dimarts, 17 de juliol de 2012

ASSEMBLEA GENERAL EMPLEATS/DES PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT I ORGANÍSMES AUTÒNOMS I ALTRES ENS INSTRUMENTALS

Data: 19 de juliol de 2012, dijous de 12 a 15 h
Sala d’actes de CCOO, via Laietana, 16

ORDRE DEL DIA:
Informació de darreres mesures decretades pel Govern
Propostes de mesures i accions de protesta
Torn obert de paraules