dimecres, 29 de juliol de 2009

Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral.


Avís previ: ENLLAÇ A LA INFORMACIÓ SOBRE LA CREACIÓ D'UN GRUP A GOOGLE PER PROMOURE L'ASSOCIACIÓ O PLATAFORMA D'AFECTATS I SOLIDARIS.

Noticia de primers de mes publicada pel departament de Treball de la Generalitat.

El Govern aprova l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral pels propers quatre anys (2009-2012)

• Es compromet a aplicar un total de 118 mesures per millorar la prevenció de riscos laborals en quatre anys, amb una inversió de 92 milions
• Un dels eixos essencials és integrar la formació en prevenció de riscos laborals en tots els nivells educatius, des de primària fins a la universitat, a més de l’FP
• Es donarà un fort impuls a la R+D+i en matèria de prevenció de riscos laborals, des d’un punt de vista científic i tècnic
• S’incorporarà a la història clínica de les persones treballadores els riscos laborals als quals estan exposats
• L’anterior Pla de Prevenció de Riscos Laborals 2005-2008 ha contribuït a què en quatre anys la sinistralitat hagi baixat un 15% i la sinistralitat mortal un 36%

El Govern ha aprovat avui (pel dia 7 de juliol) l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral per al període 2009-2012, un document que estableix les línies mestres de la seva política en matèria de prevenció de riscos laborals pels propers quatre anys, que s’ha elaborat mitjançant un procés de diàleg amb els agents socials i econòmics representats al Consell de Relacions Laborals de Catalunya (els sindicats CCOO i UGT, i les patronals Foment del Treball i Pimec).

Aquest és el segon Pla que impulsa el Govern en aquest àmbit, després de l’anterior Pla de Prevenció de Riscos Laborals 2005-2008, que es va fer pels anteriors quatre anys i que ha contribuït a una reducció del 15% en l’accidentalitat laboral a Catalunya, i del 36% en els casos de víctimes mortals.

Aquest nou Pla, que constitueix la mesura 92 de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, s’ha elaborat a partir dels criteris marcats per les estratègies europea i espanyola en aquests àmbits i de l’experiència del primer Pla.

L’Estratègia compta amb sis objectius estratègics i quatre objectius transversals (com per exemple, la incorporació de la perspectiva de gènere a totes les mesures), que cristal•litzen en 118 mesures concretes i impliquen al conjunt del Govern. L’execució de totes les mesures es concretarà en dos plans d’acció bianuals per poder adaptar la seva aplicació a les circumstàncies canviants del mercat de treball, i comportarà una inversió de 92 milions d’euros en quatre anys.

La reducció de la sinistralitat laboral és un element clau per millorar les condicions de treball a Catalunya i per incrementar la competitivitat de les empreses. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que els accidents de treball i les malalties professionals no només tenen un efecte molt negatiu en la salut de les persones que els pateixen, sinó que suposen un important cost per als treballadors, per a les empreses i per al conjunt de la societat. Un estudi impulsat pel Departament de Treball ha estimat en 1.876 milions d’euros els costos totals dels accidents de treball registrats a Catalunya durant l’any 2007.


Els objectius bàsics de l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral per al període 2009-2012

Podeu veure també el document complet al següent enllaç. Destacar potser alguns aspectes de la notícia que van publicar al seu dia:

“Per millorar la qualitat de la prevenció, els Departaments de Treball i de Salut treballaran conjuntament per revisar els criteris d’acreditació dels serveis de prevenció aliens, així com per propiciar una millora de la qualitat i la cobertura en les diferents especialitats preventives (seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia aplicada i medicina del treball).”
(…)

Un dels eixos de l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut passa per millorar la detecció de les malalties professionals, per poder-les identificar i fer-ne el seguiment. Identificar l’origen laboral d’una malaltia -atès la baixa notificació de les malalties professionals que es produeix actualment -, a més de permetre establir responsabilitats i garantir els drets de les persones treballadores que les pateixen, ofereix més possibilitats d’actuar preventivament en el lloc de treball i d’evitar la reaparició de la malaltia.
Així, tota malaltia o patologia d’origen laboral és també una oportunitat preventiva que no es pot desaprofitar, i més tenint en compte l’elevat cost que els accidents de treball i les malalties laborals comporten, tant per a les empreses com per als treballadors i a la societat en el seu conjunt, en particular si al final acaba assumint la despesa la sanitat pública i no pas la mútua.
(…)

L’aprovació d’aquest nou Pla pels propers quatre anys coincideix amb el procés de traspàs de la Inspecció de Treball a la Generalitat, que en comportarà la potenciació, amb un increment de recursos, de personal, i la creació d’un nou cos de Subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball.

