vent.
Salvat en poble,
ja l'amo de tot,
no gos mesell,
sinó l'únic senyor.

dissabte, 18 d’octubre de 2008

Desaparicions a l'Ajuntament. A voltes no hi ha caps.

.
On es fiquen els comandaments intermedis, caps i amiguets quan hi ha una assemblea o manifestació?
Una cosa que ha sorprès sempre és el canvi de xip d'algunes persones pel que fa a les reivindicacions laborals quan els col•loquen o guanyen algun concurs (o sense concurs). Hi ha nombroses i dignes excepcions naturalment però molts caps, sense necessitat de fer serveis mínims, desapareixen de les manifestacions i assembleas un cop s'han col•locat, Si no és que ja no hi han anat mai.
L'única explicació lògica que se'ns acut és que ja han millorat tant que no necessiten per exemple mantenir el poder adquisitiu o conciliar la vida familiar i laboral. Per què no podem creure que siguin tan egoistes com per quedar-se fent el paperet a la feina mentre els altres lluiten per a ells.
Un paperet que ens sembla molt lleig: quin mèrit té ser covard i no ajudar a que el seu món sigui més just?, davant de qui pensa guanyar mèrits? i això són mèrits?.

Això recorda la visió que és té aquí sobre la feina: el quedar-se fent hores extres no remunerades està ben vist com si la persona en qüestió fos molt treballadora. Als països nòrdics, on tant ens emmirallem en altres coses, està molt mal vist: si algú es queda fora de l'horari laboral vol dir que no és prou competent per fer tota la seva feina dins l'horari.

Per tant si resulta que ja estan bé i la resta de treballadors són els que necessiten millores, si resulta que sempre hi ha l'excusa del cost que suposa donar millores a tanta gent, la solució és molt fàcil: als comandaments intermedis i companyia (excepte als que sí lluiten) no cal apujar-los el sou ni millorar-los res. Amb els diners estalviats n'hi hauria prou per a fer millores a la resta.
.

dijous, 16 d’octubre de 2008

Manifestació treballadors Ajuntament pel conveni.

.
Aquest matí els treballadors de l’Ajuntament s’han manifestat per reclamar que el conveni reculli una sèrie de millores , les principals serien:

• IPC més clàusula de revisió
• jornada de 35 setmanals
• tots els drets en la conciliació familiar
• relació de llocs de treball i carrera professional

Adjuntem la notícia segons la redacció del Periòdic:

Guàrdies, bombers i funcionaris reclamen un conveni "digne" a l'Ajuntament de Barcelona.

Uns 800 guàrdia urbans, bombers, membres de la Banda Municipal de Música i funcionaris, segons fonts municipals, han reclamat avui un conveni col•lectiu amb un increment salarial "digne", en una manifestació que ha finalitzat sense incidents remarcables a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.

Els Bombers de Barcelona i agents de la Guàrdia Urbana han fet dues manifestacions diferents, totes dues amb assemblees prèvies per informar sobre la negociació del conveni, que han confluït a la plaça de Sant Jaume, on s'han trobat amb funcionaris del consistori.

Entre altres, també han protestat membres de la Banda Municipal de Música, amb els seus instruments, i assistents socials, que reclamen més personal per poder atendre els ciutadans sense llargues esperes.

Els agents que han participat en la protesta han sortit en manifestació des de l'estació del Nord de Barcelona cap a la ronda de Sant Pere i Via Laietana, mentre que els bombers han arribat a la plaça de Sant Jaume per plaça de Catalunya i Portal de l'Àngel, on han llançat pintura vermella a la façana de la seu de l'Àrea de Mobilitat del consistori.

Fonts de la UGT i CCOO en el comitè d'empresa de l'Ajuntament de Barcelona han explicat que les negociacions estan "enquistades" en un augment salarial del 3% per a un conveni a quatre anys, proposta del consistori que els sindicats rebutgen.

"Plantarem cara", ha indicat el representant sindical de CCOO, Pepe García, mentre que un membre de la UGT ha opinat que els responsables municipals que negocien el conveni "s'aprofiten una mica" del tema de la crisi per insistir en un augment salarial del 3% sense clàusula de revisió salarial.

Els bombers, que portaven una pancarta en què es llegia "Bombers de Barcelona, a la cua d'Espanya", han creat per a aquesta protesta un giny amb rodes que semblava un gran casc de bomber amb el 080 d'emergències pintat i alguns adhesius al•lusius al conflicte de l'empresa automobilística Nissan.

En aquesta protesta, a més dels grans petards i els pots de fum taronja que ja han llançat en anteriors protestes, també han omplert part de la plaça de Sant Jaume d'espuma, que han llançat amb un llarg tub de gran diàmetre que han transportat durant tota la manifestació amb un carret de comprar i embolicat amb un llençol de l'Hospital Clínic.

.

dilluns, 13 d’octubre de 2008

Nous continguts del bloc.