L’Estratègia preveu, a banda de les actuacions de vigilància i control del compliment de la normativa de prevenció que es fan i se seguiran fent a les empreses catalanes, establir programes específics de control dels serveis de prevenció propis i mancomunats, dels serveis de prevenció aliens i de les entitats encarregades d’auditar-los.
.

diumenge, 26 de juliol de 2009

Selecció de personal via gabinets de caçatalents.

Avís previ: ENLLAÇ A LA INFORMACIÓ SOBRE LA CREACIÓ D'UN GRUP A GOOGLE PER PROMOURE L'ASSOCIACIÓ O PLATAFORMA D'AFECTATS I SOLIDARIS.

Noticía del diari el Punt d'aquesta setmana.

L'Ajuntament de Barcelona s'ha gastat 315.000 euros en gabinets de caçatalents en 3 anys i mig.

L'Ajuntament de Barcelona s'ha gastat 325.356,4 euros des de 2004 en gabinets de caçatalents per desenvolupar una trentena de processos de contractació de personal des de l'any 2004, segons consta en una resposta escrita donada per l'equip de govern a una pregunta feta pel grup municipal del PP. A més, la utilització d'aquestes empreses ha anat a més, perquè 315.026,4 euros s'han gastat en els últims tres anys i mig.

L'any 2004 es va fer un sol contracte d'aquest tipus, a l'empresa Business Strengths, que va cobrar 10.330 euros per seleccionar un director econòmic i financer per a l'empresa municipal Barcelona Gestió Urbanística. El 2005, no consta cap despesa en aquest sentit, però després, recórrer a aquests gabinets també coneguts com a headhunters, ha esdevingut habitual. L'any 2006, el consistori els va utilitzar per fer sis processos de selecció que li van costar 94.948 euros. Els més cars, un efectuat per l'empresa Karisma, que per buscar un gerent per a Tractament i Selecció de Residus SA (TERSA) va facturar 21.000 euros, i un de 30.000 euros fet per Brain Consultores SA per fitxar un director de màrqueting i comunicació per a la societat 22@.

El 2007, es van fer servir caçatalents per a cinc processos de selecció, un menys que el 2006, tot i que la despesa total va ser de 47.248 euros, menys de la meitat que un any abans, perquè el contracte més car va ser d'11.948 euros. El 2008, hi va haver 11 processos fets per head-hunters, que van costar 100.180 euros, i aquest any n'hi ha hagut set més, que han costat 72.650 euros.

El líder del PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha criticat el que entén que és un «abús» d'aquestes pràctiques de contractació que «no és propi d'una administració pública». L'Ajuntament no ha respost a la pregunta d'aquest diari sobre els motius de la creixent utilització d'aquests gabinets.


ELS CONTRACTES
2004
10.330 euros (1 procés de selecció)
2005
0 euros (cap procés de selecció)
2006
94.948 euros (6 processos de selecció)
2007
47.248 euros (5 processos de selecció)
2008
100.180,40 euros (11 processos de selecció)
2009
72.650 euros (7 processos de selecció)
Total
325.356,4 euros (30 processos de selecció)

dimecres, 22 de juliol de 2009

Grup a google per constituir l'associació o plataforma.

(Explicació ampliada el dia 23/8)

Hem creat un grup a google per tenir una via de contacte entre les persones que puguin estar animades a crear una associació d’afectats (i de solidaris amb els afectats) per la política laboral de l’Ajuntament de Barcelona, o bé per constituir-nos en una plataforma d’afectats i solidaris. També per a tots aquells que ens vulguin ajudar i per fer el procés de creació participatiu ( tot i que el nivell d'implicació és voluntari, no us donarà feina si no voleu).
La finalitat plantejada és la lluita contra les discriminacions, amiguismes, assetjaments, males pràctiques laborals o de condicions de treball, etc. No hi haurà quotes de soci si es crea l'associació.

Aquest grup de google és un grup d'accés i consulta restringits per preservar la confidencialitat (amb debats, documents, enviaments interns de missatges,...), només funciona per invitació i sols el pot consultar qui hi estigui apuntat.
Si hi esteu interessats envieu-nos un correu electrònic a associaciodelsafectats@gmail.com indicant el vostre nom (i si voleu a més un "àlies" per a relacionar-vos amb la resta de membres del grup) i us enviarem la invitació per donar-vos d'alta al grup .

Per participar en la majoria d'actuacions dels grups de google restringits sembla que cal tenir un compte google (gmail), apart de sol·licitar-nos la invitació. Si teniu el correu electrònic d'un altre tipus i no podeu accedir al grup de google, podeu clicar aquest enllaç i obrir-vos un compte de correu de gmail. Amb aquest tipus de correu-e no hi ha problemes per demanar la invitació i incorporar-se al grup.

També podeu contactar amb l'adreça electrònica del grup per a qualsevol informació o demanda:
afectatsisolidaris@googlegroups.com

Ànims i gràcies per la vostra col·laboració.

.

dilluns, 20 de juliol de 2009

Promoció interna o oferta pública.

.
Ara fan per oferta pública la convocatòria per contractar el Cap de Selecció i Promoció de Recursos Humans, les funcions del qual adjuntem. Convocatòria que podeu veure completa a l'enllaç.


Contingut funcional:

Executar les ofertes públiques d’ocupació i promoció interna i els corresponents processos selectius.
Executar els processos de desenvolupament de la carrera administrativa del personal de l’organització municipal.
Elaborar les resolucions i les bases de les convocatòries de nou accés i de borsa de treball i coordinar i supervisar la seva gestió.
Elaborar les resolucions i les bases de les convocatòries de provisió de llocs de treball i coordinar i supervisar la seva gestió.
Donar suport als districtes, sectors i organismes públics en matèria de selecció i provisió de llocs de treball.
.

dijous, 16 de juliol de 2009

Gratificacions extraordinàries a l'Ajuntament de Barcelona.


Informació i imatge del portal e-notícies d'ahir sobre gratificacions extraordinàries que l'interventor municipal no troba correctes.

CiU acusa Hereu de gastar 16 milions en gratificacions. La federació denuncia que no hi ha "criteris objectius" pels pagaments.

CiU ha denunciat que el Govern que encapçala Jordi Hereu ha pagat durant el 2008 "gratificacions a funcionaris i personal laboral de l’Ajuntament a discreció i sense criteris objectius per valor de 16 milions d’euros". La portaveu adjunta del grup de CiU, Sònia Recasens, ha "exigit sinceritat i transparència als responsables del bipartit de PSC i ICV davant uns pagaments que l’interventor municipal no troba justificats i que surten d’una partida que ha crescut el doble del que inicialment estava pressupostat".

"De l’anàlisi de la liquidació del Compte Municipal corresponent a l’exercici 2008, es desprèn que l’Ajuntament de Barcelona ha abonat als seus treballadors en concepte de gratificacions i durant tot l’any passat 16,6 milions d’euros. Això representa el 121% més dels 7,5 milions que inicialment estaven pressupostats", diu CiU.

"Però resulta que quan aquesta partida és analitzada per l’Interventor municipal, en el seu informe sobre els Comptes municipals del 2008, aquest conclou que s’han pagat gratificacions indistintament a personal funcionari i a personal laboral, malgrat que els serveis extraordinaris realitzats pel personal laboral es retribueixen mitjançant hores extraordinàries”.

"L’interventor, a més a més, rebutja en gran part aquest pagaments tot recordant que la llei fixa que l’assignació individual de les gratificacions s’ha de subjectar als criteris establerts pel Plenari municipal i que han de respondre a serveis extraordinaris realitzats fora de la jornada normal de treball”.

A preguntes de la regidora de CiU Sònia Recasens, el Govern municipal "només ha pogut justificar les gratificacions per valor de 8,7 milions d’euros, corresponents principalment a l’Àrea de Prevenció i Seguretat, i que són bàsicament els serveis extraordinaris de la Guàrdia Urbana que han suposat 7,8 milions d’euros".
Sònia Recasens ha lamentat que el bipartit "no pogués explicar a que ha dedicat els gairebé 8 milions d’euros que falten, i ha denunciat la discrecionalitat amb que el Govern municipal efectua bona part d’aquests pagaments, que no es justifiquen com a feina feta fora de l’horari laboral “ni responen a criteris objectius, ja que mai han volgut portar a aprovació del Plenari un document que fixi aquests criteris, que és el que marca la llei”.