Al lateral esquerra podeu trobar enllaços amb el conveni actualment vigent (2004-2007) tant pel que fa als laborals com l'acord pels funcionaris.

Per altra banda hem afegit l'enllaç a una guia per afrontar l'assetjament psicològic a la feina (mobbing). Té definicions i consells d'interès. Cal tenir la precaució que al ser del 2003 no recull tota la normativa, com seria el cas de la prevenció de riscos laborals o l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tot i estar ubicada a L'Hospitalet per proximitat geogràfica hem afegit l'enllaç a una altra associació contra el mobbing: AVALC(associació de víctimes d'assetjament laboral de Catalunya)

Com que rebem bastantes visites de l'estranger i de zones de l'estat espanyol on no es parla català els hem afegit l'enllaç a un traductor de texts i webs per a que no tinguin problemes per entendre'ns.

dijous, 9 d’octubre de 2008

Enllaços i consells d'actuació.

.
Recentment hem introduït nous enllaços al bloc i us volíem fer algun comentari sobre el seu per què.

Teníem ja els cercadors de blocs (entre blocs ens hem d’ajudar a donar-nos a conèixer) i els sindicats que d’alguna manera ens han animat o recolzat. Tot i algunes veus crítiques pel fet de posar sindicats creiem que poden i han de fer molta feina en les nostres lluites i els donem cert marge de confiança.

CLAM és una associació d’afectats per assetjament laboral. N’hi ha més, algunes de les quals hem citat en entrades al bloc. El criteri per posar aquesta és pel fet que està ubicada a Barcelona ciutat i que sembla independent. Algunes estan fóra o semblen més despatxos de psicòlegs que tot i fer una feina molt lloable no semblen d’autoajuda d’afectats. Estem oberts a introduir les noves que ens podeu suggerir.

Inspecció de treball. Tot i que en alguns casos no tenen competències sí que actuen en molts altres. Poden entrar a valorar i sancionar actuacions discriminatòries, males gestions, assetjaments, etc.

Si aneu perduts amb els temes legals, no voleu parlar amb un advocat dels sindicats i no us voleu llençar encara a les mans d’advocats laboralistes (per cert els laborals han d’anar pel jutjat social i els funcionaris pel contenciòs-administratiu) penseu que existeix un servei d’orientació jurídica gratuït. Cal anar-hi en persona, no informen telefònicament i està atès per advocats del Col•legi de Barcelona. Us donaran informació bàsica que servirà per orientar-vos.

Si acabeu decidint anar als jutjats us hem introduït una guia i un cercador. Us caldrà advocat. Hi ha qui confia en els dels sindicats altres prefereixen un extern. El col•lectiu Ronda, que de tant en tant apareix en noticies de premsa té bona fama, però segur que n’hi ha molts més.

L’Oficina per la no discriminació tot i ser de l’Ajuntament sembla que actuï amb certa independència. No ho confongueu amb el Protocol per la no discriminació que té un nom semblant i que en teoria vol impedir assetjaments i discriminacions a l’Ajuntament, però que a l’hora de la veritat en casos flagrants i vergonyosos d’assetjament et fa perdre el temps per dir que no passa res i tot son manies del pobre assetjat.
Ens han arribat casos que l’oficina per la no discriminació ha intentat fer de mediadora entre assetjat i assetjador en temes de mobbing. Un altre cosa és que l’assetjador, dins la prepotència que moltes vegades els caracteritza, no hagi volgut baixar del burro.

I per ara és tot, estem oberts als suggeriments de nous enllaços.

dimarts, 7 d’octubre de 2008

Negociació del conveni. Rebaixes de sou.

.
En la negociació del conveni l'Ajuntament segueix amb tàctiques de negociació tercermundistes i indignes (ara que està de moda parlar del treball digne), no oferint res de valor o intentant fer perdre el temps i retallar els drets laborals per avorrir als sindicats. Per després, ja ho veureu, oferir depressa i corrents quatre caramels per tenir-nos quatre anys callats.

Ara l'Ajuntament, segons informen els sindicats, proposa seguir rebaixant el sou. Tot el que no sigui augmentar l'IPC real, que l'any passat va ser del 4,2% és abaixar el sou, que per altra banda ja ens van reduint per altres cantons com no deflactant (actualització de les tarifes amb l'augment del cost de la vida) l'IRPF. I per garantir el poder adquisitiu cal fixar clàusules de revisió salarial.

Pel 2008 proposen l'augment del 2% ja aplicat des de gener regulat a la llei General Pressupostaria , més un 1% per a tots els treballadors/es repartit de manera proporcional, creació d’un fons del 0,5% per a plans de millora i un increment de 30.000 euros addicional pel Fons de pensions.