La portaveu adjunta del Grup de CiU ha posat "alguns exemples del tipus de gratificacions que el Govern municipal efectua" i que han pogut trobar "en la revisió del Compte General del 2008". "Així, a l’Institut municipal de Cultura de Barcelona (ICUB), s’ha pagat una gratificació de 4.000 euros en la nòmina de maig del 2008 per 'la seva dedicació suplementària als organismes i empreses participades per l’Ajuntament de Barcelona".

Igualment denuncien "una altra gratificació de també 4.000 euros en la nòmina de maig per 'la seva dedicació suplementària als projectes que li són encomanats com la preparació de la documentació que cal revisar pels grups polítics en la tramitació del Compte General”; o "una gratificació de 1.900 euros en la nòmina d’agost 'perquè ha vist incrementada la seva feina per l’augment de la programació dels museus municipals'".

Finalment, una altra "gratificació de 1.900 euros en la nòmina de setembre motivada en 'l’augment de dedicació pel buidatge de la seu de l’antic Museu d’Arts, Indústries i Tradicions Populars, amb l’embalatge i trasllat al magatzem de Montcada i Reixach”. Recasens ha denunciat que “en totes aquestes resolucions de la gerent de l’ICUB no consta que les gratificacions estiguin motivades per serveis extraordinaris realitzats fora de la jornada normal de treball, ni tampoc hi ha detall de les dates i les hores de realització”.

Sònia Recasens ha exigit finalment al Govern d’Hereu “més transparència, que siguin sincers, que ens diguin perquè i com paguem aquestes gratificacions i quin són els criteris objectius que segueixen”.
.

dimarts, 14 de juliol de 2009

diumenge, 12 de juliol de 2009

Prevenció de riscos i salut laboral a la negociació col•lectiva.


Enllaç a la web del Departament de Treball de la Generalitat amb informació sobre prevenció de riscos i salut laboral a la negociació col•lectiva.

En aquesta web ( de la que s'inclou la imatge) es fa un anàlisi de la regulació de mesures de prevenció de riscos i salut laboral en els convenis col•lectius -i en els acords sobre condicions de treball de funcionaris públics i personal administratiu- publicats en el DOGC entre l'1/1/2001 i el 31/3/2008.
Dins d’ell hi ha un ampli document sobre els Riscos psicosocials (amb especial referència a l’assetjament moral) del qual també adjuntem l’enllaç directe.

És interessant la Guia sobre Prevenció de Riscos Psicosocials a l'Ajuntament de Terrassa i les seves Organitzacions Municipals , que per la seva extensió no transcrivim i que trobareu a partir de la pàgina 39 i 61 del citat document. Hi ha trossos de convenis de molts Ajuntaments. Del de Barcelona res.
.

dijous, 9 de juliol de 2009

Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) i privatitzacions.

.
Manifest sobre les privatizacions (començant per l'OAC de Sant Miquel i seguint sense parar amb altres organismes) adreçat als treballadors de les OAC pel sindicat CGT.


L'Ajuntament continua amb la idea de privatitzar l'OAC de Sant Miquel, de fet les obres ja s'han iniciat, i es nega de ple a mantenir l'oficina en les condicions actuals (personal municipal i servei públic). Donant unes sospitosament grans facilitats de mobilitat als companys i companyes miren de defugir el conflicte i tranquil·litzar a la resta del col·lectiu.

Des de la CGT diem clarament NO a la privatització de l'OAC, ho diem sense condicions, sense que això vulgui dir deixar de costat als companys i companyes que vulguin legítimament canviar de lloc de treball.

Des de la CGT diem clarament NO, perquè volem que tots els serveis es prestin des de la funció pública, màxima garantia de condicions laborals i professionals dignes per als treballadors i treballadores que els han de prestar, la qual cosa és un factor clau per aconseguir la qualitat en els serveis que els ciutadans tenen dret a exigir.

Des de la CGT diem clarament NO, perquè aquest projecte és la continuació del model de progressiva privatització dels serveis públics que està duent a terme l'Ajuntament, model que amenaça amb continuar molt aviat a la resta de les OAC i a d'altres serveis (Oficina d'Habitatge, Serveis Socials, IMI, Centre d'Informació i Recursos per a les Dones, etc.).

Des de la CGT també diem clarament NO al nou horari per a la resta de les OAC, perquè és irracional.
Considerem que l'horari com a part del nou model organitzatiu no és l'únic a discutir, atès que les noves pautes organitzatives poden suposar noves càrregues de treball:

Cita prèvia per a tràmits complexos (llicències d'obres i activitats, altes i modificacions del Padró, atenció a professionals).
Gestió de contactes.
47 Quioscos repartits en 41 punts de la ciutat.
Noves competències (venda d'entrades als museus i teatres, serveis de TMB, serveis de la UPC, etc.)

Entenem que això repercutirà en el perfil del lloc de treball de molts companys i companyes, però no volen parlar d'aquesta repercussió.

Entenem que obrir les OAC fins a les 20 hores és innecessari, els ciutadans tenen molts mecanismes per pagar els rebuts a través de diversos canals, a més, per exemple, els bancs només cobren rebuts pel matí. Apostem per les propostes que es van decidir a la darrera assemblea de treballadors i treballadores de les OAC pel que fa a l'horari.

Per canviar les decisions que vol prendre l'Ajuntament és molt important mantenir la unitat sindical i continuar amb el que es va acordar a la darrera assemblea, cal recollir signatures per a que l'usuari s'assabenti, hem de decidir quina ha de ser la millor manera i per això cal acudir a l'Assemblea del dia 10. Hem de tenir tots i totes molt clar que no es tracta “només” d'un canvi d'horari i de la privatització de l'oficina de Sant Miquel, el que ens està esperant és la privatització de la resta de les OAC o l'augment sense control de les càrregues de treball.

NO podem permetre que regirin un dels serveis millor valorats de l'Ajuntament.
NO podem permetre que canviïn arbitràriament les nostres condicions de treball.
NO podem permetre que privatitzin les OAC.


SERVEI PÚBLIC = SERVEI DE QUALITAT. NO A LA PRIVATITZACIÓ DE LES OAC
.

dimarts, 7 de juliol de 2009

Normativa sobre riscos laborals.Si teniu interès per saber la normativa sobre prevenció de riscos laborals a l’estat espanyol la podeu veure al següent enllaç de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, depenent del ministeri de Treball.
A la part de normativa de la web podeu veure des de la llei de prevenció de riscos laborals, fins a normativa específica sobre pantalles de visualització de dades, instal•lacions tèrmiques, higiene, seguretat, etc.
.

dilluns, 6 de juliol de 2009

Assemblees per reduccions de plantilla a la Generalitat

.
A la Generalitat també estan distrets. Notícia extreta de la revista
"Serveis a la ciutadania" de CCOO

El Govern català impedeix el dret d’assemblea dels treballadors i treballadores de la Generalitat


CCOO, juntament amb CATAC-IAC i UGT, denunciem l’actitud antidemocràtica i anticonstitucional del Govern de la Generalitat en impedir l’assistència a una assemblea convocada per aquests sindicats el passat 23 de juny.
Els treballadors i les treballadores de la Generalitat no van poder assistir a una assemblea convocada sobre la reducció de plantilla que pot afectar prop de 1.000 llocs de treball, i que estava convocada en la forma i terminis preceptius.
Tots els departaments van rebre instruccions d’impedir el dret de reunió previst per llei.
Aquesta vulneració de drets fonamentals és el primer cop que succeeix en la història de la Generalitat i ha estat un Govern que es diu "catalanista i d’esquerres" el que l’ha perpetrada.
Exigim al president de la Generalitat que es prenguin mesures contundents vers els/les responsables tant directes com polítics d’aquest fet tant greu.
CCOO, CATAC-IAC i UGT manifesten, també, que aquesta vulneració de drets no ha d’emmascarar el que veritablement és preocupant: la pèrdua de prop de 1.000 llocs de treball en el servei públic de la Generalitat, malgrat que el conseller Castells jugui amb el llenguatge dient que no "acomiadarà" ningú, i mentre es mantenen –i fins i tot augmenten–els diners destinats a alts càrrecs i assessors.
.