L’Ajuntament vol un acord per quatre anys i aquesta proposta (increment de la LGP, 1% addicional, etc.) seria la mateixa pels propers anys. Entenent que el 2% de l'any 2008 es substituiria per l'increment que marqui la llei General Pressupostaria cada any (pel concepte que tenen la ironia de dir que és la inflacció prevista i que fa anys que és del 2%).


Es preveu una propera mobilització sindical: assemblea-concentració el dijous 16 d'octubre a les 12,30h a la plaça del Rei
.

dissabte, 4 d’octubre de 2008

Retorn a la jungla laboral.

Interessant article de la psicòloga Clara Esquena i Freixas publicat al diari El Punt del 4 d'octubre.:

Moltes persones no volen tornar a la feina després de vacances perquè als seus llocs de treball estan sotmeses a situacions d'assetjament psicològic o «mobbing» i no tenen ningú que les defensi o els doni suport.

El món laboral, perdonin la comparació suada, és com una jungla. Fa uns dies, llegia que augmenten els casos d'assetjament en el sector públic i que encara hi ha un buit legal important per fer-los front. Hi ha ajuntaments, per exemple, que són autèntics vivers de mobbing. Si hagués de fer algun estudi sobre maltractament psicològic no dubtaria ni un moment d'anar-hi a buscar la meva mostra.

Aquest setembre hem sentit a parlar molt de l'arxiconeguda síndrome postvacacional. Fóra bo preguntar-se per què hi ha tantes persones a les quals els resulta traumàtic reincorporar-se a la feina. No es tracta tant d'una dificultat adaptativa individual com d'unes condicions de feina precàries a les quals es reacciona, lògicament, amb estrès i depressió.

Un entorn laboral intoxicat per l'hostilitat psicològica és una mena de nínxol ecològic on tothom mira de sobreviure com pot. El qui exerceix el maltractament pateix un tipus de trastorn de personalitat que alguns especialistes anomenen «perversió narcisista». És un individu frustrat que necessita subestimar els altres per reeixir del sentiment d'inferioritat. D'altra banda, si exerceix el control del terror, impedeix que es posi en evidència la seva mediocritat. És possible que en una sola empresa (pública o privada) n'hi hagi uns quants, d'aquests individus. Per mantenir el seu estatus es protegeixen entre si a través de xarxes de pseudoamistat, governades principalment pels interessos comuns, l'enveja i la falsedat.

Com és ben sabut, allà on hi ha un botxí, també hi ha una víctima. El perfil habitual és el d'una persona transparent, una mica ingènua i altament competent. Les agressions psicològiques de què és objecte poden desembocar en depressió, trastorns d'ansietat i patologies somàtiques importants. D'aquí que el mobbing hagi esdevingut un problema greu de salut pública. En general, la víctima és percebuda com una amenaça perquè la seva intel·ligència i noblesa podrien posar al descobert les irregularitats dels qui remenen les cireres. Si estirem el fil del mobbing és probable que ens topem amb una empresa que no prospera, és corrupta o està estancada de fa temps. Així doncs, no es tracta només d'una qüestió de salut sinó també d'un problema econòmic i de funcionament empresarial.

Al voltant del maltractador s'hi mou un espècimen interessant: el llepaculs o palmero. L'home o la dona que riu totes les gràcies al qui mou els fils del poder. És un personatge que s'adona de les flaqueses del superior però se les empassa com un llimac. També és conscient de les injustícies i del patiment de la víctima, als quals tanca els ulls sistemàticament. Nega allò que el sentit comú més fonamental donaria per fet. És còmplice i culpable com el propi maltractador.

A les víctimes els és impossible fer el mateix joc que l'adulador perquè els seus principis i valors els ho impedeixen. L'única alternativa que els queda és enfonsar-se ja que l'entorn se'ls gira en contra i els fa creure que són culpables de tot el que passa. És molt difícil trencar aquest silenci, acompanyat de sentiments crònics d'inutilitat i buidor.

Malgrat que encara hi ha molta feina pendent, existeixen associacions i recursos legals per sobreviure a la ferocitat d'algunes empreses. És de cabdal importància buscar l'ajuda que permeti a la víctima treure l'entrellat de la confusió mental en la qual està immersa. És una persona oprimida que es pregunta si el que li passa és real o fruit de la seva imaginació. No comprèn com és que no hi ha cap company que tingui els mateixos dubtes o que senti una indignació semblant a la seva. En aquests casos, crec que s'escau el popular conte de Hans Christian Andersen El vestit nou de l'emperador, que narra la supèrbia d'un monarca al qual tothom ensabona, encara que surti a passejar sense roba. És una metàfora excel·lent sobre la necessitat que la veritat vegi la llum. Quan algú diu en veu alta allò que sent, fa el primer pas per superar un maltractament. Cal buscar un petit oasi on expressar-se i cridar: l'emperador va despullat!

Un entorn laboral intoxicat per l'hostilitat psicològica és una mena de nínxol ecològic on tothom mira de sobreviure